jämföra 2

2015-04-16

Renässansen

Västeuropeerna upptäckte Antiken vilket resulterade till att det påverkade idéerna och kulturen. Deras nya idévärld kom att kallas renässansen. Konsekvenserna med detta var att uppfinningarna och idéerna man fick blev revolutionerade, allt från att man började förstå fysiken och dess lagar till att man hittade nya världsdelar som gynnade handeln. Att man redan under denna tid, 1500talet, hade så mycket fakta om jorden och dess naturliga krafter är rent av fantastiskt.

 

I norra Italien ville man underlätta handeln så flera köpmän gick samman och tog ekonomiskt ansvar när dem bildades handelshus. Man byggde upp en hantverksindustri med glas och lyxartiklar i Venedig, ylletyger i fantastiska Florens och Milano.

Städerna var republiker men styrdes ofta av en person eller några familjer och städernas mest inflytelserika grupper var köpmän och hantverkare. Cosimo Medici tillhörde en av dem släkterna som var dominerande inom Europeiska bank och affärsverksamheten under renässansen. MER

 

Konsten under renässansen

Konsten under Medeltiden hade mest religiös anknytning men under renässansen påverkades konsten och litteraturen av naturvetenskaparna och filosofin. Samhällets överklass hade en tro på sig själva som visades i konsten och litteraturen när människorna frigjorde sig från religionens påverkan en aning.

 

Litteraturen

Renässansmänniskan tyckte att medeltiden förtryckte det fria tänkandet. Man ansåg att kyrkan, som hade stor makt, inte uppmuntrade nyfikenhet, idéer och eget skapande. Under medeltiden skulle man lyda dem som bestämde i samhället: kyrkan och godsherrarna. Nu trodde man däremot starkt på människan och alla hennes möjligheter.

Den mörka synen på medeltiden har levt vidare genom århundradena.

Viktigt i utvecklingen av en friare människa var att boktryckarkonsten kom till Europa tack vare Johann Gutenberg. I stället för att skriva av böcker för hand som man hittills gjort, kunde böckerna nu tryckas och ges ut i flera upplagor och därmed lättare spridas. Tillgången på böcker ökade. Allt fler lärde sig läsa, och kunde bilda sig egna uppfattningar om saker och ting eftersom de på egen hand kunde ta del av det som stod i böckerna.

I London Inom den litterära världen blev teatern ett stort folknöje. Runt år 1600 räknar man med att Londons teatrar tillsammans hade plats för cirka 50 000 åskådare. En av de skådespelare och pjäsförfattare som uppträdde hette William Shakespeare. Hans pjäser hör till de mest spelade i världen. Några av dem är Romeo och Julia, Hamlet, Macbeth och Så tuktas en argbigga.

Under 1600talet skapade man stränga regler för hur man skulle skriva skönlitteratur. Den skulle präglas av god smak och stil. När man skrev dramatik, fick pjäsen bara handla om en sak – andra aspekter från ämnet var inte tillåtna. Händelserna skulle utspela sig på en enda plats som åskådarna kunde se och det fick bara vara högst ett dygn som spelades upp på scenen. Det här modet kallades franskklassicism.

Moliére var en av de stora franska pjäsförfattarna från den här tiden är kanske inte mest känd för god smak och stil. Hans pjäser har nog snarare överlevt för att de innehåller humor. Han har blivit berömd för pjäser som Tartuffe, Den girige, Den inbillade sjuke och Misantropen.

 

Fler författare från renässansen

François Rabelais skrev böckerna om jätten Pantagruel och hans far, Gargantua. Böckerna innehåller mycket kiss- och bajshumor dock blev de ändå publiksuccéer! Men Rabelais hade också ett budskap: att tala för de humanistiska idealen. Dessa gick bland annat ut på att människan kan utvecklas långt, både till kropp och själ, med hjälp av träning, goda lärare och utan tvång.

 

Miguel de Cervantes skrev succéromanen Don Quijote under en fängelsevistelse i Spanien. Huvudpersonen har läst för många riddarromaner och tappar greppet om tillvaron. Övertygad om att han är den siste riddaren ger han sig ut i världen iklädd en gammal rustning på en skraltig häst för att bekämpa ondskan och hjälpa damer i fara.

 

Leonardo Da Vinci

Behärskade medeltidens alla vetenskaper och konstarter då han var skeptisk till de gamla teorierna. Han var en undersökande och experimenterade man. Leonardo Da Vinci föddes 1452 i Italien och dog 1519 i Frankrike och var konstnär, matematiker, filsof, arkitekt och naturforskare.

Leonardo da Vinci var nytänkade sätt på många områden, även gällande målandet. Sfumato, en teknik som han uppfann gjorde att konturerna i målningen försvann så att ögat inte längre kunde skilja på enstaka linjer och färgytor. Två av hans mest kända verk inom konstnärligheten är Mona lisa och Den vitruvianske mannen.

Den
vitruvianske mannen
föreställer en naken man med kroppen i två positioner på varandra i en cirkel, mannen har utsträcka armar samt ben. Många tror att de Da Vinci menade var att cirklen föreställde den själsliga existensen och mannen den materiella existensen. Man anser att bilden är förenandet av konst och vetenskap.

Mona Lisa är en poträtt bild på en ung dam och är känt för det hemlighetsfulla leendet på damen bär. Även igenkänt för den mystik Da Vinci skapat i målningen samt hur han fått kontrasten mellan skuggan och ljuset i målningen och propotionerna.

Leonardos anteckningar innehöll djupa vetenskapliga iakktagelser om anatomi, uppfinningar och propitionslära.  Da Vinci uppfann en rad olika revolutinerande uppfiningar. Såsom kanon, flygmaskin och lade fram förslag för cyklen, bilen, helikoptern, fallskärmen, stridsvagnen osv.

 

 

Överklassen och dess mening

Under renässansen sattes människan i centrum, fastän människan var Guds verk så hade hon en fri vilja och ansågs skyldig att förverkliga sina idéer- men skulle fortsätta leva religiöst. De nya idéerna var bara tillför överklassen men snart påverkade det hela samhället. Varför tillhörde dessa idéer och uppfinningar till en början bara överklassen? För att dem hade mer pengar. Desto mer pengar du har, desto mer makt har du. Pengar gav (ger) dig makten till att göra vad du ville med ditt liv vilket är otroligt befriande; men pengar gav dig även makten att få andra att respektera dig. Makten att kunna påverka andra människor aka samhället till en viss gräns. Desto mer pengar du har desto ”bättre” och ”duktigare” och ska man säga den hårda sanningen, desto mer värd är du. Så var det på den tiden, men så är det även idag också. Man kan tycka att det inte är lika ”hårt” idag, att dessa normer har försvagats en aning men sanningen är att det har det inte. Människor strävar fortfarande efter det jobbet som tjänar mest pengar, dem dyraste kläderna, de finaste hotellen, det bästa huset och den bästa, modernaste inredningen. För har du allt det här så ”är du ju faktiskt värd någonting”. Det ligger i människans natur att döma folk utifrån utseende och beteende vilket är fullt normalt, men det har gått till den gränsen att man ser ner på människor beroende på om deras klädesplagg har en H&M etikett istället för en Ralph Lauren, om deras skor är från skopunkten på Väla eller om dem är från gågatan i London. Men vilka drabbas mest? Det är ju barnen, det är där uppfostran börjar, det är där präglingen börjar att ”du är ingenting utan pengar”. Nej visst är man inte det eftersom allting kostar pengar här i världen, men du ÄR inte den summan pengar du har på kontot och livet handlar inte bara om pengar. När du blir äldre finns det en chans att du har förstått att pengar inte är allting här i livet, eftersom du har mer erfarenheter och är allmänt mognare, men det är verkligen inte säkert. Och jag tror det är svårare att tänka så, att pengar inte är livet, om man som vuxen blir väldigt framgångsrik och pengarna rullar in som dem ska. Allt detta är döda ting, alla märkeskläder/inredningar/osv men ändå kan människor offra allt dem har för att få ha det. Till vilken nytta? Vad tjänar man på det? I princip ingenting, du får respekt från folk på gatan som du inte ens pratar med. Så, finns det samband mellan då och nu angående detta ämne? Ja, ja och återligen ja.

 

 

Tankarna om jorden och människan

Under 1600-talet skedde en kunskapsrevolution gällande vad man visste om universum, jorden och människan. En man vid namn Copernicus gjorde upptäckter om att det var solen som stod i centrum och inte jorden. En dansk vid namn Tycho Brahe kunde bekräfta vad Copernicus påstått då han studerade himlavarvet och italienaren Galileo Galilei byggde ett teleskop där han kunde se att Copernicus matematiska beräkningar stämde. Dock stred detta mot den information kyrkan hade tagit fram angående detta så denna fantastiska upptäckt fick dras tillbaka. Men tillslut kunde kyrkan inte hejda utvecklingen då allt fler vetenskapsmän menade på att människan kunde göra sig oberoende av Gud och kyrkan, med egen vilja. Vetenskapsmännen samlade fakta och experimenterade så i England blev en man vid namn Isac Newton känd för sina upptäckter inom fysiken och dess lagar.

Isac Newton

 

 

 

En ny kontinent upptäcks

Köpmännen i Europa importerade lyxvaror från Indien men 1453 tog det turkiska väldet över Konstantinopel och skaffade sig turkiska tullar vilket gjorde att importerna blev dyrare och skapade handelshinder. Köpmännen behövde även betala med guld och silver vilket var en bristvara i Europa. Några sjöfarare tyckte att man kunde nå Indien genom att segla runt Afrika och på så sätt få tag i dessa varor utan extra kostnad med tull osv. Detta tyckte man verka vara en smart lösning! Den spanska kungen och drottningen lånade ut några skepp till en sjöman kallad Christoffer Columbus. Man visste vid detta laget att jorden var rund så man tänkte att man kunde nå Indien genom att segla rakt västerut från Spaniens kust. 1492 åkte Columbus mot Indien och nådde fram efter 33 dagar, han trodde han hade kommit till Västindien och kallade invånarna där för indianer men ingenstans hittade han dessa lyxstäder han letade efter.

Han återvände hem till Spanien för att göra om hela resan, men så småningom förstod han att han hittat en ny kontinent; Amerika.

Den nya kontinentens konsekvenser

Man importerade guld och silver från Amerika och det gav en stor effekt på Spanien och Europas ekonomi, Spanien blev en stormakt och ädelmetallerna underlättade övergången till penningekonomi i Europa. Det var även en av orsakerna till att det kapitaliskiska marknadssystemet växte fram. Till Europa skickades kulturväxter som potatis och majs från Amerika medan europeerna odlade socker, bomull och tobak.

En man vid namn Vasco da Gama bodde i Portugal och började segla till Indien, men på Afrikas kust fick han kontakt med arabiska sjömän som hade bra handelsförbindelser med Indien och tack vare deras hjälp fick Vasco da Gama med sig ett dyrbart kryddlast hem.

 

Spanien och Portugals storhetstid inom handeln blev kort, på 1600talet blev England, Holland och Frankrike dem dominerande inom världshandeln. I Amerika gjorde man plantagejordbruk och dess produkter seglade till-> Europa. Medan man i Europa lastade fartyg med produkter från hantverksindustrin som metallvaror och vapen som transporterades till -> Västafrika. Där bytte man mot slavar som var billig arbetskraft och dessa slavar transporterades till-> Syd och Nordamerika. Slavhandlen steg drastiskt, på 1600talet exporterades 2 miljoner afrikaner och på 1700talet hade siffran ökat och blivit närmare 10 miljoner slavar.

 

Slaveri, vem vinner på det?

Så finns slaveri kvar, 315 år senare? Med sorg skriver jag att ja, det gör det. Absolut inte i den utsträckning som var på 1700talet, men det finns slaveri i dem U-länderna som existerar. Främst barn slaveri i stora delar av Asien och delar av Afrika. Man kan inte se på slaveri som jobb, för på ett jobb har du rättigheter, du kan välja själv vilket jobb du vill ha, om du inte trivs kan du byta; du har en frihet helt enkelt. Och det slaveri gör är att inkräkta på människans personliga intrigitet, på människans fria vilja. På människans egen vilja på hur denne vill leva sitt liv. Slaveri är ett utnyttjande av en människas liv, för en slav har ingenting att säga till om. Som slav kan du inte säga till om något känns obekvämt, eller du inte trivs med det du gör; för det är inte det som är meningen med slaveri. Du ska inte tycka om det du gör, du ska helt enkelt bara finna dig i det.

 Som barn när man är slav så inkräktar det även på att barn inte får arbeta under 18 år, just för att man inte ska kunna utnyttjas men även för att arbete är påfrestande både för psyket och det fysiska. Det kan ge arbetsskador för livet om man börjar bära och lyfta i ugn ålder när kroppen inte är färdigväxt. Som barn är du ju inte skapt för att arbeta, du har inte dem förutsättningarna som barn. Blir man slav redan som barn och får göra det hela livet, då är förhoppningarna låga på att du ska kunna leva ett långt liv.

 För som jag skrev så ser jag det väldigt svårt att kroppen ska klara sådana påfrestningar ett helt liv. För slaveri är ofta jobbiga, tunga saker som behöver göras som inte dem högre uppsatta människorna vill göra då dem helst vill gå i kostym och dricka kaffe, sitta på möte hela dagarna. Såklart vill väl inte dem påfrestas för mycket inte! För dem högre uppsatta så är det billigare på många nivåer att ha slavar, det blir billigare för företaget, det blir billigare för deras kroppar då dem inte behöver ta stryk och då kan dem arbeta länge med åren och utveckla sina projekt och idéer med företaget så mycket som möjligt. Som sagt i grunden handlar det om pengar igen, som jag nämnde tidigare. Genom att företaget inte bara tänker på pengar hela tiden och istället anställer folk som kan och söker jobbet, till det som ska göras istället för att man använder slaveri för att det är billigare så hade man sparat så många liv. Och man hade för engångsskull värdesattit människans värde högre än pengar.

 Men hur ska en människa som blivit utnämnd till slav kunna bygga upp ett värdefullt liv med familj, ett bra jobb och ett okej ställe att bo på? För det är vi väl alla värda? Och det är väl också det, som är hela poängen med att leva? Göra det man älskar-med dem man älskar.

 

Förlagssystem och merkantilismen

Handelshus grundades redan på medeltiden men jag nämnde det senast i början av detta kapitel. På 1600talet kom aktiebolag då handeln innebar att större summor behövdes eller behövdes finnas tillgängliga för utlåning. I slutet av 1600talet uppfanns centralbanker. De stora riskerna för långivarna gjorde att räntan var skyhög, dessa risker var att marknaden i världen var (och många gånger är) osäker. Man kan inte lita på någon och det är många som luras när det gäller pengar.

Tillgången för pengarna gjorde att ett nytt system för att producera uppkom vilket kallades förlagssystem. Då anställde man hantverkare och lät dem producera i en stor skala för de nya marknaderna.

På så sätt började intresset för landets ekonomi öka vilket gjorde att merkantilism uppstod. Det innebar att ländernas rikedom bestämdes utav hur mycket guld och silver man ägde då det ökade statens makt. Receptet var att exportera mycket och importera lite så att det blev ett stor handelsöverskott. Detta system orsakade mycket krig i den europiska historien. Merkantilismen dominerade dock fram till 1800talet inom den europeeiska ekonomiska politiken då den började ersättas med frihandel.


0 Comments


Design by: DesignbloggarLeave a ReplyName *
Remember me!

Email *

Website adress *

Comment

Trackback
Ladda ner en gratisdesign på www.designadinblogg.se/gratisdesign - allt om bloggdesign!
Vinn presentkort, helt gratis! - www.vinnpresentkort.nu
Spela poker, casino, bingo m.m online. Massor av bonusar på Bonusar inom Poker, Casino, Slots med mera - PokerCasinoBonus