kkk

2015-12-15
  •  OM:
  • Kärnkraft- I ett kärnkraftverk klyver man atomer, vid denna fission bildas energi som sedan värmer upp vatten så att ånga bildas för att sedan driva en turbin som framställer energi. Kärnkraftverk är inte en förnybar resurs, dock producerar den inga växthusgaser. Kärnkraftverk måste ligga nära havet då det krävs otroligt mycket vatten för att driva ett verk, samtidigt så kostar det otroligt mycket pengar att skapa ett kärnkraftverk. Nackdel är även att man inte vet vart man ska göra av det radioaktiva avfallet som är radioaktivt i flera 100 år efter. Mer fördel är att det produceras otroligt mycket energi från ett kärnkraftverk tillskillnad från ex vindkraft.
  • Vattenkraft- I ett vattenkraftverk utvinns energin av strömmarna från vattnet. Strömmarna kan finnas i ett vattendrag men även kan man skapa konstgjorda vattendrag. Vattenkraft ligger då alltså oftast vid sjöar/dammluckor och är en förnybar energikälla då vatten alltid kommer finnas i vattnets naturliga kretslopp. Vattenkraft är negativt då det påverkar fiskarnas liv i sjöarna/dammarna, vilket gör att många fiskar blir rödlistade. Vattenkraft förstör fiskarnas/havets ekosytem. Vattenkraft är dyra att bygga men billiga i drift.
  • Vindkraft- Påverkar inte miljön och är förnybar samt relativt billig. Problemet är att det krävs otroligt många vindkraft för att framställa den sortens mängd energi som ett kärnkraftverk gör. Vindkraft behöver vara på ställen där det är mycket vind ex tomma ytor och vid/på havet. Vindkraft ger inga farliga utsläpp. Vissa människor tycker att vindkraft är ”fult” vilket gör att dem inte sätts upp var som helst.
  • Solceller-  Behövs vara där solen är då det är solen som ger energi. Förnybar källa men man har inget sätt att lagra solenergin på. Man tror att solen är framtiden energikälla. Ger inga föroreningar men är en stor kostnad. Vädret påverkar även effekten på hur mycket energi kan man få ut av det.
  • Kol- Användningen av kol är billig men dess utsläpp bidrar till den globala uppvärmningen vilket är ett stort problem, likaså att kol inte är förnybart. Kol eldar man som sedan skapar energi.
  • Olja- När olja förbränns bildas det koldioxid som ger klimatförändringar/naturkatastrofer. Den är inte förnybar och de finns risk för oljeutsläpp. Även olja är billigt.
  • Naturgas- Är en gasblandning som till mesta del består av metan. Effektivt bränsle som har mycket låga utsläpp. Förnybart, billigt.
  • Biogas- Det är billigt, 100% förnybart. Ger bränsle för fordon, värme och el. Påverkar ej koldioxidhalten i atmosfären vid förbränning.
  • Biobränsle- Biobränslen är förnybara bränslen som är producerade av levande organismer. Energin i biobränslena kallas bioenergi och är kemisk lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes. De största delarna i biomassan utgörs av cellulosa, stärkelse och socker.  Skillnaden mellan biobränslen och fossila bränslen vars energi i grunden också är kemisk bunden solenergi, är att fossila bränslen tar miljontals år för nybildning medans biomassa bildas ständigt. Detta bränsle ger övergödning och försurning men ger ändå en väldigt liten klimatpåverkan och är billigt. 

0 Comments


Design by: DesignbloggarLeave a ReplyName *
Remember me!

Email *

Website adress *

Comment

Trackback
Ladda ner en gratisdesign på www.designadinblogg.se/gratisdesign - allt om bloggdesign!
Vinn presentkort, helt gratis! - www.vinnpresentkort.nu
Spela poker, casino, bingo m.m online. Massor av bonusar på Bonusar inom Poker, Casino, Slots med mera - PokerCasinoBonus