I can't tell you what it really is, I can just tell you what it feels like

2015-05-30
"I fell for this so many times
It's ridiculous
and still I stick with this,
I'm sick of this but in my sickness and addiction
you're addictive as they get
evil as they come vindictive as they make em
my friends keep asking me why I can't just walk away from
I'm addicted; to the pain, the stress, the drama
I'm drawn in so I guess imma mess cursed and blessed"
 
 

massmedier

2015-05-27

En orsak- att dem har stor makt är för att det är där vi får vår information, kunskap om olika saker, om världsnyheter, om svenska nyheter, om samhällsproblem, och globala problem. 

  • utan detta vart ska vi få vår information ifrån? Isåfall hade ju regeringen fått stå och hålla press konferenser hela dagarna långa för att vi ska kunna få reda på någonting. Massmedier är liksom en förlängningsarm av regeringen och dess information dem vet om. Vi måste liksom ha ett sätt för nyheter och annan info att nå ut till invånarna, det är därför massmedier skapats såattsäga.

 

En annan orsak- till att det är den tredje världsmakten är för att vi påverkas av alla denna information. vårt liv, vårt psyke. Att kunna påverka en annan människa är att kunna ha makt. 

Dem påverkar oss på många olika sätt.

Deras information kan påverka våra liv, genom att dem berättar att det är en lågkonjuktur i landet, eller att det lär utbryta krig i vårt land, osv. statsminister är död

eftersom den infon vi får påverkar oss, anpassa oss till infon.

påverkar oss på olika sätt, ex propaganda. reklam, hur vi lever och till vilka normer vi ska anpassa oss till. normerna kommer ju nt bara från ingenstans, utan allting kommer ju ifrån massmedier. 

ex nordkorea, deras massmedier är ju begränsade då regeringen bestämt vad invånarna ska få reda på. på så sätt påverkas dem ochså- genom att INTE få reda på nödvändig info. och nyheter. får ingen kunskap. ta del av kunskap massmedier— utbildningsfråga. kan dem strypa massmedierna i ett land, så att dem inte får ngn info, så kan dem även ge ut FEL info. 

 

Det borde ju finnas en gräns på hur mycket massmedierna får påverka oss negativt, ex alla dessa smala modeller i tidningar, bara dyra kläder på framsidorna- rentav normer. Men den gränsen är ju så hårfin. För börjar vi kritisera att dessa smala modeller med dyra märken påverkar unga tjejer negativt, så skulle man i princip få svaret tillbaka att ”detta är ju vårt jobb, det är så branschen går till”  ja men man måste ände tänka påverkar denna branschen människor negativt eller positivt? gör den mer skada än nytta? Visst för dig som är högt uppe i branschen och har en lön på 100 000 i månaden så påverkar de dig positvit, men hur påverkar det konsumenterna? Hur mkt nytta gör detta dem? För 1. de flesta har nt ens råd med dessa dyra kläder. 2. dem blir utseende besatta, vilket kan leda till en rad många sjukdomar. Känns lite som de kommer in att man måste ta hänsyn till andra här, lite mänskliga rättigheter. Visst skitbra att du får in 100 000 kr, men sen är det 500 000 som mår dåligt på din bekostnad. 

 

 

C.

 

Konsekvenser- med massmedier är ju att man kan påverkas negativt av det. Det är just de som är problemet, då massmedier är en envägskommunikation vilket gör att avsändaren inte får någon feedback. Och alla påverkas på olika vis, det är de som är de svåra när man ska sätta gränser. vissa påverkas jättemycket, vissa inte alls, och vissa blir påverkade undermedvetet alltså propaganda. 

Massmedier ska underlätta kommunikationen, men hur mycket gör de de? Det känns mer som att de blir en svårare kommunikation när avsändaren inte får någon feeback såattsäga, det blir ju liksom bara enväg. Ett perspektiv. 

Konsekvenser är ju också att vi invånare inte alltid på reda på allting. Långt ifrån. Ex med Sveriges försvar, vilka länder regeringen samarbetar med, vad som egentligen händer i riksdagen mellan alla partier, om dem samarbetar på något sätt osv. planerar olika saker som vi inte har en aning om. Jag menar hitler berättade ju aldrig att han skulle döda 6 miljoner judar. Han pratade ju bara om hur bra tyskland var och vilken framtid de landet hade. 

Lika väl som man kan ge INGEN info alls så kan man ge fel info också. Att man snedvrider ett perspektiv, att man tar olika ställningar i texter ocksåvidare. och där har vi ju regler som tryckfrihetsförordningen men hur ofta bryts inte den eller att man tänjer på gränserna? 

 

7. sista källan

2015-05-23
Min tredje källa är min lärare, Marie Nilsson. 
Hon är utbildad samhällslärare, vilket gör henne väldigt pålitlig då hon läst om detta ämne på högskolan. Även att hon är anställd på skolan bevisar att har kunskapen hon behöver inom området.
Marie brukar ha genomgångar med hjälp av powerpoints vilket gör det ännu enklare för oss elver att förstå samt ta noteringar. Hon har ett brett perspektiv gällande det mesta inom samhälle vilket gör att vi elever också börjar se genom dem perspektiven för att förstå alla delar, varför saker är som dem är just för att man har olika synvinklar.
Hon visar ofta hur sambandet mellan dåtid och nutid fungerar, vad som har gjort till att vissa saker är som dem är vilket jag tycker är otroligt viktigt för att man ska kunna förstå samhället. Annars vet man inte vad som har förbättrats, eller behöver förbättras, eller försämrats. Och då är det svårt att göra en utveckling. 
 
Frågar man henne om någonting så har hon alltid svar på tal, vilket jag tycker gör henne ännu mera trovärdig. Hade hon inte haft svar på häflten av våra frågor, varit osäker på det mesta, så hade jag tvekat mer på hennes trovädighet angående hennes kunskap och som lärare.
 
Det finns inte en enda lektion där hon inte vet vad vi ska göra. Marie har alltid allting planerat för varje lektion vilket visar tecken på engagemang, som många gånger sprider sig till eleverna. Att vi blir intresserade och desto mer intresserad man är av ett ämne desto enklare är det att få kunskap om det. 
Även att denna lärare är positiv till oss elever samt till arbetet vi gör, ger oss en trygghet att komma till hennes lektioner. På så sätt bygger man också ett förtroende för en människa. 
 
Jag tycker Marie är en utmärkt lärare och källa, med sitt humör på topp och sin otroliga kunskap så gör hon oss till mästerverk i klassrummet! 
 

7. källa nummer två

2015-05-22
Den andra källan jag använt är "Jobba med samhälle" en bok som är skriven av Lars Binkemo och har gett ut denna bok i samarbete med Sanoma utbildning. Jag sökte upp Sanoma utbildning och är en organisation som trycker olika slags läromedel med målet att det ska vara så individanpassat som möjligt. Dem ger ut läromedel till grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningar. 
 
Boken är anpassad för en samhällskurs som ligger på 50 gymnasiepoäng. På baksidan samt i förordet beskriver författaren vad boken innehåller och på vilket sätt han lagt upp all fakta. Man har delat in faktan i "fakta i block och kapitel" vilket betyder att den huvudsakliga faktainnehållet är indelat i större ämnesområden eller block. Varje block har olika färger på kanterna av sidorna så man ser ganska tydligt när det kommer ett nytt block.
Sedan har dem delat in faktan i "teman" då det i boken finns några teman som kan läsas ämnesövergripande. Och dem ämnena behandlas frågor som globalisering och rasism.
Till slut tillkommer det övningsuppgifter i slutet av boken, som är anpassat till varje block. Då beskriver författaren att dessa uppgifter är till för att repterera innehållet man läst och att utveckla förmågorna att återge, analysera och använda informationen. 
 
I förordet skriver även skribenten att han tycker det är viktigt att ha kunskap om samhället för att vi ska kunna förändra det, samt att de flesta samhällen är fantastiska trots sina fel och brister. 
Att skribenten skriver detta ger mig en känsla av engagemang. Skribenten verkar vara intresserad av det han skrivit om och visar sin åsikt att han även tycker det är viktigt som står i boken.
 
Boken har en sida där det står innehåll, vad kapitlena handlar om och på vilka sidor dem finns. Det som boken innehåller är människors livsvillkor, demokatri, Sveriges statsskick, Påverka-påverkas, Sverige i världen, Ekonomi, och Arbetsmarknad. Samt två olika teman och globalisering och rasism, frågor och övningar + bildförteckning och register. Boken har faktiskt väldigt många sidor där det står "referensmaterial" alltså vart dem fått sin fakta ifrån, vilket gjorde att jag kände att boken var ännu mera trovärdig. Att dem faktiskt ger ut ALLA sina källor och står för dem.
 
Jag tycker hur dem skriver i boken är utmärkt, då dem skriver på ett enkelt sätt, får fram vad dem vill ha sagt på ett enkelt sätt. Vilket gör det enklare för mig att förstå vad texterna handlar om samt att kunskapen fastnar lättare. Deras ordförråd är inte speciellt svårt, dem använder sig inte av svåra och komplicerade ord utan enkla meningsbyggnader. Dem skriver inte heller rent av bara fakta alltså att man bara listar upp en massa fakta, utan dem förklarar hur allting hänger ihop med varandra på ett smidigt sätt så att inte varje kapitel blir 20 sidor långt. Den förmågan är speciell. Att kunna få ut det man vill ha sagt utan att behöva skriva en roman för att det ska vara kraftfullt. Det tycker jag om! För det underlättar jättemycket för mig som läsare. För skriver skribenten komplicerat, så blir jag som läsare förvirrad och förstår inte vad som menas vilket kan göra att man slutar läsa och förblir utan kunskap.
 
Jag tycker boken är superbra för jag har lätt att förstå den, samt att skribenten verkade så engagerad i sitt förord vilket gjorde att man själv också kunde känna likadant. Ord är makt, så att säga.

källkritik

2015-05-22
Källkritik
 
Jag har använt mig utav 3 olika källor. Konsumentverket.se, min lärobok "Jobba med samhälle", samt min lärares undervisningar.
 
www.konsumentverket.se 
 
Konsumentverket jobbar för att förebygga att kunden åker illa ut när denne köper varor och tjänster. Då det finns massa olika lagar som gäller för försäljare samt kunden, vad kunden kan kräva av försjäljare osv. då det händer många gånger att försäljare försöker lura kunder till deras förtjänst. Alla dessa lagar och lite till finns på denna sida.
 
 
Konsumentverket är ägt av staten, där deras formella uppdrag och ansvarsområden bestäms av regeringen.
Konsumentverket har en sida som heter "Om oss" och där står det otroligt mycket information om själva organisationen, deras mål- vad dem vill bidra med, om hur du kontaktar dem, om press, om hur dem granskas som organisation- konsumentverket granskas som statlig myndighet både rättsligt och ekonomiskt då riksdagens ombudsmän kontrollerar myndigheter som dessa att de följer gällande lagar samt att medborgarna behandlas på rätt sätt.
Det står även om deras historia och värdegrund, att dem startades 1973 och hur dem har utvecklats sedan dess.
 
Dem berättar om sina samarbeten, att dem samarbetar med EU, olika konsumentbyråer, samt 40 olika andra myndigheter. Att sammarbeta med EU är ju en jättestor grej. Det är ingenting vilken organisation som helst gör, detta visar otroligt mycket på proffsionalitet. Dem skriver att konsumentverket inte styrs av en styrelse utan har stöd av ett insynsråd som utses av regeringen. Man märker på dessa sätt att konsumentverket är ägt av staten vilket betyder att det som står på denna sida ska vara profissionellt skrivit, och minst sagt sant. 
Har man frågor om konsumentverket, vad dem jobbar med osv. blir man hänvisad till ett telefonnummer. Om man vill anmäla någonting/registera så hänvisar dem till ett annat nummer. Vill man kontakta webbredaktionen så skriver man ett meddelande på sidan och skickar in, om något funkar dåligt på sidan etc.
Konsumentverket ligger i Karlstad och dem har en utförlig karta och vägbeskrivning för att man ska hitta dit. Just att dem har en så specifik beskrivning om hur du ska gå, vilka gator du ska förbi och vilken gata det är på ger en stor känsla av trovärdighet. 
Men det är även här man gör sina anmälningar, om något företag brytit mot en lag gällande försäljning av varor och tjänster. Det kan man ju säga är den största sannolikheten att denna sida är sann, att man kan göra denna sortens anmälningar till sidan. Men även att det påstår att regeringen har en stor fot i denna organisation. Hade dem inte haft det, och denna organisation hävdar det, så bryter dem mot olika sorters lagar och gör brott.
 
Sidan har även en flik där det står "jobba hos oss" där man kan skicka in ansökan om att få arbeta på denna myndighet. Dem skriver om att dem som arbetar där har hög kompetens, då många som är anställda där är jurister, juridiska rådgivare, kommunikatörer osv. det ger en känsla om att det är svårt att få jobb där, men att dem noga väljer ut vilka som får komma på arbetsintervju. På så sätt förstår man att dem som arbetar där är otroligt betydelsefulla för hela organisationen och att ens utbildningsbakgrund verkligen spelar roll vilket gör det hela otroligt seriöst.
 
Dem har även en helt egen flik för konsumentombudsmannen/ generaldirektören Gunnar Larsson, där dem ställer honom frågor på vad som är viktigt för honom angående organisationen. Där är även en bild på personen och dem underlättar verkligen för kunden som är inne på denna hemsida, genom att skriva såhär mycket om själva organisationen och om den person som är högst upp. Man blir inte så misstänksam på hemsidan som man hade blivit ifall det bara stod några rader om hemsidan. Detta ger verkligen en grund baserat på trovärdighet.
 
Konsumentverket anpassar även sin information till olika åldrar. Man finner under fliken "skola" skolmaterial anpassat till olika klasser, ex årskurs F-3, gymnasiet, årskurs 7-9 etc. Man kan även göra dem andra texterna på denna hemsida lättlästa och även få texterna upplästa för en. Även kan du ändra språk på texterna. Jag tycker detta är viktigt för att kunna tro på en hemsida, och dem har verkligen visat mig att dem tycker likadant! Sidan om en text har dem även förklarat vissa ord som kan vara svåra.
 
Att dem förklarar så bra som dem gör om sina mål, vad dem vill utveckla, vem det är som vill utveckla och har så mycket information om deras område får mig som läsare att tro på denna sida. Dem har övertygat mig helt och hållet.
 

fråga 7 makroekonomi

2015-05-22
7.
Jag ska nu rita/skriva upp en modell som kallas för makroekonomi. Det är en modell som visar hur ekonomin hänger ihop i landet, hur alla pengar går runt samt med utlandet. 
 
Låt oss säga du ska handla nya köksmöbler. 
 
Tänk dig en rund cirkel, högst upp på cirklen står det "Offentlig sektor", till höger står det "Företag", längst ner står det "Utlandet," i mitten "Banker" och till vänster om banker står "Hushåll". 
 
Du ska köpa nya köksmöbler, och av företagen får du lön alltså en inkomst. Men du har inte råd med köksmöblerna så du tar ett lån av banken där du behöver betala ränta. Med dessa lånepengar betalar du till företaget, och får möblerna för pengarna. 
Får du lön så måste du betala skatt, då en koppling mellan hushåll och den offentliga sektorn. Men även dem ger bidrag till hushållen, och rot/rut avdrag, barnbidrag osv. (skattreduktion på arbetskostnaden när man renoverar eller bygger om i hushållet.)
Företagen då? Dem måste också betala skatt! Tillbaka får även dem rot/rut avdrag.
Men företagen kanske köper in möblerna från andra länder vilket gör en koppling mellan företag och utland. Företagen får möbler och utlandet (det specifika landet) får pengar av företaget som köpt möblerna.
Sen kan i sin tur detta land köpt material till köksmöblerna från ett annat land, och då får det andra landet betalt medan de första landet får material ex. trä till köksmöblerna.
 
Och såhär fortsätter det, allting hänger ihop. Det är därför hög och låg konjukturer påverkar andra länder också, fast i en annan grad. Vilket jag skrev om i fråga 1.

fråga 5 och 6

2015-05-22

5.

Det finns en lag som gäller för när man handlar lösa saker, ex djur, bilar, kläder, möbler. Den lagen innebär att företaget inte får ge dig sämre villkor än vad som står i lagen. Lagen gäller alla varor, även begagnade och kallas för konsumentlagen.

 Ett ex. Om jag upptäcker att det är ett fel på tv jag köpt över nätet, så har jag rätt att:

-Kräva att få varan reparerad

- Kräva omleverans, att jag får en helt ny

-Kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet

-Häva köpet om felet är av stor betydelse för mig själv, vilket betyder att jag får pengarna tillbaka

-Hålla inne så mycket av betalningen som krävs  för att det ska fungera som säkerhet för mitt krav

 

Företaget ansvarar för fel som fanns på varan när du köpte den eller när den levererades till dig. Ett fel som visar sig inom sex månader antas ha funnits där från början om inte företaget kan bevisa att felet inte är permanent. Efter sex månader är det du som ska bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan, det vill säga att skadan fanns när den levererades till dig. Detta kallas så fint som sexmånadersregeln.

 

Företaget är inte ansvarig för fel som du har orsakat, till exempel om du inte har följt skötselanvisningar eller om du inte varit försiktig/ tagit hand om varan.

 

Som sagt man måste reklamera den felaktiga varan hos företaget inom en tid, att du kontaktar företaget och förklarar att det är ett fel och varför det är ett fel. Reklamerar man varan inom två månader efter att man köpt det så ska det inte vara några problem. Efter 3 år från du gjort köpet så har du förlorat din rätt att reklamera.

 

Om leverantören vill att du betalar för fraktavgiften fastän det inte står på deras hemsida, så kan man anmäla till Allmänna reklamationsnämnden som kostnadsfritt prövar tvister (när man är oense) mellan konsumenter och företag. Man ska då spara kvitto, mailkonversationer och andra bevis. Detta kan även prövas i en allmän domstol.

 

 

 

6.

Garanti betyder att säljaren ansvarar för varan du har köpt fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är upp till försäljaren om de vill erbjuda garanti eller inte och du ska få en skriftlig information om vad din garanti innebär.

Villkoren i garantin får inte påverka de rättigheter som du har enligt lag, som konsumentköplagen. Du har till exempel alltid 3 år på dig att reklamera en vara om den visar sig ha varit fel på från början.

 

Om varan jag köpt går sönder eller liknande under garantitiden har jag rätt att kräva:

-Att varan lagas

-Att få en annan vara istället

-Att få avdrag på priset

-Att köpet hävs

-Att få skadestånd

 

Man kan dock inte ställa alla krav på samma gång. Det vanligaste är att varan lagas eller att man får en annan vara istället. Säljaren har rätt att laga varan om det blir väldigt dyrt att ge mig en ny.

För att jag ska ha rätt att få dina pengar tillbaka måste felet vara väsentligt samt för att jag ska kunna kräva skadestånd ska den trasiga varan gett mig extra kostnader. Exempel att diskamaskinen går sönder och förstör mitt golv.

 

För att försäljaren ska slippa stå för garantin måste de bevisa att felet berott på:

-Att det skett en olycka efter att jag fått varan

-Att jag har använt den på ett onormalt sätt/ inte vårdat den

-Att jag struntat i skötsel-serviceanvisningarna.

 

Även om man inte har garanti så har man fortfarande 3 år på sig att reklamera sin vara, vilket är ganska lång tid. Och det kan krävas mycket bevis om du kommer efter två år och vill reklamera ex en klänning, eller ett par skor. Då det är saker som slits ut väldigt lätt, och efter två år så är det mesta inom denna kategorin slitet så att säga.

Men skulle det handla om större och dyrare saker ex en ny soffa, en ny diskmaskin, tvättmaskin så är du sämre skyddad om du inte har garanti på detta. Skulle din tvättmaskin gå sönder efter ett halvår och du inte har någon garanti så kan du inte få en ny, inte få den fixad och heller inte få pengar för extra kostnader. På så sätt förlorar kunden otroligt stort ifall denne inte har garanti på ett stort köp. Men handlar det om kläder och skor och andra saker som är billigare så förlorar du inte så mycket på att INTE ha garanti. Då det inte handlar om så mycket pengar. Men givetvis kan det känns tråkigt att man köpt en väska för 3000kr också har man ingen garanti på den ifall den skulle gå sönder. Skillnaden mellan garanti och reklamering är ju att garantin kan vara flera flera år, medan reklameringen alltid är 3 år. Och att försäljaren alltid har ett stort ansvar för att varan ska hålla dessa åren du har garantin. En försäljare som inte ger dig garanti har ju fortfarande ansvar för att din vara är rätt och fungerar, men inte i flera år.


ekonomi fråga 4

2015-05-22

4.

Jag lär vara utbildad kock när jag flyttar hemifrån, och i min ålder får man i snitt 21 300kr i lön per månad.

Efter skatten som dras av har jag 14 910kr kvar.

Nedanför kommer jag lista mina utgifter, fasta och rörliga kostnader.

Fasta:

Mat 1370 kr

Hemutrustning 390 kr

Hyra och el 4900 kr

Hemförsäkring 90 kr

Summa fasta kostnader: 6 750 kr

 

 

Rörliga:

Personlig hygien 100 kr

Kläder och skor ca 500 kr

Fritid/nöje 600 kr

Telefon/mobil 350 kr

Kollektiva lokalresor 500 kr

Medlemskap i fack och A-kassa 450 kr

Summa rörliga kostnader: 2 500 kr

 

Sammanlagt kostar mina utgifter 9 250 kr, vilket betyder att jag har 5660 kr kvar i månaden! Nu är detta bara på ett ungefär, jag kanske har högre betalning på hyran eller köper mer kläder/skor/ har mer fritid. Så ja absolut kan jag lägga undan pengar att spara. Om man lägger till kanske 600 kr till på nöje och fritid så har jag fortarande 5000 kr kvar. Då nöje och fritid är det jag kan tänka mig att lägga lite mer pengar på. Även kläder så om man lägger till 500 kr där så har jag 4 500 kr kvar. Det är ändå väldigt mycket. Jag tror jag har så mycket kvar för att de känns som att mina hyra är väldigt låg, men som sagt så kan dem rörliga kostnaderna ändras så vissa månader kanske jag inte har lika mycket kvar att spara!


ekonomi

2015-05-22

När man planerar sin budget är det bra att veta vad man har för utgifter. Fasta utgifter är något som vi får räkningar på, ex hyra, lån, telefon, försäkring och el. 

Konsumentverket gjorde en beräkning 2013 på vad det kostar för en kvinna/man att bo ensam, dem jämförde även med vad det kostar att bo hos föräldrarna när man är över 18.

Summan på hushållsutgifter aka. fasta utgifter ligger på 7790kr i månaden för en kvinna. Där har dem räknat hyra+el kostar 4900kr i månaden, hemutrustning 390 kr, alla måltider förutom lunchen inräknad 1370kr, förbrukningsvaror 100 kr, hemförsäkring 90kr och medier 940 kr. Dem har skrivit mobilen på 180kr, men eftersom detta är beräknat 2013 så har jag svårt att tro att det är samma nu angående det.

Vad som skiljer sig absolut mest pengamässigt om man bor hemma eller ensam är hyran+el samt hemutrustning. Hyran ligger bara på 1800kr när du bor hos föräldrarna, och hemutrustningen bara på 160kr.

 

Utöver detta har man rörliga kostnader, vilket betyder att vad dessa utgifter kostar varierar för månad till månad. Exempel på rörliga kostnader är kläder och skor, då det kanske inte är nödvändigt att handla nytt av detta varje månad. Fritiden alltså nöje, kan ju variera mycket. Ena månaden kanske du festar jättemycket, eller åker till en annan stad ja helt enkelt hittar på något roligt! Medan den andra månaden kanske du inte gör något mer än att vara hemma.  Dem räknar även in kollektiva lokalresor och personlig hygien. En månad kanske du väljer att åka buss överallt, den andra månaden är det finare väder vilket gör att du cyklar eller går till lokala ställen. Den personliga hygienen kan vara om du handlar en ny parfym, eller det nyaste schampo och balsam samt hårborste, deoderant och tandkräm/tandborste. Den totala summan för rörliga utgifter ligger på 4460kr i månaden, där det som kostar mest är uteluncher/fritid. Dem rörliga kostnaderna är likadana som för en som bor hos sina föräldrar. Den totala kostnaden för alla utgifter i snitt, som du ska betala med din inkomst, är 12 250kr i månaden för en kvinna som bor ensam.


gdfh

2015-05-21
2. Vad som är betydelsefullt för vad en bostad kostar har att göra med vart bostaden är, om man har närma till centrum, närma till nödvändiga saker såsom matbutiker, klädesaffärer, restauranger, busscentral osv.
Miljön runt omkring spelar också mycket roll för vad en bostad kan kosta. Är det ett lungt område? Eller ligger bostaden precis brevid nattklubbarna? Havsutsikt? En bostad ovanför nattklubbarna i stan kan kosta mindre då man får stå ut med högljudda ljud mellan 23-5:00 på morgonen hela helgen, medans du kan behöva få betala mer om du bor i hamnen där det inte är så mycket folk som cirkulerar runt sent på kvällen samt då du har en magnifik havsutsikt och på sommaren otroliga solnedgångar. 
 
Även hur själva lägenheten/huset ser ut har betydelse för priset. Främst hur stort det är, hur många rum det finns. Men även hur många kvadratmeter bostaden är. Då brukar man säga att man bor i en "1a" eller en "4a" då det står för antalet rum. Storleken har betydelse men även i vilket skick lägenheten är i. Om den är nyrenoverad, inte renoverad alls, om den är från sitt ursprungliga skick liksom, om den har många anmärkningar att någonting inte fungerar, olika slags slitningar att väggar och golv inte är så fräscha etc. Om personen som bott där har renoverat går bostaden upp i pris då dem antagligen lagt ner mycket pengar på renoveringen vilket gör att om dem ska gå i vinst genom försäljningen, så behöver dem ta betalt för så mycket som lägenheten faktiskt är värd. 
 
Jag har hittat två stycken lägenhter i Helsingborg, en som ligger centralt och en som inte ligger i lika bra läge.
 
Den första är http://valvet.se/objektbeskrivning/4d92ie1342qj4dkm/ 
 
Detta är en helt nyrenoverad 2a som ligger på kullagatan 56 i Helsingborg, den ligger centralt i Norra city. Mäklaren beskriver allting som är renoverat, även att fastigheten renoverades 2014/2015. 
Även priset vilket är 1 675 000 kr, boarean är 58 kvm och har 2 rum och kök varav 1 sovrum.
Månadshyran för denna lägenhet ligger på 2 656 kr inkl värme,vatten och kabeltv. 
Bilderna på lägenheten är otroligt fina, den har en fin planlösning, är fint renoverat i en väldigt modern stil och du har en begränsad utsikt bort mot hamnen,havet. Den är hyfsat stor för att vara en 2a då den ligger på 58 kvm.
Jag kan helt och hållet förstå priset för denna lägenheten då den är så pass mycket renoverad, köket och badrummet ser otroligt lyxigt ut. Även då den är så pass stor som den är för att vara en två samt hur centralt den ligger. Man har fem minuter till havet och hamnen, fem minuter till alla klädesbutiker och restauranger (ligger faktiskt några stycken precis mittemot fastigheten också), två minuter till matbutik då den ligger i huset mittemot också en fin utsikt på det. Jag tycker det låter som en dröm! Men givetvis kostar det också. Så här har vi beviset på att de kostar en del att bo så fint, för fastän 1 675 000 kr inte är "så" mycket så får man fortfarande tänka på att det bara är en 2a. Men dem pengarna du lägger på bostaden blir genast högre då du måste betala tilbaka lite varje månad för att du lånat dessa 1 675 000 kronorna på banken + ränta. Såvida du inte har så mycket pengar redan! Så i slutet blir det väldigt mycket pengar för denna lägenheten. Och vi vet varför!
 
Den andra är http://objekt.fastighetsbyran.se/Objekt/?objektID=1307736 
 
Det är en 1a på sadelmakaregatan 5a på Eneborg, som ligger i Helsingborg.
Denna lägenheten är inte renoverad, priset är på 525 000kr, boarean är 33 kvm och har ett rum och kök.
Månadshyran ligger på 2 651 kr/mån inkl värme och vatten.
Eftersom lägenheten inte är renoverad så är kylskåpen, spisen och badrummet i ett äldre skick. Du har sovrummet i vardagsrummet såattsäga, vilket känns lite "ofint". Det är inte alls stort jämfört med den andra lägenheten. Nästan hälften så litet. 
Det ligger inte så centralt som den andra lägenheten, det tar ungefär 20-25 min att gå till city. Du har matbutik i närheten men inte restauranger och butiker. Du har balkong men utsikten är mot en annan fastighet, så det är inte så mycket att kalla utsikt! 
På så sätt ser vi hur mycket skillnad platsen, boarean, lägenhetens skick spelar roll för priset. Denna lägenheten är  1 150 000 kr (!!) billigare än den andra!! Just för att den är mindre, längre avstånd till city samt att den inte är renoverad. Sen får man själv bestämma vad som är värt att invenstera i.
 
I en högkonjuktur tror jag att priserna stiger ytterligare, då handlen går bra överlag i landet. Fler folk har jobb vilket resulterar till pengar, vissa känner att dem vill investera i ett nytt boende nu när dem har lite mer pengar. Dem kanske känner att dem har råd med att betala några tusen mer i hyra pågrund av ex lönehöjning, vilket gör att företagen kan höja priserna för att kunderna känner att det är värt att köpa det då dem faktiskt har råd att betala. Även kan jag tänka mig att vissa bildar familj när dem får mer pengar, då ett barn är en otroligt stor kostnad, så dem börjar planera barn osv. och vill flytta till en större längenhet som passar hela familjen. 
 
3. 
När man planerar sin budget är det bra att veta vad man har för utgifter. Fasta utgifter är något som vi får räkningar på, ex hyra, lån, telefon, försäkring och el. 
Hyran bros ju helt enkelt på vart man bor, men bort du inte i något lyxboende så kan de vara allt mellan 2000-6000. Du får ett fast pris när du flyttar in såklart menar bara på att det är olika för varje boende.
Har du lån på någonting så bestämmer du själv hur mycket på lånet du vill betala av per månad. Den gränsen sätter man själv, det kan vara kanske 5/ 7000kr i månaden beroende på din inkomst. 
Har du abonnemang på din telefon så får du fast kostnad varje månad, du får betala för hur mycket du ringer och smsar för. Är du ingen förvirrad tonåring så lär inte detta gå upp till mycket mer än 200-400 kr i månaden. 
Elen kan ligga runt 200 kr i månaden, kanske lite mer när det är vinter då det är kallt. 

lägenheter

2015-05-21

 http://valvet.se/objektbeskrivning/4d92ie1342qj4dkm/ 

 

2a Kullagatan

 

http://objekt.fastighetsbyran.se/Objekt/?objektID=1307736 

33 kvm

1 rum + kök , inte nyrenoverad


ekonomi fråga 1

2015-05-15
1. När det är högkonjuktur i landet betyder det att landets ekonomi växer. Det betyder att företagen går bra, vilket gör att dem kan anställa mer folk. Vilket i sin tur leder till att fler folk får arbete, det blir mindre arbetslöshet i landet. Högkonjuktur i ett land bidrar till att tjänster och varor blir dyrare, då företagen vet om att fler människor har pengar, fler människor har jobb vilket gör att dem har råd med dyrare varor och tjänster. På så sätt tjänar företagen massa pengar när det är högkonjuktur. Ett annan grej företag kan tjäna bra med pengar på, det är att höja priserna på saker och ting som alltid är nödvändiga. Som människan är beroende av, ex toalettpapper, olika sorters mat liksom grunderna i mat; smör, olja, mjölk osv. för det gör att kunden inte har något val än att faktiskt köpa toalettpappret trorts att priset stigit med 5 kronor då toalettpappret är så pass nödvändigt i hushållet. 
Men det måste liksom finnas en gräns också. För tillslut så höjer företagen priserna så mycket att efterfrågan blir mindre. Kunderna vill längre inte handla dessa varor och tjänster vilket gör att företagen börjar gå sämre igen. Och då måste man sänka priset igen, inte bara för att efterfrågan är mindre- utan för att invånarna inte har dem pengarna att lägga då landet börjat gå in i en lågkonjuktur. Jag vet inte om det låter enklare än vad det är gjort, men att försöka hitta balansen mellan priserna hade ju varit mer framgångsrikt i längden än att behöva låta ekonomin gå i dessa svängningar. För i slutet vinner inte företagen så himla stort på det, inte heller kunderna. Obalans är aldrig bra, kvittar vad det handlar om så ska man alltid försöka finna balansen. För hade man höjt priserna lite mer under en högkonjuktur- inte för mycket och inte låta de fortsätta höjas- så tror jag att framtidens ekonomi i landet hade sett bra ut. Då finner man den balansen och slipper höra att kundens intresse för varorna och tjänsterna minskas, och på så sätt kan man undvika lågkonjuktur. Och detta är inte bara viktigt för handlen inom landet utan även för exporten och importen. Fortsätter man höja och höja priserna för att det går bra för ens eget land, så förstår jag också att man som ett land utanför inte vill importera från de landet då dem tillslut har orimliga priser. Då förlorar man dem pengarna, som oftast brukar vara väldigt viktiga för länder då många länder är rika för sina exporter.
Att undvika lågkonjuktur är att undivka arbetslöshet, undvika företag som går i konkurs vilket leder till att fler blir arbetslösa, människorna har inte pengar vilket kan leda till uteliggare, tiggeri och andra samhällsproblem.
 
Så högkonjukturer påverkar mig som människa väldigt mycket i samhället. Det kan bidra till att jag får ett jobb, bidra till att jag tjänar mer pengar vilket gör att jag har råd med att göra och köpa mycket ex köpa boende. Det bidrar till att jag kan leva och må bra, att jag har mat på bordet varje dag. Men samtidigt bidrar det även till arbetlöshet, att jag tjänar mindre, att jag inte har råd med mycket saker och kanske inte bor så bra. För högkonjuktur leder tillslut till lågkonjuktur, det är värt att nämna då dem två sakerna går hand i hand. För samtidigt som jag får det bra (alltså det som ingår i högkonjuktur) så får jag även det som är dåligt på köpet, vilket är lågkonjuktur. Man kommer liksom inte undan lågkonjuktur i dagens samhälle. 

Will you be dancing next too me?

2015-05-15

search.jpg

okänt.jpg

leeaa19.jpg

119026996532.jpg

Alltså gud vad jag är långt borta i tankarna. Sååå långt borta i drömmarnas värld. Och jag blir ledsen, jag vet inte varför men jag vill bara uppleva så mycket och är så rädd att det aldrig blir mitt. Jag vill åka utomlands. Jag vill resa. Jag vill älska. Jag vill bli älskad. Jag vill springa rundor på stranden i en lång ljus klänning i solnedgången och känna att världen är min, och att jag delar den med min käraste. Jag vill älska, älska så så mycket. Jag vill älska varje andetag han tar, varje blick, varje steg. Jag vill han ska älska mig för den jag är. Jag vill han ska älska mig när jag skriker, när jag gråter och när jag skrattar. Och jag vill dela världen med honom. Jag vill inte uppleva alla dessa resor ensam. Jag vill ha någon med mig. Jag vill gifta mig utomlands, på en strand i solnedgången och sedan få dansa tills solen kommer upp igen. Jag vill träffa nya människor som lär mig nya saker. Jag vill skratta och gråta bara jag få känna att jag lever. Jag vill ha den känslan inom mig. Jag är bara så rädd att jag ska behöva känna den ensam, om jag ens får känna den. The truth is, jag vill inte göra dessa sakerna ensam. Resa världen runt- ensam? Nej. Med någon, med någon jag älskar. Men hur ska jag någonsin finna det? Hur ska jag hitta någon som älskar mig för den jag är, alla mina brister och alla mina bra sidor? Vi får se vad dessa åren har att ge, men med någon eller utan, så ska jag åka iväg.  Bara hoppas att jag gör det med någon. Och om inte, så åker jag själv. För mig själv. Mitt liv. 

Jag vill ha någons närhet, som jag aldrig fått uppleva. Gud vad jag behöver få känna kärlek. Jag som hatar kärlek.


Ladda ner en gratisdesign på www.designadinblogg.se/gratisdesign - allt om bloggdesign!
Vinn presentkort, helt gratis! - www.vinnpresentkort.nu
Spela poker, casino, bingo m.m online. Massor av bonusar på Bonusar inom Poker, Casino, Slots med mera - PokerCasinoBonus