2.1 med egna åsikter

2016-04-21

Framtidens energikälla

Det finns förnybara energikällor och icke förnybara energikällor, när vi pratar om framtidens energikällor så måste vi prata om förnybara energikällor då framtiden måste vara hållbar för utvecklingen. Dem icke förnybara energikällorna (kol, olja, naturgas) är inte framtidens energikällor då dessa källor lär ta slut inom snar framtid.

Dem energikällorna som däremot är förnybara är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi (biobränslen).

För att kunna avgöra vilket som är framtidens energikälla/källor så måste vi veta fördelar och nackdelar med dem olika källorna.

Vindkraft släpper i princip inte ut någon koldioxid alls och har inga bränslekostnader. Däremot påverkar det de omgivande landskapet och ger upphov till buller. Vindkraft är beroende av att det blåser och har stora investeringskostnader. När man gjort folkomröstningar i kommuner om vindkraft ska användas så har många invånare sagt nej på grund av att det är ”fula” och förstör det fina med landskapen. Vindkraft förbrukar inte några av naturens begränsade resurser.

Biomassa är en stabil energikälla med geografiskt väl spridda tillgångar. Genom att använda biomassa så minskar man koldioxidutsläppen mycket, och hanteras biomassa på rätt sätt så är det koldioxidneutralt på sikt. Nackdelar med biomassan är att det är dyrt, för tillfället ännu dyrare än kärnkraftverk, kol och gas.

Vattenkraft medför i stort sätt inte några klimat- eller miljöpåverkade utsläpp och har heller inga bränslekostnader. Vattenkraft har lång och ekonomisk livslängd och ger en stabil elproduktion. Vattenkraftverk innebär stora ingrepp i landskapen och påverkar ekosystemet i vattendragen. Djurlivet i vattendragen blir sämre och skadas. Det krävs även stora investeringar för att bygga ett vattenkraftverk.

Solenergi är den bästa energin vi kan ha. Problemet med solenergi är att vi måste kunna lagra den, då solen inte lyser hela tiden. Solenergi är beroende av solen och tyvärr kan vi inte styra när solen ska lysa eller inte lysa. Man använder solceller som fångar upp solens energi. Man kan ha det på hustaken, på öppna landskap osv. som jag sett att man har i dem varma länderna. Skulle detta vara en framtidskälla så hade stora landskap behövts användas. Kostnaden innan har varit mycket stor för solceller men har börjat minska.

Dagens globala energisystem består till största delen av fossila energislag, trots att det finns stora potentialer av förnybar energi på planeten. Några få procent av Saharaöknens yta skulle räcka för att, med solinstrålningen som källa, producera lika mycket energi som vi människor använder totalt på jordklotet.

 

Sverige har vi goda förutsättningar för ett helt förnybart energisystem. Sverige är ett glesbefolkat land med god tillgång till bioenergi, vattenkraft och vindkraft.

Redan nu finns massor av förnybar energi som har kommit långt i sin utveckling och som börjar konkurrera ut fossila energikällor. Teknik för att fånga och lagra förnybar energi behöver bli bättre, effektivare och användas på nya sätt. Mycket forskning pågår kring nya sätt att utnyttja solen, vinden, vattnet och biomassan.

Det pågår också mycket utveckling för att göra vindkraften mer effektiv och mindre störande för omgivningen som jag nämnde innan. Till exempel med vertikala vindkraftverk, vindkraftverk helt utan roterande blad, flygande vindkraftverk högt upp i luften och flytande vindkraftverk på havet.

Nya former av kärnkraft (icke förnybart bränsle) utvecklas också, den så kallade fjärde generationens kärnkraft (Gen IV). Denna skulle kunna bidra med energi under mycket lång tid eftersom den utnyttjar energin i bränslet uran mycket bättre. Fjärde generationens kärnkraft skulle också kunna använda dagens kärnavfall som bränsle. Även om detta är en väldigt stor fördel jämfört med dagens kärnkraft, har Gen IV fortfarande nackdelar jämfört med förnybart.

Olycksrisken finns kvar, även om den är betydligt mindre samt att radioaktivt avfall bildas som måste förvaras säkert i 500-1000 år. Det är visserligen kortare tid än för dagens kärnavfall som måste förvaras i 100 000 år. Kärnkraftverk har även enormt stora kostnader, det kostar mycket att investera i kärnkraftverk.

Fördelen, jämfört med förnybart bränsle, är att kärnkraften inte är beroende av vädret för att producera el. Det gör det enklare att styra så att elen produceras samtidigt som invånarna/konsumenterna behöver den.

 

Skulle jag behöva säga att det bara finns en framtida energikälla, så skulle jag säga att det var solen. Det finns så otroligt mycket energi i solen och solen kommer aldrig att slockna. Fastän solen inte alltid lyser så tror jag att dem duktigaste forskarna kommer finna ett sätt att lagra solens energi på, när den väl lyser. För kan man lagra solens energi så kan man använda den energin även när solen inte lyser. Man kan ha solceller på sin tomt/på hustaket och i länder med stora landskap. Jag tycker inte att argumentet ”solceller är fula och tar mycket plats ” ska vinna då solcellerna inte är ett störande moment. Dem kanske inte är världens snyggaste men vem säger att man inte kan experimentera med det? Jag hade i alla fall haft bättre samvete om jag visste att jag använde en förnybar energikälla, jag hade inte gnällt om att denna förnybara källa hade ful design då designen inte har någon betydelse när vi försöker lösa dem globala miljöproblemen. 


0 Comments


Design by: DesignbloggarLeave a ReplyName *
Remember me!

Email *

Website adress *

Comment

Trackback
Ladda ner en gratisdesign på www.designadinblogg.se/gratisdesign - allt om bloggdesign!
Vinn presentkort, helt gratis! - www.vinnpresentkort.nu
Spela poker, casino, bingo m.m online. Massor av bonusar på Bonusar inom Poker, Casino, Slots med mera - PokerCasinoBonus