What a wicked game you play, making me feel this way.

2015-01-18
I don't understand love- and I never did. 
 
I want to travel, explore the world. I want to be free. I want to do all the things I've always wanted, but not alone. I don't want to share the best experiences and the best memories with only myslelf. I want someone to be with me all the way, loving every inch of my body. Loving the way I laugh, and lies awake just to see me sleep. Want someone who won't give up on me, who really see the beauty in me while I don't. I want that kind of love when two people can't live without eachother. Because you can't imagine the feeling of waking up alone without the other person by your side. I want someone who doesn't want to leave me. Not even for a night.

till skolan.

2015-01-13

Crash skildrar en rad människoöden som korsas under tjugofyra timmar i Los Angeles. En stad där rasmotsättningarna får luften att dallra och missförstånd och fördomar snärjer in filmens karaktä- rer i oundvikliga konfrontationer. En stad där ängarna tycks ha lämnat sina invånare att själva finna något eller någon som kan skydda dem.

 

Graham Walters, en framgångsrik svart poliskommissarie, blir påkörd av en annan bilist (av asiatisk härkomst) när han tillsammans med sin kollega, tillika flickvän, anländer till en brottsplats. Efter diverse gräl med rasistiska undertoner närmar han sig avspärrningarna där en ung man har hittats död.

 

En iransk butiksinnehavare vill köpa en pistol ”for protection”. Språkförbistring och skilda temperament gör vapenförsäljaren stingslig och han förolämpar iraniern grovt genom att kalla honom för arab och lättvindigt sammankoppla honom med ”9/11-terrorister”.

 

I ett välbärgat shopping- och restaurangdistrikt diskuterar två unga svarta män, Peter och Anthony, ifall de har blivit diskriminerade av servitrisen. Anthony är upprörd över alla oförätter han som svart tvingas utstå och blir ytterligare provocerad då de möter ett vitt elegant par där kvinnan tydligt visar sin rädsla inför åsynen av vad hon uppfattar som två ”gangbangers”.

 

Detta visar tydligt att rasism uppstår när något dåligt har hänt och när någon behöver skulden. Rasism uppstår aldrig när något bra har hänt ex då det aldrig är någon som uttalar sig ”Oh det gjorde han bra! Uppsatsen var säkert bra för att han var svart.” Rasism är när du ser ner på en människa för dess hudfärg. Rasism är när man drar alla personer med en speciell hudfärg över en kant, som jag beskrev angående vapenförsäljaren. Hur vapenförsäljaren förolämpar iraniern genom att anklaga honom för terroristdådet som skedde för x antal år sedan I New York. Människor tror att folk är alldeles för lika varann. Bara för att det var iranier som bombade New York betyder inte det att alla iranier är terrorister. Man skaffar sig ETT synsätt på saken vilket alltid är riskabelt att ha. 

 

Samhället har skapat en stereotyp för hur svarta (även vita) människor ska bete sig vilket karaktären Anthony får känna på. Anthony känner skuld för att han inte beter sig som en svart person ”ska” bete sig. Han anser att han inte passar in i sin hudfärg då han inte lever upp till dem förväntningar som samhället har på svarta personer. ”Krav” uppstår genom att det människor gör mest blir det normala i samhället. Har majoriteten av invånarna den nya vårkollektionen av Karl Lagerfeldt anses det som det normala, något alla borde ha. Är majoriteten av personer med mörk hudfärg kriminella så anses det som att det är en självklarhet att man är kriminell för att man är mörkhyad. Det skapas enorma fördomar. 

”In L.A. nobody touches you. We’re always behind this metal and glass. I think we miss that touch so much that we crash into each other just so we can feel something.”

Med denna inledning visar Crash upp  samhällets stora misslyckanden och att staden Los Angeles symboliserar det stora avståndet mellan människor. Crash visar rent grafiskt att människan interagerar med varandra vare sig hen vill eller inte. Trots att vi har ett skal av glas och metall kring oss söker vi medvetet eller omedvetet varandra. Smärta är bättre än ingen beröring alls.

Crash vill berätta något om vår samtid, vårt sätt att leva och våra fördomar genom några enskilda personers dramatiska dygn i Änglarnas stad. L.A. by night har blivit den ultimata  mardrömmen ur humanistisk synvinkel. Arkitektur, vägnät och infrastruktur skapar en bilburen individ bortkopplad från fysisk beröring. Våldet och rasmotsättningarna ligger just under ytan. Los Angeles har blivit en stad nära ett moraliskt sammanbrott.


droge rskolan

2015-01-12

In America every state has their own lord mayor who decides the rules for the particular state. 

 

18 states of America has approved drugs. which means that the lord mayor has decided that’s legal to use drugs. 

 

In Sweden it’s not acceptable to do drugs, not anywhere. yet there are ways to get drugs in Sweden (even though it’s not legal) which can destroy children’s youth,body and life. 

 

In USA it’s a much bigger risk for children to destroy their lives in a early age by doing drugs since it’s accepted in the society. 

 

The consequences by doing drugs is huge, but if using drugs is seen as something that’s completely normal then people don’t think about the consequences as much as they should.


skolan

2015-01-12

Never legalize cannabis in Sweden

 

Introduction

In 1970, it was 39 drug-related deaths. In 2012 it was 589 drug-related deaths. The drug-related deaths have  increased by 550 people. It's 550 human lives, 550 more families who lose a relative because of drugs every year and the numbers only rises. These numbers make me afraid. But what makes me even more afraid is that it is so easy to come by although it is not legal in Sweden.

 

Background

Using drugs have become increasingly common in today's society. 15 year olds in today's society knows how to get hold of drugs but they hardly know how to write an essay in Swedish. Pretty sick parallel?

Some countries allow the drug marijuana , as the Netherlands and some states in the US but it is not allowed in Sweden and it will never be. Tes: I think that one should never, ever legalize marijuana in Sweden.

 

Argument 1 money SECOND STRONGEST:

the cost of drug abuse in the community was about 24 billion in 2008. Approximately 26 percent of the costs involved in health and social services and 27 percent consists of the cost of government authorities (eg police, lawyers and prevention). Indirect costs such as sick leave (the company and the state will lose it if people sick leave) constitute about 42 percent. The remaining five percent are costs incurred in the private sector, such as insurance and occupational health.

One company has presented a report which, through various numerical example tried to calculate what costs a person with active substance abuse annually causes. A male drug addict costs society around $ 1.7 million per year, while a female drug addicts approximately 1.4 million per year. I told you before that there were about 589 people who died of drug abuse, can you imagine how much money it gets in a year if you aisles 1.5 million with 589 people? There will be 8.8 million dollars per year. (something that is not legal, think of the increase if one were to legalize drugs)

http://www.can.se/sv/Drogfakta/Fragor-och-Svar/Narkotika/

 

Argument 2 Experience arguments THIRD STRONGEST:

  Everyone wants to be healthy,right? If youLegalize the drug it  increases the risk that people become severely dependent, which also affects family members. The family / might not handle the pressure /stress of a close person to them is mentally ill so even them might take care/ therapy, psychologist, etc. then it goes even more tax money to it. A friend of mine abused drugs, went into the juvenile detention center in little more than a year to recover. Destroyed his childhood, destroyed his education and need to make up for it now. He destroyed many parts of which makes his  body not healthy. "relative" had, after all, a constant concern in the body if he could manage, and if he had not gotten better it would have been his death. Such strong addictions can develop and he got this sick from using marijuana when it is not even legal in the country. Then consider how much worse it'll be if we legalize drogen- number of addicts will rise and if they don't get  enough care (eventually we  all will be needing  care) the event of deaths will be increased. Is this the future we want?

 

COUNTERARGUMENT:

"It also has antipsychotic effects and are often a good remedy against depression and anxiety."

Then they must mean that one should smoke away their depression? To smoke away their problems, or drink away their problems; Yes, of course I understand that it feels good to free your feelings  but it only  helps temporarily. It's not a  life solution , you only solve your problems at the moment, for the evening. It will still come to a point where you are not under the influence of cannabis and then you're back in the real world again. There anxiety and depression exists, for example, if that's the trouble. You will always wake up the next day and not be influenced and  cannabis has not helped you in any way, it has only  damaged your body. (this may also pull paralell with alcohol and its abuses)

It’s this way people are creating an addiction, an addiction is when you are escaping from your problems. An abuse / dependence is when you are escaping from your problems in a bad way, you do bad and wrong acts to escape the things you need to deal with. Therefore I do not consider this argument is good enough "a good remedy against anxiety and depression," then you have them the claim that one should be high all the time? Every hour of every day to avoid feeling anything. I think it is unhealthy, if you don’t want to feel and think and are doing  drugs to avoid thinking and feeling. To avoid living.

Source of counterarguments: http://gronabrevet.se/varfor-legalisera/

 

Arguments 3 STRONGEST

 The highest human beings  for instance -presidents, the government; is talking about sustainable development. Sustainable future, sustainable society. Children begin with national tests already in year 3  just because children are our future, the government believes  that a good education starts when they are this young. How good will it be if you allow  drugs circulating in the community? How good is it for us people to have a future, how good is it for the country, the world in the long run? Drugs adds social problems, physical and psychological damage to the human being- how good workers will them be? People learn how to create dependent since it’s very easy when you’re using drugs, eventually this people will need to be hospitalized / receive care and then all the money will disappear which  I mentioned before. Politicians who are already are complaining that the money is not enough.

 

 

Conclusion

I do not think we should legalize cannabis in Sweden,

Firstly it costs  so much money which we could have been put on lots of other valuable things.

Secondly, no one feels good in the long run, it only affects people and society negatively.

Thirdly, a society of drugs does not hold in the long run, it destroys the sustainability of the elaboration


skola ush

2015-01-12

Legalisera aldrig marijuana i Sverige

 

Inledning

År 1970 var det 39 narkotika relaterade dödsfall. År 2012 var det 589 narkotika relaterade dödsfall. Dem narkotika relaterade dödsfallen har alltså ökat med 550 personer. Det är 550 människoliv, 550 fler familjer som förlorar en anhörig av narkotika varje år och siffrorna bara stiger. Dessa siffror gör mig mörkrädd. Men vad som gör mig ännu mer mörkrädd är att det är så enkelt att få tag på fastän det inte är lagligt i Sverige.

 

Bakgrund

Att använda droger har blivit allt mer vanligare i dagens samhälle. 15åringar i dagens samhälle kan veta hur man får tag på droger men dem vet knappt hur man skriver en svenska uppsats. Ganska sjuk parallell?

Vissa länder tillåter att drogen marijuana används, ex som Holland och vissa delstater i USA men det är inte tillåtet i Sverige och det ska det aldrig bli. Tes: Jag tycker att man aldrig någonsin ska legalisera marijuana i Sverige.

 

Argument 1 pengar NÄST STARKAST:

kostnaden för narkotikamissbruk i samhället var cirka 24 miljarder år 2008. Ungefär 26 procent av kostnaderna uppstår i sjukvård och socialtjänst och 27 procent utgörs av kostnader för statliga myndigheter (ex polis, advokater liksom förebyggande arbete). Indirekta kostnader såsom sjukskrivning (företaget och staten förlorar på det om folk sjukskrivs) utgör ca 42 procent. Resterande fem procent är kostnader som uppstår i privat sektor, t.ex. försäkringskostnader och företagshälsovård.

Ett företag har presenterat en rapport där man genom olika räkneexempel försökt beräkna vilka kostnader en person med aktivt missbruk årligen orsakar. En manlig drogmissbrukare kostar samhället runt 1,7 miljoner kronor per år medan en kvinnlig drogmissbrukare ca 1,4 miljoner per år. Jag berättade innan att det var ca 589 personer som dog av drogmissbruk, kan ni tänka er hur MYCKET pengar det blir på ett år om du gångar 1.5 miljoner med 589 personer? Det blir 8,8 miljoner kronor per år. (på något som inte är lagligt, tänk då ökningen om man skulle legalisera droger)

http://www.can.se/sv/Drogfakta/Fragor-och-Svar/Narkotika/

 

Argument 2 erfarenhetsargument TREDJE STARKAST:

 Alla vill väl vara friska? Legaliserar man drogen så ökar det risken för att folk blir allvarligt beroende vilket även påverkar anhöriga. Familjen/anhöriga kanske inte klarar av pressen stressen av att en nära person till dem är psykisk sjuk så även dem tar vård- terapi, psykolog osv. då går ännu mer skattepengar till det. En polare till mig missbrukade drogen, åkte in på ungdomsanstalt i lite mer än ett år för att kunna bli frisk. Förstörde sin barndom, förstörde sin skolgång och behöver ta igen det nu. Förstört många delar av sin kropp, kroppen är inte frisk. Jag som ”anhörig” hade ju ändå en ständig oro i kroppen om han skulle klara sig, då om han inte hade blivit bättre så hade det varit hans död. Så pass starkt missbruk kan det bli och han blev såhär sjuk av att använda marijuana när det inte ens är lagligt i landet. Fundera då på hur mycket värre det lär bli om man legaliserar drogen- antalet missbrukare lär höjas och får inte dem tillräckligt med vård (tillslut kommer alla behöva vård) lär dödsfallen höjas. Är detta den framtid vi vill ha?

 

MOTARGUMENT:

"Det har också antipsykotiska effekter och är ofta ett bra medel mot depression och ångest."

Det dem påstår är att man ska röka bort sin depression? Att röka bort sina problem, eller dricka bort sina problem; jo visst jag förstår att det är skönt och bra för stunden men det hjälper en bara tillfälligt. Det är ingen livslösning, du löser dina problem för stunden, för kvällen. Det kommer endå komma en punkt där du inte är påverkad av cannabis och då är du tillbaka i verkliga livet igen. Där ångest och depression finns exempelvis om det är de man har problem med. Du kommer alltid vakna upp nästa dag och inte vara påverkad och då har inte cannabisen hjälpt dig på något vis, mer skadat din kropp. (på så sätt kan man även dra paralell med alkohol och dess missbruk)

Det är ju på det här viset man skapar ett missbruk, ett beroende genom att du flyr från dina problem. Ett missbruk/beroende är när du flyr från dina problem på ett dåligt sätt, att du gör dåliga och fel handlingar för att få fly dem sakerna du behöver ta itu med. Därför anser jag inte att detta argument håller "ett bra medel mot ångest och depression" då måste dem ju påstå att man ska vara hög hela tiden? Varje timme varje dag för att slippa känna någonting. Jag anser att det är sjukligt, om man vill slippa känna och tänka och utför handlingar som droger för att slippa tänka och känna. För att slippa leva helt enkelt.

Källa för motargument: http://gronabrevet.se/varfor-legalisera/

 

Argument 3 STARKAST

Dem högsta människorna ex presidenter, regeringen pratar om hållbar utveckling. Hållbar framtid, hållbart samhälle. Barn börjar med nationella prov redan i årskurs 3 nuförtiden just för att barnen är vår framtid, regeringen satsar på bra utbildningar och att en bra utbildning börjar när dem är så pass små. Hur bra blir det då om man tillåter att droger cirkulerar i samhället? Hur bra är det för oss människor som ska ha en framtid, hur bra är det för landet, världen i längden? Droger tillför samhällsproblem, fysiska och psykiska skador på människan- hur bra arbetare blir dem då? Folk lär skapa beroende då det är väldigt enkelt när man använder droger, tillslut lär dem människorna behöva bli inlagda/få vård och då försvinner alla pengar som jag nämnde innan. Politiker som redan klagar på att pengarna inte räcker till.

Avslutning

Jag tycker inte man ska legalisera marijuana i Sverige,

För det första: kostar så pass mycket pengar som man hade kunnat lägga på massa andra värdefulla saker.

För det andra: ingen mår bra av det i längden, det påverkar bara människor och samhället negativt.

För det tredje: ett samhälle med droger håller inte i längden, det förstör den hållbara utveckligen

Ladda ner en gratisdesign på www.designadinblogg.se/gratisdesign - allt om bloggdesign!
Vinn presentkort, helt gratis! - www.vinnpresentkort.nu
Spela poker, casino, bingo m.m online. Massor av bonusar på Bonusar inom Poker, Casino, Slots med mera - PokerCasinoBonus