7. sista källan

2015-05-23
Min tredje källa är min lärare, Marie Nilsson. 
Hon är utbildad samhällslärare, vilket gör henne väldigt pålitlig då hon läst om detta ämne på högskolan. Även att hon är anställd på skolan bevisar att har kunskapen hon behöver inom området.
Marie brukar ha genomgångar med hjälp av powerpoints vilket gör det ännu enklare för oss elver att förstå samt ta noteringar. Hon har ett brett perspektiv gällande det mesta inom samhälle vilket gör att vi elever också börjar se genom dem perspektiven för att förstå alla delar, varför saker är som dem är just för att man har olika synvinklar.
Hon visar ofta hur sambandet mellan dåtid och nutid fungerar, vad som har gjort till att vissa saker är som dem är vilket jag tycker är otroligt viktigt för att man ska kunna förstå samhället. Annars vet man inte vad som har förbättrats, eller behöver förbättras, eller försämrats. Och då är det svårt att göra en utveckling. 
 
Frågar man henne om någonting så har hon alltid svar på tal, vilket jag tycker gör henne ännu mera trovärdig. Hade hon inte haft svar på häflten av våra frågor, varit osäker på det mesta, så hade jag tvekat mer på hennes trovädighet angående hennes kunskap och som lärare.
 
Det finns inte en enda lektion där hon inte vet vad vi ska göra. Marie har alltid allting planerat för varje lektion vilket visar tecken på engagemang, som många gånger sprider sig till eleverna. Att vi blir intresserade och desto mer intresserad man är av ett ämne desto enklare är det att få kunskap om det. 
Även att denna lärare är positiv till oss elever samt till arbetet vi gör, ger oss en trygghet att komma till hennes lektioner. På så sätt bygger man också ett förtroende för en människa. 
 
Jag tycker Marie är en utmärkt lärare och källa, med sitt humör på topp och sin otroliga kunskap så gör hon oss till mästerverk i klassrummet! 
 

7. källa nummer två

2015-05-22
Den andra källan jag använt är "Jobba med samhälle" en bok som är skriven av Lars Binkemo och har gett ut denna bok i samarbete med Sanoma utbildning. Jag sökte upp Sanoma utbildning och är en organisation som trycker olika slags läromedel med målet att det ska vara så individanpassat som möjligt. Dem ger ut läromedel till grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningar. 
 
Boken är anpassad för en samhällskurs som ligger på 50 gymnasiepoäng. På baksidan samt i förordet beskriver författaren vad boken innehåller och på vilket sätt han lagt upp all fakta. Man har delat in faktan i "fakta i block och kapitel" vilket betyder att den huvudsakliga faktainnehållet är indelat i större ämnesområden eller block. Varje block har olika färger på kanterna av sidorna så man ser ganska tydligt när det kommer ett nytt block.
Sedan har dem delat in faktan i "teman" då det i boken finns några teman som kan läsas ämnesövergripande. Och dem ämnena behandlas frågor som globalisering och rasism.
Till slut tillkommer det övningsuppgifter i slutet av boken, som är anpassat till varje block. Då beskriver författaren att dessa uppgifter är till för att repterera innehållet man läst och att utveckla förmågorna att återge, analysera och använda informationen. 
 
I förordet skriver även skribenten att han tycker det är viktigt att ha kunskap om samhället för att vi ska kunna förändra det, samt att de flesta samhällen är fantastiska trots sina fel och brister. 
Att skribenten skriver detta ger mig en känsla av engagemang. Skribenten verkar vara intresserad av det han skrivit om och visar sin åsikt att han även tycker det är viktigt som står i boken.
 
Boken har en sida där det står innehåll, vad kapitlena handlar om och på vilka sidor dem finns. Det som boken innehåller är människors livsvillkor, demokatri, Sveriges statsskick, Påverka-påverkas, Sverige i världen, Ekonomi, och Arbetsmarknad. Samt två olika teman och globalisering och rasism, frågor och övningar + bildförteckning och register. Boken har faktiskt väldigt många sidor där det står "referensmaterial" alltså vart dem fått sin fakta ifrån, vilket gjorde att jag kände att boken var ännu mera trovärdig. Att dem faktiskt ger ut ALLA sina källor och står för dem.
 
Jag tycker hur dem skriver i boken är utmärkt, då dem skriver på ett enkelt sätt, får fram vad dem vill ha sagt på ett enkelt sätt. Vilket gör det enklare för mig att förstå vad texterna handlar om samt att kunskapen fastnar lättare. Deras ordförråd är inte speciellt svårt, dem använder sig inte av svåra och komplicerade ord utan enkla meningsbyggnader. Dem skriver inte heller rent av bara fakta alltså att man bara listar upp en massa fakta, utan dem förklarar hur allting hänger ihop med varandra på ett smidigt sätt så att inte varje kapitel blir 20 sidor långt. Den förmågan är speciell. Att kunna få ut det man vill ha sagt utan att behöva skriva en roman för att det ska vara kraftfullt. Det tycker jag om! För det underlättar jättemycket för mig som läsare. För skriver skribenten komplicerat, så blir jag som läsare förvirrad och förstår inte vad som menas vilket kan göra att man slutar läsa och förblir utan kunskap.
 
Jag tycker boken är superbra för jag har lätt att förstå den, samt att skribenten verkade så engagerad i sitt förord vilket gjorde att man själv också kunde känna likadant. Ord är makt, så att säga.

källkritik

2015-05-22
Källkritik
 
Jag har använt mig utav 3 olika källor. Konsumentverket.se, min lärobok "Jobba med samhälle", samt min lärares undervisningar.
 
www.konsumentverket.se 
 
Konsumentverket jobbar för att förebygga att kunden åker illa ut när denne köper varor och tjänster. Då det finns massa olika lagar som gäller för försäljare samt kunden, vad kunden kan kräva av försjäljare osv. då det händer många gånger att försäljare försöker lura kunder till deras förtjänst. Alla dessa lagar och lite till finns på denna sida.
 
 
Konsumentverket är ägt av staten, där deras formella uppdrag och ansvarsområden bestäms av regeringen.
Konsumentverket har en sida som heter "Om oss" och där står det otroligt mycket information om själva organisationen, deras mål- vad dem vill bidra med, om hur du kontaktar dem, om press, om hur dem granskas som organisation- konsumentverket granskas som statlig myndighet både rättsligt och ekonomiskt då riksdagens ombudsmän kontrollerar myndigheter som dessa att de följer gällande lagar samt att medborgarna behandlas på rätt sätt.
Det står även om deras historia och värdegrund, att dem startades 1973 och hur dem har utvecklats sedan dess.
 
Dem berättar om sina samarbeten, att dem samarbetar med EU, olika konsumentbyråer, samt 40 olika andra myndigheter. Att sammarbeta med EU är ju en jättestor grej. Det är ingenting vilken organisation som helst gör, detta visar otroligt mycket på proffsionalitet. Dem skriver att konsumentverket inte styrs av en styrelse utan har stöd av ett insynsråd som utses av regeringen. Man märker på dessa sätt att konsumentverket är ägt av staten vilket betyder att det som står på denna sida ska vara profissionellt skrivit, och minst sagt sant. 
Har man frågor om konsumentverket, vad dem jobbar med osv. blir man hänvisad till ett telefonnummer. Om man vill anmäla någonting/registera så hänvisar dem till ett annat nummer. Vill man kontakta webbredaktionen så skriver man ett meddelande på sidan och skickar in, om något funkar dåligt på sidan etc.
Konsumentverket ligger i Karlstad och dem har en utförlig karta och vägbeskrivning för att man ska hitta dit. Just att dem har en så specifik beskrivning om hur du ska gå, vilka gator du ska förbi och vilken gata det är på ger en stor känsla av trovärdighet. 
Men det är även här man gör sina anmälningar, om något företag brytit mot en lag gällande försäljning av varor och tjänster. Det kan man ju säga är den största sannolikheten att denna sida är sann, att man kan göra denna sortens anmälningar till sidan. Men även att det påstår att regeringen har en stor fot i denna organisation. Hade dem inte haft det, och denna organisation hävdar det, så bryter dem mot olika sorters lagar och gör brott.
 
Sidan har även en flik där det står "jobba hos oss" där man kan skicka in ansökan om att få arbeta på denna myndighet. Dem skriver om att dem som arbetar där har hög kompetens, då många som är anställda där är jurister, juridiska rådgivare, kommunikatörer osv. det ger en känsla om att det är svårt att få jobb där, men att dem noga väljer ut vilka som får komma på arbetsintervju. På så sätt förstår man att dem som arbetar där är otroligt betydelsefulla för hela organisationen och att ens utbildningsbakgrund verkligen spelar roll vilket gör det hela otroligt seriöst.
 
Dem har även en helt egen flik för konsumentombudsmannen/ generaldirektören Gunnar Larsson, där dem ställer honom frågor på vad som är viktigt för honom angående organisationen. Där är även en bild på personen och dem underlättar verkligen för kunden som är inne på denna hemsida, genom att skriva såhär mycket om själva organisationen och om den person som är högst upp. Man blir inte så misstänksam på hemsidan som man hade blivit ifall det bara stod några rader om hemsidan. Detta ger verkligen en grund baserat på trovärdighet.
 
Konsumentverket anpassar även sin information till olika åldrar. Man finner under fliken "skola" skolmaterial anpassat till olika klasser, ex årskurs F-3, gymnasiet, årskurs 7-9 etc. Man kan även göra dem andra texterna på denna hemsida lättlästa och även få texterna upplästa för en. Även kan du ändra språk på texterna. Jag tycker detta är viktigt för att kunna tro på en hemsida, och dem har verkligen visat mig att dem tycker likadant! Sidan om en text har dem även förklarat vissa ord som kan vara svåra.
 
Att dem förklarar så bra som dem gör om sina mål, vad dem vill utveckla, vem det är som vill utveckla och har så mycket information om deras område får mig som läsare att tro på denna sida. Dem har övertygat mig helt och hållet.
 

fråga 7 makroekonomi

2015-05-22
7.
Jag ska nu rita/skriva upp en modell som kallas för makroekonomi. Det är en modell som visar hur ekonomin hänger ihop i landet, hur alla pengar går runt samt med utlandet. 
 
Låt oss säga du ska handla nya köksmöbler. 
 
Tänk dig en rund cirkel, högst upp på cirklen står det "Offentlig sektor", till höger står det "Företag", längst ner står det "Utlandet," i mitten "Banker" och till vänster om banker står "Hushåll". 
 
Du ska köpa nya köksmöbler, och av företagen får du lön alltså en inkomst. Men du har inte råd med köksmöblerna så du tar ett lån av banken där du behöver betala ränta. Med dessa lånepengar betalar du till företaget, och får möblerna för pengarna. 
Får du lön så måste du betala skatt, då en koppling mellan hushåll och den offentliga sektorn. Men även dem ger bidrag till hushållen, och rot/rut avdrag, barnbidrag osv. (skattreduktion på arbetskostnaden när man renoverar eller bygger om i hushållet.)
Företagen då? Dem måste också betala skatt! Tillbaka får även dem rot/rut avdrag.
Men företagen kanske köper in möblerna från andra länder vilket gör en koppling mellan företag och utland. Företagen får möbler och utlandet (det specifika landet) får pengar av företaget som köpt möblerna.
Sen kan i sin tur detta land köpt material till köksmöblerna från ett annat land, och då får det andra landet betalt medan de första landet får material ex. trä till köksmöblerna.
 
Och såhär fortsätter det, allting hänger ihop. Det är därför hög och låg konjukturer påverkar andra länder också, fast i en annan grad. Vilket jag skrev om i fråga 1.

fråga 5 och 6

2015-05-22

5.

Det finns en lag som gäller för när man handlar lösa saker, ex djur, bilar, kläder, möbler. Den lagen innebär att företaget inte får ge dig sämre villkor än vad som står i lagen. Lagen gäller alla varor, även begagnade och kallas för konsumentlagen.

 Ett ex. Om jag upptäcker att det är ett fel på tv jag köpt över nätet, så har jag rätt att:

-Kräva att få varan reparerad

- Kräva omleverans, att jag får en helt ny

-Kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet

-Häva köpet om felet är av stor betydelse för mig själv, vilket betyder att jag får pengarna tillbaka

-Hålla inne så mycket av betalningen som krävs  för att det ska fungera som säkerhet för mitt krav

 

Företaget ansvarar för fel som fanns på varan när du köpte den eller när den levererades till dig. Ett fel som visar sig inom sex månader antas ha funnits där från början om inte företaget kan bevisa att felet inte är permanent. Efter sex månader är det du som ska bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan, det vill säga att skadan fanns när den levererades till dig. Detta kallas så fint som sexmånadersregeln.

 

Företaget är inte ansvarig för fel som du har orsakat, till exempel om du inte har följt skötselanvisningar eller om du inte varit försiktig/ tagit hand om varan.

 

Som sagt man måste reklamera den felaktiga varan hos företaget inom en tid, att du kontaktar företaget och förklarar att det är ett fel och varför det är ett fel. Reklamerar man varan inom två månader efter att man köpt det så ska det inte vara några problem. Efter 3 år från du gjort köpet så har du förlorat din rätt att reklamera.

 

Om leverantören vill att du betalar för fraktavgiften fastän det inte står på deras hemsida, så kan man anmäla till Allmänna reklamationsnämnden som kostnadsfritt prövar tvister (när man är oense) mellan konsumenter och företag. Man ska då spara kvitto, mailkonversationer och andra bevis. Detta kan även prövas i en allmän domstol.

 

 

 

6.

Garanti betyder att säljaren ansvarar för varan du har köpt fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är upp till försäljaren om de vill erbjuda garanti eller inte och du ska få en skriftlig information om vad din garanti innebär.

Villkoren i garantin får inte påverka de rättigheter som du har enligt lag, som konsumentköplagen. Du har till exempel alltid 3 år på dig att reklamera en vara om den visar sig ha varit fel på från början.

 

Om varan jag köpt går sönder eller liknande under garantitiden har jag rätt att kräva:

-Att varan lagas

-Att få en annan vara istället

-Att få avdrag på priset

-Att köpet hävs

-Att få skadestånd

 

Man kan dock inte ställa alla krav på samma gång. Det vanligaste är att varan lagas eller att man får en annan vara istället. Säljaren har rätt att laga varan om det blir väldigt dyrt att ge mig en ny.

För att jag ska ha rätt att få dina pengar tillbaka måste felet vara väsentligt samt för att jag ska kunna kräva skadestånd ska den trasiga varan gett mig extra kostnader. Exempel att diskamaskinen går sönder och förstör mitt golv.

 

För att försäljaren ska slippa stå för garantin måste de bevisa att felet berott på:

-Att det skett en olycka efter att jag fått varan

-Att jag har använt den på ett onormalt sätt/ inte vårdat den

-Att jag struntat i skötsel-serviceanvisningarna.

 

Även om man inte har garanti så har man fortfarande 3 år på sig att reklamera sin vara, vilket är ganska lång tid. Och det kan krävas mycket bevis om du kommer efter två år och vill reklamera ex en klänning, eller ett par skor. Då det är saker som slits ut väldigt lätt, och efter två år så är det mesta inom denna kategorin slitet så att säga.

Men skulle det handla om större och dyrare saker ex en ny soffa, en ny diskmaskin, tvättmaskin så är du sämre skyddad om du inte har garanti på detta. Skulle din tvättmaskin gå sönder efter ett halvår och du inte har någon garanti så kan du inte få en ny, inte få den fixad och heller inte få pengar för extra kostnader. På så sätt förlorar kunden otroligt stort ifall denne inte har garanti på ett stort köp. Men handlar det om kläder och skor och andra saker som är billigare så förlorar du inte så mycket på att INTE ha garanti. Då det inte handlar om så mycket pengar. Men givetvis kan det känns tråkigt att man köpt en väska för 3000kr också har man ingen garanti på den ifall den skulle gå sönder. Skillnaden mellan garanti och reklamering är ju att garantin kan vara flera flera år, medan reklameringen alltid är 3 år. Och att försäljaren alltid har ett stort ansvar för att varan ska hålla dessa åren du har garantin. En försäljare som inte ger dig garanti har ju fortfarande ansvar för att din vara är rätt och fungerar, men inte i flera år.


ekonomi fråga 4

2015-05-22

4.

Jag lär vara utbildad kock när jag flyttar hemifrån, och i min ålder får man i snitt 21 300kr i lön per månad.

Efter skatten som dras av har jag 14 910kr kvar.

Nedanför kommer jag lista mina utgifter, fasta och rörliga kostnader.

Fasta:

Mat 1370 kr

Hemutrustning 390 kr

Hyra och el 4900 kr

Hemförsäkring 90 kr

Summa fasta kostnader: 6 750 kr

 

 

Rörliga:

Personlig hygien 100 kr

Kläder och skor ca 500 kr

Fritid/nöje 600 kr

Telefon/mobil 350 kr

Kollektiva lokalresor 500 kr

Medlemskap i fack och A-kassa 450 kr

Summa rörliga kostnader: 2 500 kr

 

Sammanlagt kostar mina utgifter 9 250 kr, vilket betyder att jag har 5660 kr kvar i månaden! Nu är detta bara på ett ungefär, jag kanske har högre betalning på hyran eller köper mer kläder/skor/ har mer fritid. Så ja absolut kan jag lägga undan pengar att spara. Om man lägger till kanske 600 kr till på nöje och fritid så har jag fortarande 5000 kr kvar. Då nöje och fritid är det jag kan tänka mig att lägga lite mer pengar på. Även kläder så om man lägger till 500 kr där så har jag 4 500 kr kvar. Det är ändå väldigt mycket. Jag tror jag har så mycket kvar för att de känns som att mina hyra är väldigt låg, men som sagt så kan dem rörliga kostnaderna ändras så vissa månader kanske jag inte har lika mycket kvar att spara!


ekonomi

2015-05-22

När man planerar sin budget är det bra att veta vad man har för utgifter. Fasta utgifter är något som vi får räkningar på, ex hyra, lån, telefon, försäkring och el. 

Konsumentverket gjorde en beräkning 2013 på vad det kostar för en kvinna/man att bo ensam, dem jämförde även med vad det kostar att bo hos föräldrarna när man är över 18.

Summan på hushållsutgifter aka. fasta utgifter ligger på 7790kr i månaden för en kvinna. Där har dem räknat hyra+el kostar 4900kr i månaden, hemutrustning 390 kr, alla måltider förutom lunchen inräknad 1370kr, förbrukningsvaror 100 kr, hemförsäkring 90kr och medier 940 kr. Dem har skrivit mobilen på 180kr, men eftersom detta är beräknat 2013 så har jag svårt att tro att det är samma nu angående det.

Vad som skiljer sig absolut mest pengamässigt om man bor hemma eller ensam är hyran+el samt hemutrustning. Hyran ligger bara på 1800kr när du bor hos föräldrarna, och hemutrustningen bara på 160kr.

 

Utöver detta har man rörliga kostnader, vilket betyder att vad dessa utgifter kostar varierar för månad till månad. Exempel på rörliga kostnader är kläder och skor, då det kanske inte är nödvändigt att handla nytt av detta varje månad. Fritiden alltså nöje, kan ju variera mycket. Ena månaden kanske du festar jättemycket, eller åker till en annan stad ja helt enkelt hittar på något roligt! Medan den andra månaden kanske du inte gör något mer än att vara hemma.  Dem räknar även in kollektiva lokalresor och personlig hygien. En månad kanske du väljer att åka buss överallt, den andra månaden är det finare väder vilket gör att du cyklar eller går till lokala ställen. Den personliga hygienen kan vara om du handlar en ny parfym, eller det nyaste schampo och balsam samt hårborste, deoderant och tandkräm/tandborste. Den totala summan för rörliga utgifter ligger på 4460kr i månaden, där det som kostar mest är uteluncher/fritid. Dem rörliga kostnaderna är likadana som för en som bor hos sina föräldrar. Den totala kostnaden för alla utgifter i snitt, som du ska betala med din inkomst, är 12 250kr i månaden för en kvinna som bor ensam.


gdfh

2015-05-21
2. Vad som är betydelsefullt för vad en bostad kostar har att göra med vart bostaden är, om man har närma till centrum, närma till nödvändiga saker såsom matbutiker, klädesaffärer, restauranger, busscentral osv.
Miljön runt omkring spelar också mycket roll för vad en bostad kan kosta. Är det ett lungt område? Eller ligger bostaden precis brevid nattklubbarna? Havsutsikt? En bostad ovanför nattklubbarna i stan kan kosta mindre då man får stå ut med högljudda ljud mellan 23-5:00 på morgonen hela helgen, medans du kan behöva få betala mer om du bor i hamnen där det inte är så mycket folk som cirkulerar runt sent på kvällen samt då du har en magnifik havsutsikt och på sommaren otroliga solnedgångar. 
 
Även hur själva lägenheten/huset ser ut har betydelse för priset. Främst hur stort det är, hur många rum det finns. Men även hur många kvadratmeter bostaden är. Då brukar man säga att man bor i en "1a" eller en "4a" då det står för antalet rum. Storleken har betydelse men även i vilket skick lägenheten är i. Om den är nyrenoverad, inte renoverad alls, om den är från sitt ursprungliga skick liksom, om den har många anmärkningar att någonting inte fungerar, olika slags slitningar att väggar och golv inte är så fräscha etc. Om personen som bott där har renoverat går bostaden upp i pris då dem antagligen lagt ner mycket pengar på renoveringen vilket gör att om dem ska gå i vinst genom försäljningen, så behöver dem ta betalt för så mycket som lägenheten faktiskt är värd. 
 
Jag har hittat två stycken lägenhter i Helsingborg, en som ligger centralt och en som inte ligger i lika bra läge.
 
Den första är http://valvet.se/objektbeskrivning/4d92ie1342qj4dkm/ 
 
Detta är en helt nyrenoverad 2a som ligger på kullagatan 56 i Helsingborg, den ligger centralt i Norra city. Mäklaren beskriver allting som är renoverat, även att fastigheten renoverades 2014/2015. 
Även priset vilket är 1 675 000 kr, boarean är 58 kvm och har 2 rum och kök varav 1 sovrum.
Månadshyran för denna lägenhet ligger på 2 656 kr inkl värme,vatten och kabeltv. 
Bilderna på lägenheten är otroligt fina, den har en fin planlösning, är fint renoverat i en väldigt modern stil och du har en begränsad utsikt bort mot hamnen,havet. Den är hyfsat stor för att vara en 2a då den ligger på 58 kvm.
Jag kan helt och hållet förstå priset för denna lägenheten då den är så pass mycket renoverad, köket och badrummet ser otroligt lyxigt ut. Även då den är så pass stor som den är för att vara en två samt hur centralt den ligger. Man har fem minuter till havet och hamnen, fem minuter till alla klädesbutiker och restauranger (ligger faktiskt några stycken precis mittemot fastigheten också), två minuter till matbutik då den ligger i huset mittemot också en fin utsikt på det. Jag tycker det låter som en dröm! Men givetvis kostar det också. Så här har vi beviset på att de kostar en del att bo så fint, för fastän 1 675 000 kr inte är "så" mycket så får man fortfarande tänka på att det bara är en 2a. Men dem pengarna du lägger på bostaden blir genast högre då du måste betala tilbaka lite varje månad för att du lånat dessa 1 675 000 kronorna på banken + ränta. Såvida du inte har så mycket pengar redan! Så i slutet blir det väldigt mycket pengar för denna lägenheten. Och vi vet varför!
 
Den andra är http://objekt.fastighetsbyran.se/Objekt/?objektID=1307736 
 
Det är en 1a på sadelmakaregatan 5a på Eneborg, som ligger i Helsingborg.
Denna lägenheten är inte renoverad, priset är på 525 000kr, boarean är 33 kvm och har ett rum och kök.
Månadshyran ligger på 2 651 kr/mån inkl värme och vatten.
Eftersom lägenheten inte är renoverad så är kylskåpen, spisen och badrummet i ett äldre skick. Du har sovrummet i vardagsrummet såattsäga, vilket känns lite "ofint". Det är inte alls stort jämfört med den andra lägenheten. Nästan hälften så litet. 
Det ligger inte så centralt som den andra lägenheten, det tar ungefär 20-25 min att gå till city. Du har matbutik i närheten men inte restauranger och butiker. Du har balkong men utsikten är mot en annan fastighet, så det är inte så mycket att kalla utsikt! 
På så sätt ser vi hur mycket skillnad platsen, boarean, lägenhetens skick spelar roll för priset. Denna lägenheten är  1 150 000 kr (!!) billigare än den andra!! Just för att den är mindre, längre avstånd till city samt att den inte är renoverad. Sen får man själv bestämma vad som är värt att invenstera i.
 
I en högkonjuktur tror jag att priserna stiger ytterligare, då handlen går bra överlag i landet. Fler folk har jobb vilket resulterar till pengar, vissa känner att dem vill investera i ett nytt boende nu när dem har lite mer pengar. Dem kanske känner att dem har råd med att betala några tusen mer i hyra pågrund av ex lönehöjning, vilket gör att företagen kan höja priserna för att kunderna känner att det är värt att köpa det då dem faktiskt har råd att betala. Även kan jag tänka mig att vissa bildar familj när dem får mer pengar, då ett barn är en otroligt stor kostnad, så dem börjar planera barn osv. och vill flytta till en större längenhet som passar hela familjen. 
 
3. 
När man planerar sin budget är det bra att veta vad man har för utgifter. Fasta utgifter är något som vi får räkningar på, ex hyra, lån, telefon, försäkring och el. 
Hyran bros ju helt enkelt på vart man bor, men bort du inte i något lyxboende så kan de vara allt mellan 2000-6000. Du får ett fast pris när du flyttar in såklart menar bara på att det är olika för varje boende.
Har du lån på någonting så bestämmer du själv hur mycket på lånet du vill betala av per månad. Den gränsen sätter man själv, det kan vara kanske 5/ 7000kr i månaden beroende på din inkomst. 
Har du abonnemang på din telefon så får du fast kostnad varje månad, du får betala för hur mycket du ringer och smsar för. Är du ingen förvirrad tonåring så lär inte detta gå upp till mycket mer än 200-400 kr i månaden. 
Elen kan ligga runt 200 kr i månaden, kanske lite mer när det är vinter då det är kallt. 

lägenheter

2015-05-21

 http://valvet.se/objektbeskrivning/4d92ie1342qj4dkm/ 

 

2a Kullagatan

 

http://objekt.fastighetsbyran.se/Objekt/?objektID=1307736 

33 kvm

1 rum + kök , inte nyrenoverad


ekonomi fråga 1

2015-05-15
1. När det är högkonjuktur i landet betyder det att landets ekonomi växer. Det betyder att företagen går bra, vilket gör att dem kan anställa mer folk. Vilket i sin tur leder till att fler folk får arbete, det blir mindre arbetslöshet i landet. Högkonjuktur i ett land bidrar till att tjänster och varor blir dyrare, då företagen vet om att fler människor har pengar, fler människor har jobb vilket gör att dem har råd med dyrare varor och tjänster. På så sätt tjänar företagen massa pengar när det är högkonjuktur. Ett annan grej företag kan tjäna bra med pengar på, det är att höja priserna på saker och ting som alltid är nödvändiga. Som människan är beroende av, ex toalettpapper, olika sorters mat liksom grunderna i mat; smör, olja, mjölk osv. för det gör att kunden inte har något val än att faktiskt köpa toalettpappret trorts att priset stigit med 5 kronor då toalettpappret är så pass nödvändigt i hushållet. 
Men det måste liksom finnas en gräns också. För tillslut så höjer företagen priserna så mycket att efterfrågan blir mindre. Kunderna vill längre inte handla dessa varor och tjänster vilket gör att företagen börjar gå sämre igen. Och då måste man sänka priset igen, inte bara för att efterfrågan är mindre- utan för att invånarna inte har dem pengarna att lägga då landet börjat gå in i en lågkonjuktur. Jag vet inte om det låter enklare än vad det är gjort, men att försöka hitta balansen mellan priserna hade ju varit mer framgångsrikt i längden än att behöva låta ekonomin gå i dessa svängningar. För i slutet vinner inte företagen så himla stort på det, inte heller kunderna. Obalans är aldrig bra, kvittar vad det handlar om så ska man alltid försöka finna balansen. För hade man höjt priserna lite mer under en högkonjuktur- inte för mycket och inte låta de fortsätta höjas- så tror jag att framtidens ekonomi i landet hade sett bra ut. Då finner man den balansen och slipper höra att kundens intresse för varorna och tjänsterna minskas, och på så sätt kan man undvika lågkonjuktur. Och detta är inte bara viktigt för handlen inom landet utan även för exporten och importen. Fortsätter man höja och höja priserna för att det går bra för ens eget land, så förstår jag också att man som ett land utanför inte vill importera från de landet då dem tillslut har orimliga priser. Då förlorar man dem pengarna, som oftast brukar vara väldigt viktiga för länder då många länder är rika för sina exporter.
Att undvika lågkonjuktur är att undivka arbetslöshet, undvika företag som går i konkurs vilket leder till att fler blir arbetslösa, människorna har inte pengar vilket kan leda till uteliggare, tiggeri och andra samhällsproblem.
 
Så högkonjukturer påverkar mig som människa väldigt mycket i samhället. Det kan bidra till att jag får ett jobb, bidra till att jag tjänar mer pengar vilket gör att jag har råd med att göra och köpa mycket ex köpa boende. Det bidrar till att jag kan leva och må bra, att jag har mat på bordet varje dag. Men samtidigt bidrar det även till arbetlöshet, att jag tjänar mindre, att jag inte har råd med mycket saker och kanske inte bor så bra. För högkonjuktur leder tillslut till lågkonjuktur, det är värt att nämna då dem två sakerna går hand i hand. För samtidigt som jag får det bra (alltså det som ingår i högkonjuktur) så får jag även det som är dåligt på köpet, vilket är lågkonjuktur. Man kommer liksom inte undan lågkonjuktur i dagens samhälle. 

Will you be dancing next too me?

2015-05-15

search.jpg

okänt.jpg

leeaa19.jpg

119026996532.jpg

Alltså gud vad jag är långt borta i tankarna. Sååå långt borta i drömmarnas värld. Och jag blir ledsen, jag vet inte varför men jag vill bara uppleva så mycket och är så rädd att det aldrig blir mitt. Jag vill åka utomlands. Jag vill resa. Jag vill älska. Jag vill bli älskad. Jag vill springa rundor på stranden i en lång ljus klänning i solnedgången och känna att världen är min, och att jag delar den med min käraste. Jag vill älska, älska så så mycket. Jag vill älska varje andetag han tar, varje blick, varje steg. Jag vill han ska älska mig för den jag är. Jag vill han ska älska mig när jag skriker, när jag gråter och när jag skrattar. Och jag vill dela världen med honom. Jag vill inte uppleva alla dessa resor ensam. Jag vill ha någon med mig. Jag vill gifta mig utomlands, på en strand i solnedgången och sedan få dansa tills solen kommer upp igen. Jag vill träffa nya människor som lär mig nya saker. Jag vill skratta och gråta bara jag få känna att jag lever. Jag vill ha den känslan inom mig. Jag är bara så rädd att jag ska behöva känna den ensam, om jag ens får känna den. The truth is, jag vill inte göra dessa sakerna ensam. Resa världen runt- ensam? Nej. Med någon, med någon jag älskar. Men hur ska jag någonsin finna det? Hur ska jag hitta någon som älskar mig för den jag är, alla mina brister och alla mina bra sidor? Vi får se vad dessa åren har att ge, men med någon eller utan, så ska jag åka iväg.  Bara hoppas att jag gör det med någon. Och om inte, så åker jag själv. För mig själv. Mitt liv. 

Jag vill ha någons närhet, som jag aldrig fått uppleva. Gud vad jag behöver få känna kärlek. Jag som hatar kärlek.


i pack my case, i check my face i look a little bit older i look a little bit colder

2015-04-28
Well, my heart - it don't beat, it don't beat the way it used to
And my eyes - they don't see you no more
And my lips - they don't kiss, they don't kiss the way they used to
And my eyes don't recognize you no more

okänt.jpgsfbsdfb

2015-04-24
Läsvärda litterära klassiker Vad är en klassiker? En klassiker är något som väldigt många människor känner till. Det kan vara en låt, ett speciellt band eller en bok/ författare. Det kan även vara olika saker eller säger man gör som kan anses vara ”klassiskt”. Angående litteratur så finns det böcker som aldrig går ur tiden. De här som generation efter generation läsare återkommer till. Klassiker, som skrevs för länge sedan men som ständigt kommer ut igen. Som aldrig går ur tiden och alltid är aktuella. Det är svårt att veta varför en bok blir en klassiker. Men det brukar bero på en kombination av att den är välskriven, att den tar upp ett ämne som ständigt är aktuellt och att den har en speciell berättelse att förmedla. Jag hörde att ni sökte efter tips på ert bibliotek om klassiska böcker. Har därför nedan skrivit om två litterlära klassiker och beskrivit varför ni ska läsa dem och varför dem blivit klassiker genom tiden. Giovanni Boccaccio (1313-1375) Decamerone Berättelsen handlar om en man, Broder Alberto, som blivit munk för att hylla sin tro som katolik. Denna man träffar en otroligt vacker kvinna vid namn Donna Lisetta men Broder Alberto påstår att hon är dum, oklok och ”inget speciellt”, samtidigt blir han förälskad i denna kvinna för hennes utseende. Broder Alberto får ångest för det dumma han sagt till kvinnan, han bestämmer sig för att bikta sig i sin kyrka för att sedan några dagar senare be om förlåtelse för hans synder inför kvinnan. Donna Lisetta som är gift till en rik köpman, blir älskare med Broder Alberto efter att hon förlåtit honom för hans otrevliga uttalande för några dagar sedan. Lisetta råkar en dag försäga sig om att hon brukar ha mysiga möten med en annan man men nämner inte Broder Alberto’s namn när hon pratar med väninnorna. Dem förvånande och förskräckta väninnorna berättar för sina närmsta som sedan i sin tur berättar för andra.. Nu vet hela Venedig Lisetta’s lilla hemlighet. Broder Alberto rymmer för att ta skydd så att ingen hittar honom. Mannen han skyddar sig hos svär på att inte berätta för någon men sviker sedan honom och alla vet nu att det var Broder Alberto som var älskaren samt vart han gömde sig. Författaren skriver på ett väldigt artigt språk samt lite komiskt. Texten är typisk för sin epok (Medeltiden) då den handlar mycket om kyrkan, kyrkan var princip deras liv under den tiden. Om att man inte ska synda, att man är en dålig människa om man syndar. Decamerone är en klassiker för att det centrala innehållet fortfarande är viktiga saker i nutid. Sex, kyrkan och att folk lurar varandra. Sex är fortfarande spännande, kyrkan är fortfarande viktig för många människor och allt för många människor lurar varandra. Även ens närmsta. Texten är uppbyggd i dåtid, man skrev heller inte i jag-form utan man skrev som tredje person. Francois Rabelais (1494-1593) Den store Gargantuas förskräckliga leverne Pappan Grandgousier besöker sin son Gargantua efter några års tid. Sonen berättar då för pappan om den nya uppfinning han kommit på och hur han gått tillväga; nämligen ett medel att torka sig med efter man varit på toaletten. Garagantua berättar alla möjliga saker han testat, vilket var otroligt många saker tills han kom fram till ett resultat. Berättelsen är skriven i dåtid med inte så mycket miljöbeskrivning men dess budskap handlar om framgång, att aldrig ge upp och tro på sig själv. Under renässansen började man förstå vad människan verkligen är kapabel till, att man ska vidga sina gränser. Att livet inte bara handlar om kyrkan utan om att man ska prova ens möjligheter. Den handlar om framgång och framgång är enormt viktigt för människan och kommer nog alltid att vara. Att ha något att kämpa för och att aldrig någonsin ge upp fastän man så gärna vill.

debatt

2015-04-22

Legalisera aldrig marijuana i Sverige

 

Inledning

År 1970 var det 39 narkotika relaterade dödsfall. År 2012 var det 589 narkotika relaterade dödsfall. Dem narkotika relaterade dödsfallen har alltså ökat med 550 personer. Det är 550 människoliv, 550 fler familjer som förlorar en anhörig av narkotika varje år och siffrorna bara stiger. Dessa siffror gör mig mörkrädd. Men vad som gör mig ännu mer mörkrädd är att det är så enkelt att få tag på fastän det inte är lagligt i Sverige.

 

Bakgrund

Att använda droger har blivit allt mer vanligare i dagens samhälle. 15åringar i dagens samhälle kan veta hur man får tag på droger men dem vet knappt hur man skriver en svenska uppsats. Ganska sjuk parallell?

Vissa länder tillåter att drogen marijuana används, ex som Holland och vissa delstater i USA men det är inte tillåtet i Sverige och det ska det aldrig bli. Tes: Jag tycker att man aldrig någonsin ska legalisera marijuana i Sverige.

 

Argument 1 pengar NÄST STARKAST:

kostnaden för narkotikamissbruk i samhället var cirka 24 miljarder år 2008. Ungefär 26 procent av kostnaderna uppstår i sjukvård och socialtjänst och 27 procent utgörs av kostnader för statliga myndigheter (ex polis, advokater liksom förebyggande arbete). Indirekta kostnader såsom sjukskrivning (företaget och staten förlorar på det om folk sjukskrivs) utgör ca 42 procent. Resterande fem procent är kostnader som uppstår i privat sektor, t.ex. försäkringskostnader och företagshälsovård.

Ett företag har presenterat en rapport där man genom olika räkneexempel försökt beräkna vilka kostnader en person med aktivt missbruk årligen orsakar. En manlig drogmissbrukare kostar samhället runt 1,7 miljoner kronor per år medan en kvinnlig drogmissbrukare ca 1,4 miljoner per år. Jag berättade innan att det var ca 589 personer som dog av drogmissbruk, kan ni tänka er hur MYCKET pengar det blir på ett år om du gångar 1.5 miljoner med 589 personer? Det blir 8,8 miljoner kronor per år. (på något som inte är lagligt, tänk då ökningen om man skulle legalisera droger)

http://www.can.se/sv/Drogfakta/Fragor-och-Svar/Narkotika/

 

Argument 2 erfarenhetsargument TREDJE STARKAST:

 Alla vill väl vara friska? Legaliserar man drogen så ökar det risken för att folk blir allvarligt beroende vilket även påverkar anhöriga. Familjen/anhöriga kanske inte klarar av pressen stressen av att en nära person till dem är psykisk sjuk så även dem tar vård- terapi, psykolog osv. då går ännu mer skattepengar till det. En polare till mig missbrukade drogen, åkte in på ungdomsanstalt i lite mer än ett år för att kunna bli frisk. Förstörde sin barndom, förstörde sin skolgång och behöver ta igen det nu. Förstört många delar av sin kropp, kroppen är inte frisk. Jag som ”anhörig” hade ju ändå en ständig oro i kroppen om han skulle klara sig, då om han inte hade blivit bättre så hade det varit hans död. Så pass starkt missbruk kan det bli och han blev såhär sjuk av att använda marijuana när det inte ens är lagligt i landet. Fundera då på hur mycket värre det lär bli om man legaliserar drogen- antalet missbrukare lär höjas och får inte dem tillräckligt med vård (tillslut kommer alla behöva vård) lär dödsfallen höjas. Är detta den framtid vi vill ha?

 

MOTARGUMENT:

"Det har också antipsykotiska effekter och är ofta ett bra medel mot depression och ångest."

Det dem påstår är att man ska röka bort sin depression? Att röka bort sina problem, eller dricka bort sina problem; jo visst jag förstår att det är skönt och bra för stunden men det hjälper en bara tillfälligt. Det är ingen livslösning, du löser dina problem för stunden, för kvällen. Det kommer endå komma en punkt där du inte är påverkad av cannabis och då är du tillbaka i verkliga livet igen. Där ångest och depression finns exempelvis om det är de man har problem med. Du kommer alltid vakna upp nästa dag och inte vara påverkad och då har inte cannabisen hjälpt dig på något vis, mer skadat din kropp. (på så sätt kan man även dra paralell med alkohol och dess missbruk)

Det är ju på det här viset man skapar ett missbruk, ett beroende genom att du flyr från dina problem. Ett missbruk/beroende är när du flyr från dina problem på ett dåligt sätt, att du gör dåliga och fel handlingar för att få fly dem sakerna du behöver ta itu med. Därför anser jag inte att detta argument håller "ett bra medel mot ångest och depression" då måste dem ju påstå att man ska vara hög hela tiden? Varje timme varje dag för att slippa känna någonting. Jag anser att det är sjukligt, om man vill slippa känna och tänka och utför handlingar som droger för att slippa tänka och känna. För att slippa leva helt enkelt.

Källa för motargument: http://gronabrevet.se/varfor-legalisera/

 

Argument 3 STARKAST

Dem högsta människorna ex presidenter, regeringen pratar om hållbar utveckling. Hållbar framtid, hållbart samhälle. Barn börjar med nationella prov redan i årskurs 3 nuförtiden just för att barnen är vår framtid, regeringen satsar på bra utbildningar och att en bra utbildning börjar när dem är så pass små. Hur bra blir det då om man tillåter att droger cirkulerar i samhället? Hur bra är det för oss människor som ska ha en framtid, hur bra är det för landet, världen i längden? Droger tillför samhällsproblem, fysiska och psykiska skador på människan- hur bra arbetare blir dem då? Folk lär skapa beroende då det är väldigt enkelt när man använder droger, tillslut lär dem människorna behöva bli inlagda/få vård och då försvinner alla pengar som jag nämnde innan. Politiker som redan klagar på att pengarna inte räcker till.

Avslutning

Jag tycker inte man ska legalisera marijuana i Sverige,

För det första: kostar så pass mycket pengar som man hade kunnat lägga på massa andra värdefulla saker.

För det andra: ingen mår bra av det i längden, det påverkar bara människor och samhället negativt.

För det tredje: ett samhälle med droger håller inte i längden, det förstör den hållbara utveckligen.

 

 


jämföring av epoker färdig

2015-04-17

Jämförning av två epoker:

renässansen och upplysningen

 

 

Kyrkan

Under renässansen började man tycka att kyrkan förhindrade människans fria tänkande, inte uppmuntrande nyfikenhet och hade för stor makt vilket gjorde att man såsmåningom försökte att frigöra sig ifrån religioner. Detta är detsamma med upplysningen att man gjorde ett försök att frigöra sig från kyrkan, men skillnaden är att under renässansen tyckte man att kyrkan begränsade människans fria tänkande medans man under upplysningen tog ytterligare ett steg och förstod att människan har både skyldighet och ansvar för sig själv och samhället man bygger upp. Man började tänka utanför boxen och förstod att det inte bara handlade om att människan skulle kunna få göra friare saker utan insåg även att människan hade möjligheter till att kunna förändra samhället och i större grad världen. Under renässansen förstod man inte riktigt att människan hade så mycket möjligheter och skyldigheter som man gjorde under upplysningen, men dem hade i alla fall tankar om att kyrkan tog för stor del av människans liv.

 

Konst och upptäckter

Under renässansen gjorde man många upptäckter och uppfinningar. Man upptäckte nya världsdelar och på så sätt fick en nyskapande handel, den berömda Leonardo Da Vinci gjorde otroliga skisser för bilen, cyklen, helikoptern osv. och gav konsten ett nytänkande.

Under upplysningen hittade man inga nya världsdelar men filosoferna  undersökte mycket och ifrågasatte dem gamla teorierna. Man forskade inom växter, gjorde olika tillverkningsprocesser inom fysiken och kemin, inom matematiken kunde man skapa så man navigerade på haven och inom medicinen försökte man förhindra epidemier och förstå varför dem uppkom. Den kända filosofen Voltaire kämpade mycket för religionsfriheten, den yttrande friheten och mederborgliga rättigheter. Han hade mycket åsikter om politiska system, demokrati och uttryckte alltid sina tankar på ett eller annat sätt.

Man kan säga att under upplysningen gjorde man mer framsteg inom den politiska och sociala utvecklingen och under renässansen mer industriellt och inom konsten. Vill faktiskt säga att under upplysningen debatterade man om dem ”viktiga” sakerna i samhället, om människans frihet, politiska system och olika rättigheter. De som hände under renässansen är såklart viktigt också, men jag menar på att det är viktigare med ett fungerande samhälle med rättigheter, ett bra politiskt system än en helikopter? På något sätt är det där man måste börja. Man bygger upp ett samhälle som håller i längden först och sen börjar tänka på det industriella, fastän det många gånger kan gå hand i hand. Det handlar om prioriteringar, men även att man kanske under renässansen inte fick gå emot kyrkan och dessmakt för då kunde man hamna i trubbel, att man inte fick uttrycka sina åsikter osv. det finns så många olika anledningar.  

Litteraturen

Under renässansen skapade man regler för hur skönlitteratur skulle skrivas. Den skulle vara god och ha bra stil. När man skrev dramatik, fick pjäsen bara handla om en sak – andra aspekter från ämnet var inte tillåtna. Händelserna skulle utspela sig på en enda plats som åskådarna kunde se och det fick bara vara högst ett dygn som spelades upp på scenen. Det här modet kallades franskklassicism.

Viktigt i utvecklingen var att boktryckarkonsten kom till Europa tack vare Johann Gutenberg. I stället för att skriva av böcker för hand som man hittills gjort, kunde böckerna nu tryckas och ges ut i flera upplagor och därmed lättare spridas. Tillgången på böcker ökade. Allt fler lärde sig läsa, och kunde bilda sig egna uppfattningar om saker och ting eftersom de på egen hand kunde ta del av det som stod i böckerna. Att kunna skriva är ju grunden till allting, att kunna uttrycka vad man vill ha sagt och vad man tycker och tänker i pappersform som gynnar utbildningar, jobb, få reda på fakta osv.

Under upplysningen protesterade upplysningsfilosoferna mot kyrkans och maktens förtryck över människorna. Att samhället borde förändras och saker och ting borde bli mer rättvist vilket gjorde att många författare skrev ner detta i sina böcker på denna tiden.

Den engelske filosofen John Locke menade att vem som helst, med hjälp av erfarenhet, studier och upplysning, kunde styra samhället. Det här var naturligtvis farliga tankegångar för makthavarna. Många författare fick sina böcker brända och hamnade själva i fängelse.  Man ville upplysa människor och få dem att använda sitt förnuft. Fler och fler lärde sig läsa - inte bara adeln och kyrkans män, utan också arbetarklassen.

Så under renässansen uppkom boktryckarkonsten som var revolutionerande, utan det så hade det varit svårt att kunna bygga vidare på bättre böcker samt använda skrift i vardagen så detta var enormt viktigt. Under upplysningen skrev man mer om vad man tyckte och tänkte i böckerna, man tryckte på ”gränserna” lite då det var oförskämt att kritisera någon/något på det sättet.

 

Så renässansen och upplysningen är väldigt lika på så sätt, fastän det finns skillnader. Men det ska finnas skillnader, för att utvecklas är det allting handlar om.


jämföra 2

2015-04-16

Renässansen

Västeuropeerna upptäckte Antiken vilket resulterade till att det påverkade idéerna och kulturen. Deras nya idévärld kom att kallas renässansen. Konsekvenserna med detta var att uppfinningarna och idéerna man fick blev revolutionerade, allt från att man började förstå fysiken och dess lagar till att man hittade nya världsdelar som gynnade handeln. Att man redan under denna tid, 1500talet, hade så mycket fakta om jorden och dess naturliga krafter är rent av fantastiskt.

 

I norra Italien ville man underlätta handeln så flera köpmän gick samman och tog ekonomiskt ansvar när dem bildades handelshus. Man byggde upp en hantverksindustri med glas och lyxartiklar i Venedig, ylletyger i fantastiska Florens och Milano.

Städerna var republiker men styrdes ofta av en person eller några familjer och städernas mest inflytelserika grupper var köpmän och hantverkare. Cosimo Medici tillhörde en av dem släkterna som var dominerande inom Europeiska bank och affärsverksamheten under renässansen. MER

 

Konsten under renässansen

Konsten under Medeltiden hade mest religiös anknytning men under renässansen påverkades konsten och litteraturen av naturvetenskaparna och filosofin. Samhällets överklass hade en tro på sig själva som visades i konsten och litteraturen när människorna frigjorde sig från religionens påverkan en aning.

 

Litteraturen

Renässansmänniskan tyckte att medeltiden förtryckte det fria tänkandet. Man ansåg att kyrkan, som hade stor makt, inte uppmuntrade nyfikenhet, idéer och eget skapande. Under medeltiden skulle man lyda dem som bestämde i samhället: kyrkan och godsherrarna. Nu trodde man däremot starkt på människan och alla hennes möjligheter.

Den mörka synen på medeltiden har levt vidare genom århundradena.

Viktigt i utvecklingen av en friare människa var att boktryckarkonsten kom till Europa tack vare Johann Gutenberg. I stället för att skriva av böcker för hand som man hittills gjort, kunde böckerna nu tryckas och ges ut i flera upplagor och därmed lättare spridas. Tillgången på böcker ökade. Allt fler lärde sig läsa, och kunde bilda sig egna uppfattningar om saker och ting eftersom de på egen hand kunde ta del av det som stod i böckerna.

I London Inom den litterära världen blev teatern ett stort folknöje. Runt år 1600 räknar man med att Londons teatrar tillsammans hade plats för cirka 50 000 åskådare. En av de skådespelare och pjäsförfattare som uppträdde hette William Shakespeare. Hans pjäser hör till de mest spelade i världen. Några av dem är Romeo och Julia, Hamlet, Macbeth och Så tuktas en argbigga.

Under 1600talet skapade man stränga regler för hur man skulle skriva skönlitteratur. Den skulle präglas av god smak och stil. När man skrev dramatik, fick pjäsen bara handla om en sak – andra aspekter från ämnet var inte tillåtna. Händelserna skulle utspela sig på en enda plats som åskådarna kunde se och det fick bara vara högst ett dygn som spelades upp på scenen. Det här modet kallades franskklassicism.

Moliére var en av de stora franska pjäsförfattarna från den här tiden är kanske inte mest känd för god smak och stil. Hans pjäser har nog snarare överlevt för att de innehåller humor. Han har blivit berömd för pjäser som Tartuffe, Den girige, Den inbillade sjuke och Misantropen.

 

Fler författare från renässansen

François Rabelais skrev böckerna om jätten Pantagruel och hans far, Gargantua. Böckerna innehåller mycket kiss- och bajshumor dock blev de ändå publiksuccéer! Men Rabelais hade också ett budskap: att tala för de humanistiska idealen. Dessa gick bland annat ut på att människan kan utvecklas långt, både till kropp och själ, med hjälp av träning, goda lärare och utan tvång.

 

Miguel de Cervantes skrev succéromanen Don Quijote under en fängelsevistelse i Spanien. Huvudpersonen har läst för många riddarromaner och tappar greppet om tillvaron. Övertygad om att han är den siste riddaren ger han sig ut i världen iklädd en gammal rustning på en skraltig häst för att bekämpa ondskan och hjälpa damer i fara.

 

Leonardo Da Vinci

Behärskade medeltidens alla vetenskaper och konstarter då han var skeptisk till de gamla teorierna. Han var en undersökande och experimenterade man. Leonardo Da Vinci föddes 1452 i Italien och dog 1519 i Frankrike och var konstnär, matematiker, filsof, arkitekt och naturforskare.

Leonardo da Vinci var nytänkade sätt på många områden, även gällande målandet. Sfumato, en teknik som han uppfann gjorde att konturerna i målningen försvann så att ögat inte längre kunde skilja på enstaka linjer och färgytor. Två av hans mest kända verk inom konstnärligheten är Mona lisa och Den vitruvianske mannen.

Den
vitruvianske mannen
föreställer en naken man med kroppen i två positioner på varandra i en cirkel, mannen har utsträcka armar samt ben. Många tror att de Da Vinci menade var att cirklen föreställde den själsliga existensen och mannen den materiella existensen. Man anser att bilden är förenandet av konst och vetenskap.

Mona Lisa är en poträtt bild på en ung dam och är känt för det hemlighetsfulla leendet på damen bär. Även igenkänt för den mystik Da Vinci skapat i målningen samt hur han fått kontrasten mellan skuggan och ljuset i målningen och propotionerna.

Leonardos anteckningar innehöll djupa vetenskapliga iakktagelser om anatomi, uppfinningar och propitionslära.  Da Vinci uppfann en rad olika revolutinerande uppfiningar. Såsom kanon, flygmaskin och lade fram förslag för cyklen, bilen, helikoptern, fallskärmen, stridsvagnen osv.

 

 

Överklassen och dess mening

Under renässansen sattes människan i centrum, fastän människan var Guds verk så hade hon en fri vilja och ansågs skyldig att förverkliga sina idéer- men skulle fortsätta leva religiöst. De nya idéerna var bara tillför överklassen men snart påverkade det hela samhället. Varför tillhörde dessa idéer och uppfinningar till en början bara överklassen? För att dem hade mer pengar. Desto mer pengar du har, desto mer makt har du. Pengar gav (ger) dig makten till att göra vad du ville med ditt liv vilket är otroligt befriande; men pengar gav dig även makten att få andra att respektera dig. Makten att kunna påverka andra människor aka samhället till en viss gräns. Desto mer pengar du har desto ”bättre” och ”duktigare” och ska man säga den hårda sanningen, desto mer värd är du. Så var det på den tiden, men så är det även idag också. Man kan tycka att det inte är lika ”hårt” idag, att dessa normer har försvagats en aning men sanningen är att det har det inte. Människor strävar fortfarande efter det jobbet som tjänar mest pengar, dem dyraste kläderna, de finaste hotellen, det bästa huset och den bästa, modernaste inredningen. För har du allt det här så ”är du ju faktiskt värd någonting”. Det ligger i människans natur att döma folk utifrån utseende och beteende vilket är fullt normalt, men det har gått till den gränsen att man ser ner på människor beroende på om deras klädesplagg har en H&M etikett istället för en Ralph Lauren, om deras skor är från skopunkten på Väla eller om dem är från gågatan i London. Men vilka drabbas mest? Det är ju barnen, det är där uppfostran börjar, det är där präglingen börjar att ”du är ingenting utan pengar”. Nej visst är man inte det eftersom allting kostar pengar här i världen, men du ÄR inte den summan pengar du har på kontot och livet handlar inte bara om pengar. När du blir äldre finns det en chans att du har förstått att pengar inte är allting här i livet, eftersom du har mer erfarenheter och är allmänt mognare, men det är verkligen inte säkert. Och jag tror det är svårare att tänka så, att pengar inte är livet, om man som vuxen blir väldigt framgångsrik och pengarna rullar in som dem ska. Allt detta är döda ting, alla märkeskläder/inredningar/osv men ändå kan människor offra allt dem har för att få ha det. Till vilken nytta? Vad tjänar man på det? I princip ingenting, du får respekt från folk på gatan som du inte ens pratar med. Så, finns det samband mellan då och nu angående detta ämne? Ja, ja och återligen ja.

 

 

Tankarna om jorden och människan

Under 1600-talet skedde en kunskapsrevolution gällande vad man visste om universum, jorden och människan. En man vid namn Copernicus gjorde upptäckter om att det var solen som stod i centrum och inte jorden. En dansk vid namn Tycho Brahe kunde bekräfta vad Copernicus påstått då han studerade himlavarvet och italienaren Galileo Galilei byggde ett teleskop där han kunde se att Copernicus matematiska beräkningar stämde. Dock stred detta mot den information kyrkan hade tagit fram angående detta så denna fantastiska upptäckt fick dras tillbaka. Men tillslut kunde kyrkan inte hejda utvecklingen då allt fler vetenskapsmän menade på att människan kunde göra sig oberoende av Gud och kyrkan, med egen vilja. Vetenskapsmännen samlade fakta och experimenterade så i England blev en man vid namn Isac Newton känd för sina upptäckter inom fysiken och dess lagar.

Isac Newton

 

 

 

En ny kontinent upptäcks

Köpmännen i Europa importerade lyxvaror från Indien men 1453 tog det turkiska väldet över Konstantinopel och skaffade sig turkiska tullar vilket gjorde att importerna blev dyrare och skapade handelshinder. Köpmännen behövde även betala med guld och silver vilket var en bristvara i Europa. Några sjöfarare tyckte att man kunde nå Indien genom att segla runt Afrika och på så sätt få tag i dessa varor utan extra kostnad med tull osv. Detta tyckte man verka vara en smart lösning! Den spanska kungen och drottningen lånade ut några skepp till en sjöman kallad Christoffer Columbus. Man visste vid detta laget att jorden var rund så man tänkte att man kunde nå Indien genom att segla rakt västerut från Spaniens kust. 1492 åkte Columbus mot Indien och nådde fram efter 33 dagar, han trodde han hade kommit till Västindien och kallade invånarna där för indianer men ingenstans hittade han dessa lyxstäder han letade efter.

Han återvände hem till Spanien för att göra om hela resan, men så småningom förstod han att han hittat en ny kontinent; Amerika.

Den nya kontinentens konsekvenser

Man importerade guld och silver från Amerika och det gav en stor effekt på Spanien och Europas ekonomi, Spanien blev en stormakt och ädelmetallerna underlättade övergången till penningekonomi i Europa. Det var även en av orsakerna till att det kapitaliskiska marknadssystemet växte fram. Till Europa skickades kulturväxter som potatis och majs från Amerika medan europeerna odlade socker, bomull och tobak.

En man vid namn Vasco da Gama bodde i Portugal och började segla till Indien, men på Afrikas kust fick han kontakt med arabiska sjömän som hade bra handelsförbindelser med Indien och tack vare deras hjälp fick Vasco da Gama med sig ett dyrbart kryddlast hem.

 

Spanien och Portugals storhetstid inom handeln blev kort, på 1600talet blev England, Holland och Frankrike dem dominerande inom världshandeln. I Amerika gjorde man plantagejordbruk och dess produkter seglade till-> Europa. Medan man i Europa lastade fartyg med produkter från hantverksindustrin som metallvaror och vapen som transporterades till -> Västafrika. Där bytte man mot slavar som var billig arbetskraft och dessa slavar transporterades till-> Syd och Nordamerika. Slavhandlen steg drastiskt, på 1600talet exporterades 2 miljoner afrikaner och på 1700talet hade siffran ökat och blivit närmare 10 miljoner slavar.

 

Slaveri, vem vinner på det?

Så finns slaveri kvar, 315 år senare? Med sorg skriver jag att ja, det gör det. Absolut inte i den utsträckning som var på 1700talet, men det finns slaveri i dem U-länderna som existerar. Främst barn slaveri i stora delar av Asien och delar av Afrika. Man kan inte se på slaveri som jobb, för på ett jobb har du rättigheter, du kan välja själv vilket jobb du vill ha, om du inte trivs kan du byta; du har en frihet helt enkelt. Och det slaveri gör är att inkräkta på människans personliga intrigitet, på människans fria vilja. På människans egen vilja på hur denne vill leva sitt liv. Slaveri är ett utnyttjande av en människas liv, för en slav har ingenting att säga till om. Som slav kan du inte säga till om något känns obekvämt, eller du inte trivs med det du gör; för det är inte det som är meningen med slaveri. Du ska inte tycka om det du gör, du ska helt enkelt bara finna dig i det.

 Som barn när man är slav så inkräktar det även på att barn inte får arbeta under 18 år, just för att man inte ska kunna utnyttjas men även för att arbete är påfrestande både för psyket och det fysiska. Det kan ge arbetsskador för livet om man börjar bära och lyfta i ugn ålder när kroppen inte är färdigväxt. Som barn är du ju inte skapt för att arbeta, du har inte dem förutsättningarna som barn. Blir man slav redan som barn och får göra det hela livet, då är förhoppningarna låga på att du ska kunna leva ett långt liv.

 För som jag skrev så ser jag det väldigt svårt att kroppen ska klara sådana påfrestningar ett helt liv. För slaveri är ofta jobbiga, tunga saker som behöver göras som inte dem högre uppsatta människorna vill göra då dem helst vill gå i kostym och dricka kaffe, sitta på möte hela dagarna. Såklart vill väl inte dem påfrestas för mycket inte! För dem högre uppsatta så är det billigare på många nivåer att ha slavar, det blir billigare för företaget, det blir billigare för deras kroppar då dem inte behöver ta stryk och då kan dem arbeta länge med åren och utveckla sina projekt och idéer med företaget så mycket som möjligt. Som sagt i grunden handlar det om pengar igen, som jag nämnde tidigare. Genom att företaget inte bara tänker på pengar hela tiden och istället anställer folk som kan och söker jobbet, till det som ska göras istället för att man använder slaveri för att det är billigare så hade man sparat så många liv. Och man hade för engångsskull värdesattit människans värde högre än pengar.

 Men hur ska en människa som blivit utnämnd till slav kunna bygga upp ett värdefullt liv med familj, ett bra jobb och ett okej ställe att bo på? För det är vi väl alla värda? Och det är väl också det, som är hela poängen med att leva? Göra det man älskar-med dem man älskar.

 

Förlagssystem och merkantilismen

Handelshus grundades redan på medeltiden men jag nämnde det senast i början av detta kapitel. På 1600talet kom aktiebolag då handeln innebar att större summor behövdes eller behövdes finnas tillgängliga för utlåning. I slutet av 1600talet uppfanns centralbanker. De stora riskerna för långivarna gjorde att räntan var skyhög, dessa risker var att marknaden i världen var (och många gånger är) osäker. Man kan inte lita på någon och det är många som luras när det gäller pengar.

Tillgången för pengarna gjorde att ett nytt system för att producera uppkom vilket kallades förlagssystem. Då anställde man hantverkare och lät dem producera i en stor skala för de nya marknaderna.

På så sätt började intresset för landets ekonomi öka vilket gjorde att merkantilism uppstod. Det innebar att ländernas rikedom bestämdes utav hur mycket guld och silver man ägde då det ökade statens makt. Receptet var att exportera mycket och importera lite så att det blev ett stor handelsöverskott. Detta system orsakade mycket krig i den europiska historien. Merkantilismen dominerade dock fram till 1800talet inom den europeeiska ekonomiska politiken då den började ersättas med frihandel.


jämföra

2015-04-16

Upplysningen

Upplysningen skapades genom att människorna började forska otroligt mycket vilket skulle komma resultera till en väldigt utvecklande tid för människan. Man försökte frigöra sig från kyrkan och inse människans möjligheter att ta ansvar för samhället. Pågrund av dessa kloka vetenskapsmän så var deras idéer nyskapande och skulle komma att betyda mycket för historien, samt för dagens samhälle.

 

Under 1700talet var Europa centrum i världens ekonomi, inte var dem rikast utan för att dem var mest aktiva i världshandeln och det var europeeiska fartyg som transporterade. Även vetenskapen var en del av Europas framgång som världsdel. Under upplysningen byggde man vidare vetenskapen på den grund som lagts på 1600talet. Man undersökte möjligheterna att använda olika sorters växter, inom kemin och fysiken provade man olika tillverklingsprocesser och den nya matematiken gjorde det möjligt att kunna navigera på haven. Inom medicinen försökte man förstå epidemier, hur dem tillkom och hur man skulle försöka begränsa dem. Det lät ju som ett smart val med tanke på vad digerdöden hade orsakat.

 

Kyrkan

Upplysningens filosofi innebar även ett försök till frigörelse från religionen, tidigare hade människan varit en del av Guds plan med världen men nu ansåg man mer och mer om människans skyldighet och möjlighet att ta eget ansvar för både sig själv men även för samhället. Jag kan tycka att religion är ett väldigt konstigt sätt att leva, då det minskar din personliga frihet. Religioner har ofta skrifter om hur du ska leva ditt liv, hur du ska tjäna ”skaparen” av jorden (vilket är olika från religion till religion). Och gör du något som inte står att man får göra i skrifterna då har du gjort en ”synd” något som anses vara dåligt. Man bestämmer väl själv som människa vad som är dåligt och vad som inte är dåligt för en själv, till en viss gräns? Det är väl inte meningen att man ska leva för en annan människa som du aldrig träffat? På så sätt tycker jag det var bra att man började ta avstånd från kyrkan och försökte leva sitt liv på det sättet man ville. Gjorde dem sakerna man själv ville. Försökte släppa lite på kontrollen. Men, saken är den att folk som är religiösa gillar att ha det såhär. Att ha ett facit på vad du ska göra och inte göra, vem du ska göra saker för och vem du inte ska göra saker för här i livet. Och om det är deras trygghet så låt dem ha det alla har rätt till att leva hur dem vill, för fastän jag tycker att leva ett religiöst liv minskar din personliga frihet att göra vad du vill- så har ändå dem religiösa människorna valt att leva såhär. Det är ett val dem gjort och jag antar att dem är nöjda med det.

Samtidigt kan jag förstå om du som människa har djupa funderingar om varför du är vid liv, om vem som egentligen skapat människan osv att kyrkan är en trygghet för en. Där man kan dela dessa tankar med andra människor och kanske få svar på sina frågor, fastän kanske svaren var dem man önskat sig. Och det är väl nog därför kyrkan finns kvar än idag och människor är troende, för att det ger en sorts trygghet i livet.

 

Litteraturen

Under 1700-talet protesterade de så kallade upplysningsfilosoferna mot kyrkans och maktens förtryck över människorna. Samhället borde förändras, menade man, och bli mer rättvist och demokratiskt. Många författare på den här tiden, speciellt i England och Frankrike, skrev ner dessa tankar i sina böcker. I England skrev Jonathan Swift Gullivers resor, i vilken han elakt driver med det engelska samhället. I Frankrike förde författaren Voltaire under hela sitt liv en kamp mot oförnuft och orättvisor, och Jean-Jacques Rousseau skrev artiklar om hur samhället hade förstört den goda människan och skapat krig, fattigdom och förtryck. Den engelske filosofen John Locke menade att vem som helst, med hjälp av erfarenhet, studier och upplysning, kunde styra samhället. Daniel Defoe, som skrev boken om Robinson Crusoe, ansåg att vem som helst kan bli makthavare - bara man använde sig av sitt förnuft. Det här var naturligtvis farliga tankegångar för makthavarna. Många författare fick sina böcker brända och hamnade själva i fängelse.  

Tiden kallas för upplysningen eftersom man ville upplysa människor och få dem att använda sitt förnuft. Fler och fler lärde sig läsa - inte bara adeln och kyrkans män, utan också arbetarklassen. 

 

Fler författare från upplysningen 

 • Jonathan Swift skrev en berömd roman, Gullivers resor. Skeppsläkaren Gulliver lider skeppsbrott och driver iland på en ö där invånarna bara är 15 centimeter långa. På nästa resa möter han jättar, därefter kommer han till en ö där man enbart ägnar sig åt vetenskapen och till sist hamnar han hos de kloka och ädla hästarna. När Swift beskrev de olika riken Gulliver hamnar i, använde han sig av överdrifter för att kritisera det engelska samhället. Swift trodde inte heller lika starkt på vetenskapen som upplysningsfilosoferna.

 

 

 

 

 

Dem kända upplysningsfilosoferna

Många filosofer kritiserade hur samhället var och hade andra idéer på hur samhället kunde vara.

 

Francois de Voltaire

Voltaire föddes i Paris 1694 och var en fransk författare och filosof under upplysningen. Han skrev skådespel och dikter men var även en förespråkare för förändring av rättsliga system, religionsfriheten och den yttrandefriheten.

Voltaire grälade med en adelsman i England 1726 vilket gav konsekvenserna att han fick välja att gå i exil i England för att få slippa fängelse. I England lärde han känna den brittiska filosofen Lord Bolingbroke och han skulle vara den som väckte intresset för filosofi hos Voltaire vilket gjorde att Voltaire läste mycket om Newton och började studera om den engelska monarkin, religionsfriheten som fanns i landet, rationalism och inte minst om naturvetenskaperna. Han såg religionsfriheten (att man ska få ha vilken religion man vill) och den yttrande friheten som existerade i England som något som behövs för den sociala och politiska utvecklingen.

 

 I England skrev han dikt-boken Henriaden, som handlade om livet den franske kungen Henrik IV levde (1728). Dikterna blev uppskattade av invånarna men den som var kung just då i landet (Ludvig XV) samt kyrkan var inte så förtjusta då Voltaire talade för religionsfrihet vilket som inte var så populärt på denna tiden. Som vanligt, så är det olika i olika delar av världen. Ex i Frankrike var inte religionsfrihet ett alternativ, tillskillnad från i England där man ansåg att det var.

När Voltaire väl kom hem till Frankrike igen fortsatte han sin litterära karriär. Han publicerade en bok vid namn Lettres philosophiques sur les Anglais där han visade sin ”avgudning” av Englands religiösa och politiska frihet. Dock ansågs detta som indirekt kritik mot Frankrikes politiska system samt mot kyrkan. Boken ansågs farlig och därmed förbjuds samt brändes.

Människans frihet är det man alltid kommer tillbaka till, år efter år. Människans rättigheter, människans frihet, människans yttrande frihet. Något som tycks vara en sådan självklarhet inte är så självklart här i världen. Men gränsen för yttrande frihet och vad det anses vara är hårfin. Människor har olika visioner på vad yttrande frihet är. Om man som människa yttrar sig om vad man tycker om exempel svarthudfärgade människor så anses denna människa vara rasist. Då räknas det inte som yttrande frihet. Men skulle en människa säga vad dem tyckte om sitt lands regering och föra en debattartikel, då passar det att kalla det yttrande frihet. Vad jag tycker, är att alla ska ha rätten till att tycka och tänka vad dem vill- sålänge det inte förödmjukar en annan människa, att man får andra människor att må dåligt. Men det är just där det blir svårt- för ingen tänker och känner likadant som den andre. Det som gör den ena ledsen gör inte den andra ledsen. Alla tar åt sig på olika sätt, tar åt sig olika saker och ibland inte tar åt sig alls. Så vad ska yttrande frihet anses som? Vad ska rasism anses som? Terrorism? Det låter så enkelt och självklart man när man börjar ställa sig motfrågor om vad som är rätt och fel, så är pusslet inte så enkelt som det ser ut.

1777 skapades uppslagsverk (encyklopedi) där man började skriva ner allt man kom fram olika teorier etc. om mänsklig kunskap och andra ämnen. Tillskillnad från en ordbok, där boken bara beskriver ordet och dess böjning, uttal osv, så är varje ämne i en uppslagsbok väldigt fördjupande och för att förklara så bra som möjligt så visar man med olika bilder, statistiker och kartor. Voltaires främsta verk inom filosofin är de artiklar han skrev till den franska encyklopedin.

Voltaire var känd för sina skrifter inom filosofin, sin argumentation om medborliga rättigheter (ex rätten till rättvis rättegång) den religionsfrihet han stod för samt sitt vis att uttrycka sina tankar och åsikter om dess orättvisor och problem som fanns (finns) i samhället.

Voltaire trodde inte på demokratin, han ansåg att ett demokratiskt samhälle var dåligt då man lät människorna bestämma till stor del och han tyckte människor var okloka rent av ”dumma”. Att människor var för okunniga för att kunna få vara delaktiga i det politiska systemet. Han ansåg att invånarna inte hade kunnat åstadkomma förändringar i samhället på det sättet han tyckte en monarki kunde. Då det låg i en politikers natur att vilja och kunna förändra samhället/få det att utvecklas.

Voltaire var även starkt emot den kristna tron, han ansåg att biblen var full av självmotsägelser och att Jesus inte existerat. Voltaire trodde på en annan högre makt som människan inte kunde/skulle ha någon kunskap om då det inte var i människans makt.

Voltaire dog 1778 i Paris, Frankrike. Han skulle bli ihågkommen som en utmärkt debattör av det franska folket.

 

 

 

Världshandlen

Spanien och Portugal hade kolonier i Amerika vilket gjorde att dem tog hem guld och silver till Europa, på så sätt blev handeln och kolonierna allt viktigare för européerna. Frankrike, Storbritannien och Nederländerna hade kolonier i Västindien där man odlade plantagegrödor, socker, tobak och bomull. Från Indien till Europa transporterades bomull, siden och kryddor. Det stora landet Kina var en eftertraktad handelspartner då Europa gillade Kinas kultur och teknik otroligt mycket. Från Kina till Europa köpte man te, porslin och siden.

Slavhandlen ifrågasattes mer och mer vid 1700talets slut då det blev förödande för de afrikanska kungadömena. 

 


da vinci

2015-04-14
Leonardo Da vinci föddes 1452 i Italien och dog 1519 i Frankrike och var konstnär, matematiker, filsof, arkitekt och naturforskare. 
 
Leonardo da Vinci var nytänkade sätt på många områden, även gällande målandetSfumato, en teknik som han uppfann gjorde att konturerna i målningen försvann så att ögat inte längre kunde skilja på enstaka linjer och färgytor. Två av hans mest kända verk inom konstnärligheten är Mona lisa och Den vitruvianske mannen.
 
Den vitruvianske mannen föreställer en naken man med kroppen i två positioner på varandra i en cirkel, mannen har utsträcka armar samt ben. Många tror att de da vinci menade var att cirklen föreställde den själsliga existensen och mannen den materiella existensen. Man anser att bilden är förenandet av konst och vetenskap.
 
Mona Lisa är en poträtt bild på en ung dam och är känt för det hemlighetsfulla leendet på damen bär. Även igenkänt för den mystik da vinci skapat i målningen samt hur han fått kontrasten mellan skuggan och l juset i målningen och propotionerna. 
 
 
Leonardos anteckningar innehöll djupa vetenskapliga iakktagelser om anatomi, uppfinningar och propitionslära. 
Da vinci uppfan en rad olika revolutinerande uppfiningar. Såsom kanon, flygmaskin och lade fram förslag för cyklen, bilen, helikopterin, fallskärmen, stridsvagnen osv. 

upplysningen litteratur

2015-04-14

UPPLYSNINGEN

 

Under 1700-talet protesterade de så kallade upplysningsfilosoferna mot kyrkans och maktens förtryck över människorna. Samhället borde förändras, menade man, och bli mer rättvist och demokratiskt. Många författare på den här tiden, speciellt i England och Frankrike, skrev ner dessa tankar i sina böcker. I England skrev Jonathan Swift Gullivers resor, i vilken han elakt driver med det engelska samhället. I Frankrike förde författaren Voltaire under hela sitt liv en kamp mot oförnuft och orättvisor, och Jean-Jacques Rousseau skrev artiklar om hur samhället hade förstört den goda människan och skapat krig, fattigdom och förtryck. Den engelske filosofen John Locke menade att vem som helst, med hjälp av erfarenhet, studier och upplysning, kunde styra samhället. Daniel Defoe, som skrev boken om Robinson Crusoe, ansåg att vem som helst kan bli makthavare - bara man använde sig av sitt förnuft. Det här var naturligtvis farliga tankegångar för makthavarna. Många författare fick sina böcker brända och hamnade själva i fängelse.  

Tiden kallas för upplysningen eftersom man ville upplysa människor och få dem att använda sitt förnuft. Fler och fler lärde sig läsa - inte bara adeln och kyrkans män, utan också arbetarklassen. 

 

Fler författare från upplysningen 

 

Jonathan Swift skrev en berömd roman, Gullivers resor. Skeppsläkaren Gulliver lider skeppsbrott och driver iland på en ö där invånarna bara är 15 centimeter långa. På nästa resa möter han jättar, därefter kommer han till en ö där man enbart ägnar sig åt vetenskapen och till sist hamnar han hos de kloka och ädla hästarna. När Swift beskrev de olika riken Gulliver hamnar i, använde han sig av överdrifter för att kritisera det engelska samhället. Swift trodde inte heller lika starkt på vetenskapen som upplysningsfilosoferna.

 

renässansen litteratur

2015-04-14
RENÄSANSSEN
 

Renässansmänniskan tyckte att medeltiden förtryckte det fria tänkandet. Man ansåg att kyrkan, som hade stor makt, inte uppmuntrade nyfikenhet, idéer och eget skapande. Under medeltiden skulle man lyda dem som bestämde i samhället: kyrkan och godsherrarna. Nu trodde man däremot starkt på människan och alla hennes möjligheter.

Den mörka synen på medeltiden har levt vidare genom århundradena, 

Viktigt i utvecklingen av en friare människa var att boktryckarkonsten kom till Europa tack vare Johann Gutenberg. I stället för att skriva av böcker för hand som man hittills gjort, kunde böckerna nu tryckas och ges ut i flera upplagor och därmed lättare spridas. Tillgången på böcker ökade. Allt fler lärde sig läsa, och kunde bilda sig egna uppfattningar om saker och ting eftersom de på egen hand kunde ta del av det som stod i böckerna.

I London Inom den litterära världen blev teatern  ett stort folknöje. Runt år 1600 räknar man med att Londons teatrar tillsammans hade plats för cirka 50 000 åskådare. En av de skådespelare och pjäsförfattare som uppträdde hette William Shakespeare. Hans pjäser hör till de mest spelade i världen. Några av dem är Romeo och Julia, Hamlet, Macbeth och Så tuktas en argbigga.

Under 1600talet skapade man stränga regler för hur man skulle skriva skönlitteratur. Den skulle präglas av god smak och stil. När man skrev dramatik, fick pjäsen bara handla om en sak – andra aspekter från ämnet var inte tillåtna. Händelserna skulle utspela sig på en enda plats som åskådarna kunde se och det fick bara vara högst ett dygn som spelades upp på scenen. Det här modet kallades franskklassicism

Moliére var en av de stora franska pjäsförfattarna från den här tiden är kanske inte mest känd för god smak och stil. Hans pjäser har nog snarare överlevt för att de innehåller humor. Han har blivit berömd för pjäser som Tartuffe, Den girige, Den inbillade sjuke och Misantropen.

 

 

Fler författare från renässansen 

François Rabelais skrev böckerna om jätten Pantagruel och hans far, Gargantua. Böckerna innehåller mycket kiss- och bajshumor dock blev de ändå publiksuccéer! Men Rabelais hade också ett budskap: att tala för de humanistiska idealen. Dessa gick bland annat ut på att människan kan utvecklas långt, både till kropp och själ, med hjälp av träning, goda lärare och utan tvång.

Miguel de Cervantes skrev succéromanen Don Quijote under en fängelsevistelse i Spanien. Huvudpersonen har läst för många riddarromaner och tappar greppet om tillvaron. Övertygad om att han är den siste riddaren ger han sig ut i världen iklädd en gammal rustning på en skraltig häst för att bekämpa ondskan och hjälpa damer i fara. 

 

 


Tidigare inlägg Nyare inlägg
Ladda ner en gratisdesign på www.designadinblogg.se/gratisdesign - allt om bloggdesign!
Vinn presentkort, helt gratis! - www.vinnpresentkort.nu
Spela poker, casino, bingo m.m online. Massor av bonusar på Bonusar inom Poker, Casino, Slots med mera - PokerCasinoBonus