naturkunskao fördnuping 3.0 done

2016-04-21

Nathalie Green

RLKOK 3B

Naturkunskap 1a

Framtidens energikälla

Det finns förnybara energikällor och icke förnybara energikällor, när vi pratar om framtidens energikällor så måste vi prata om förnybara energikällor då framtiden måste vara hållbar för utvecklingen. Dem icke förnybara energikällorna (kol, olja, naturgas) är inte framtidens energikällor då dessa källor lär ta slut inom snar framtid.

Dem energikällorna som däremot är förnybara är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi (biobränslen).

För att kunna avgöra vilket som är framtidens energikälla/källor så måste vi veta fördelar och nackdelar med dem olika källorna.

Vindkraft släpper i princip inte ut någon koldioxid alls och har inga bränslekostnader. Däremot påverkar det de omgivande landskapet och ger upphov till buller. Vindkraft är beroende av att det blåser och har stora investeringskostnader. När man gjort folkomröstningar i kommuner om vindkraft ska användas så har många invånare sagt nej på grund av att det är ”fula” och förstör det fina med landskapen. Vindkraft förbrukar inte några av naturens begränsade resurser.

Biomassa är en stabil energikälla med geografiskt väl spridda tillgångar. Genom att använda biomassa så minskar man koldioxidutsläppen mycket, och hanteras biomassa på rätt sätt så är det koldioxidneutralt på sikt. Nackdelar med biomassan är att det är dyrt, för tillfället ännu dyrare än kärnkraftverk, kol och gas.

Vattenkraft medför i stort sätt inte några klimat- eller miljöpåverkade utsläpp och har heller inga bränslekostnader. Vattenkraft har lång och ekonomisk livslängd och ger en stabil elproduktion. Vattenkraftverk innebär stora ingrepp i landskapen och påverkar ekosystemet i vattendragen. Djurlivet i vattendragen blir sämre och skadas. Det krävs även stora investeringar för att bygga ett vattenkraftverk.

Solenergi är den bästa energin vi kan ha. Problemet med solenergi är att vi måste kunna lagra den, då solen inte lyser hela tiden. Solenergi är beroende av solen och tyvärr kan vi inte styra när solen ska lysa eller inte lysa. Man använder solceller som fångar upp solens energi. Man kan ha det på hustaken, på öppna landskap osv. som jag sett att man har i dem varma länderna. Skulle detta vara en framtidskälla så hade stora landskap behövts användas. Kostnaden innan har varit mycket stor för solceller men har börjat minska.

Dagens globala energisystem består till största delen av fossila energislag, trots att det finns stora potentialer av förnybar energi på planeten. Några få procent av Saharaöknens yta skulle räcka för att, med solinstrålningen som källa, producera lika mycket energi som vi människor använder totalt på jordklotet.

 

I Sverige har vi goda förutsättningar för ett helt förnybart energisystem. Sverige är ett glesbefolkat land med god tillgång till bioenergi, vattenkraft och vindkraft.

Redan nu finns massor av förnybar energi som har kommit långt i sin utveckling och som börjar konkurrera ut fossila energikällor. Teknik för att fånga och lagra förnybar energi behöver bli bättre, effektivare och användas på nya sätt. Mycket forskning pågår kring nya sätt att utnyttja solen, vinden, vattnet och biomassan.

Det pågår också mycket utveckling för att göra vindkraften mer effektiv och mindre störande för omgivningen som jag nämnde innan. Till exempel med vertikala vindkraftverk, vindkraftverk helt utan roterande blad, flygande vindkraftverk högt upp i luften och flytande vindkraftverk på havet.

Nya former av kärnkraft (icke förnybart bränsle) utvecklas också, den så kallade fjärde generationens kärnkraft (Gen IV). Denna skulle kunna bidra med energi under mycket lång tid eftersom den utnyttjar energin i bränslet uran mycket bättre. Fjärde generationens kärnkraft skulle också kunna använda dagens kärnavfall som bränsle. Även om detta är en väldigt stor fördel jämfört med dagens kärnkraft, har Gen IV fortfarande nackdelar jämfört med förnybart.

Olycksrisken finns kvar, även om den är betydligt mindre samt att radioaktivt avfall bildas som måste förvaras säkert i 500-1000 år. Det är visserligen kortare tid än för dagens kärnavfall som måste förvaras i 100 000 år. Kärnkraftverk har även enormt stora kostnader, det kostar mycket att investera i kärnkraftverk.

Fördelen, jämfört med förnybart bränsle, är att kärnkraften inte är beroende av vädret för att producera el. Det gör det enklare att styra så att elen produceras samtidigt som invånarna/konsumenterna behöver den.

 

Skulle jag behöva säga att det bara finns en framtida energikälla, så skulle jag säga att det var solen. Det finns så otroligt mycket energi i solen och solen kommer aldrig att slockna. Fastän solen inte alltid lyser så tror jag att dem duktigaste forskarna kommer finna ett sätt att lagra solens energi på, när den väl lyser. För kan man lagra solens energi så kan man använda den energin även när solen inte lyser. Man kan ha solceller på sin tomt/på hustaket och i länder med stora landskap. Jag tycker inte att argumentet ”solceller är fula och tar mycket plats ” ska vinna då solcellerna inte är ett störande moment. Dem kanske inte är världens snyggaste men vem säger att man inte kan experimentera med det? Jag hade i alla fall haft bättre samvete om jag visste att jag använde en förnybar energikälla, jag hade inte gnällt om att denna förnybara källa hade ful design då designen inte har någon betydelse när vi försöker lösa dem globala miljöproblemen.

Dock anser jag att man inte behöver lägga allt fokus på att det bara ska finnas en framtida energikälla. Kan man förbättra vind och vattenkraftverken så är det såklart också en tillgång. Vi måste ta dem förnybara resurserna och göra det bästa av dem, utnyttja dem på bästa sätt så att det blir skonsamt för miljön.

Jag tycker att vi ska använda alla våra förnybara resurser och göra dem ännu bättre. Jag har inte svaret på allt, men det har nog ingen just nu. Det kommer med åren, utvecklingen och forskningen vi gör. Desto mer nyfikna vi är desto mer lär vi oss.


2.1 med egna åsikter

2016-04-21

Framtidens energikälla

Det finns förnybara energikällor och icke förnybara energikällor, när vi pratar om framtidens energikällor så måste vi prata om förnybara energikällor då framtiden måste vara hållbar för utvecklingen. Dem icke förnybara energikällorna (kol, olja, naturgas) är inte framtidens energikällor då dessa källor lär ta slut inom snar framtid.

Dem energikällorna som däremot är förnybara är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi (biobränslen).

För att kunna avgöra vilket som är framtidens energikälla/källor så måste vi veta fördelar och nackdelar med dem olika källorna.

Vindkraft släpper i princip inte ut någon koldioxid alls och har inga bränslekostnader. Däremot påverkar det de omgivande landskapet och ger upphov till buller. Vindkraft är beroende av att det blåser och har stora investeringskostnader. När man gjort folkomröstningar i kommuner om vindkraft ska användas så har många invånare sagt nej på grund av att det är ”fula” och förstör det fina med landskapen. Vindkraft förbrukar inte några av naturens begränsade resurser.

Biomassa är en stabil energikälla med geografiskt väl spridda tillgångar. Genom att använda biomassa så minskar man koldioxidutsläppen mycket, och hanteras biomassa på rätt sätt så är det koldioxidneutralt på sikt. Nackdelar med biomassan är att det är dyrt, för tillfället ännu dyrare än kärnkraftverk, kol och gas.

Vattenkraft medför i stort sätt inte några klimat- eller miljöpåverkade utsläpp och har heller inga bränslekostnader. Vattenkraft har lång och ekonomisk livslängd och ger en stabil elproduktion. Vattenkraftverk innebär stora ingrepp i landskapen och påverkar ekosystemet i vattendragen. Djurlivet i vattendragen blir sämre och skadas. Det krävs även stora investeringar för att bygga ett vattenkraftverk.

Solenergi är den bästa energin vi kan ha. Problemet med solenergi är att vi måste kunna lagra den, då solen inte lyser hela tiden. Solenergi är beroende av solen och tyvärr kan vi inte styra när solen ska lysa eller inte lysa. Man använder solceller som fångar upp solens energi. Man kan ha det på hustaken, på öppna landskap osv. som jag sett att man har i dem varma länderna. Skulle detta vara en framtidskälla så hade stora landskap behövts användas. Kostnaden innan har varit mycket stor för solceller men har börjat minska.

Dagens globala energisystem består till största delen av fossila energislag, trots att det finns stora potentialer av förnybar energi på planeten. Några få procent av Saharaöknens yta skulle räcka för att, med solinstrålningen som källa, producera lika mycket energi som vi människor använder totalt på jordklotet.

 

Sverige har vi goda förutsättningar för ett helt förnybart energisystem. Sverige är ett glesbefolkat land med god tillgång till bioenergi, vattenkraft och vindkraft.

Redan nu finns massor av förnybar energi som har kommit långt i sin utveckling och som börjar konkurrera ut fossila energikällor. Teknik för att fånga och lagra förnybar energi behöver bli bättre, effektivare och användas på nya sätt. Mycket forskning pågår kring nya sätt att utnyttja solen, vinden, vattnet och biomassan.

Det pågår också mycket utveckling för att göra vindkraften mer effektiv och mindre störande för omgivningen som jag nämnde innan. Till exempel med vertikala vindkraftverk, vindkraftverk helt utan roterande blad, flygande vindkraftverk högt upp i luften och flytande vindkraftverk på havet.

Nya former av kärnkraft (icke förnybart bränsle) utvecklas också, den så kallade fjärde generationens kärnkraft (Gen IV). Denna skulle kunna bidra med energi under mycket lång tid eftersom den utnyttjar energin i bränslet uran mycket bättre. Fjärde generationens kärnkraft skulle också kunna använda dagens kärnavfall som bränsle. Även om detta är en väldigt stor fördel jämfört med dagens kärnkraft, har Gen IV fortfarande nackdelar jämfört med förnybart.

Olycksrisken finns kvar, även om den är betydligt mindre samt att radioaktivt avfall bildas som måste förvaras säkert i 500-1000 år. Det är visserligen kortare tid än för dagens kärnavfall som måste förvaras i 100 000 år. Kärnkraftverk har även enormt stora kostnader, det kostar mycket att investera i kärnkraftverk.

Fördelen, jämfört med förnybart bränsle, är att kärnkraften inte är beroende av vädret för att producera el. Det gör det enklare att styra så att elen produceras samtidigt som invånarna/konsumenterna behöver den.

 

Skulle jag behöva säga att det bara finns en framtida energikälla, så skulle jag säga att det var solen. Det finns så otroligt mycket energi i solen och solen kommer aldrig att slockna. Fastän solen inte alltid lyser så tror jag att dem duktigaste forskarna kommer finna ett sätt att lagra solens energi på, när den väl lyser. För kan man lagra solens energi så kan man använda den energin även när solen inte lyser. Man kan ha solceller på sin tomt/på hustaket och i länder med stora landskap. Jag tycker inte att argumentet ”solceller är fula och tar mycket plats ” ska vinna då solcellerna inte är ett störande moment. Dem kanske inte är världens snyggaste men vem säger att man inte kan experimentera med det? Jag hade i alla fall haft bättre samvete om jag visste att jag använde en förnybar energikälla, jag hade inte gnällt om att denna förnybara källa hade ful design då designen inte har någon betydelse när vi försöker lösa dem globala miljöproblemen. 


fördjupning 2.0

2016-04-21

Framtidens energikälla

Det finns förnybara energikällor och icke förnybara energikällor, när vi pratar om framtidens energikällor så måste vi prata om förnybara energikällor då framtiden måste vara hållbar för utvecklingen. Dem icke förnybara energikällorna (kol, olja, naturgas) är inte framtidens energikällor då dessa källor lär ta slut inom snar framtid.

Dem energikällorna som däremot är förnybara är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi (biobränslen).

För att kunna avgöra vilket som är framtidens energikälla/källor så måste vi veta fördelar och nackdelar med dem olika källorna.

Vindkraft släpper i princip inte ut någon koldioxid alls och har inga bränslekostnader. Däremot påverkar det de omgivande landskapet och ger upphov till buller. Vindkraft är beroende av att det blåser och har stora investeringskostnader. När man gjort folkomröstningar i kommuner om vindkraft ska användas så har många invånare sagt nej på grund av att det är ”fula” och förstör det fina med landskapen. Vindkraft förbrukar inte några av naturens begränsade resurser.

Biomassa är en stabil energikälla med geografiskt väl spridda tillgångar. Genom att använda biomassa så minskar man koldioxidutsläppen mycket, och hanteras biomassa på rätt sätt så är det koldioxidneutralt på sikt. Nackdelar med biomassan är att det är dyrt, för tillfället ännu dyrare än kärnkraftverk, kol och gas.

Vattenkraft medför i stort sätt inte några klimat- eller miljöpåverkade utsläpp och har heller inga bränslekostnader. Vattenkraft har lång och ekonomisk livslängd och ger en stabil elproduktion. Vattenkraftverk innebär stora ingrepp i landskapen och påverkar ekosystemet i vattendragen. Djurlivet i vattendragen blir sämre och skadas. Det krävs även stora investeringar för att bygga ett vattenkraftverk.

Solenergi är den bästa energin vi kan ha. Problemet med solenergi är att vi måste kunna lagra den, då solen inte lyser hela tiden. Solenergi är beroende av solen och tyvärr kan vi inte styra när solen ska lysa eller inte lysa. Man använder solceller som fångar upp solens energi. Man kan ha det på hustaken, på öppna landskap osv. som jag sett att man har i dem varma länderna. Skulle detta vara en framtidskälla så hade stora landskap behövts användas. Kostnaden innan har varit mycket stor för solceller men har börjat minska.

Dagens globala energisystem består till största delen av fossila energislag, trots att det finns stora potentialer av förnybar energi på planeten. Några få procent av Saharaöknens yta skulle räcka för att, med solinstrålningen som källa, producera lika mycket energi som vi människor använder totalt på jordklotet.

 

Sverige har vi goda förutsättningar för ett helt förnybart energisystem. Sverige är ett glesbefolkat land med god tillgång till bioenergi, vattenkraft och vindkraft.

Redan nu finns massor av förnybar energi som har kommit långt i sin utveckling och som börjar konkurrera ut fossila energikällor. Teknik för att fånga och lagra förnybar energi behöver bli bättre, effektivare och användas på nya sätt. Mycket forskning pågår kring nya sätt att utnyttja solen, vinden, vattnet och biomassan.

Det pågår också mycket utveckling för att göra vindkraften mer effektiv och mindre störande för omgivningen som jag nämnde innan. Till exempel med vertikala vindkraftverk, vindkraftverk helt utan roterande blad, flygande vindkraftverk högt upp i luften och flytande vindkraftverk på havet.


natur fördjuprning

2016-04-21

Framtidens energikälla

Det finns förnybara energikällor och icke förnybara energikällor, när vi pratar om framtidens energikällor så måste vi prata om förnybara energikällor då framtiden måste vara hållbar för utvecklingen. Dem icke förnybara energikällorna (kol, olja, naturgas) är inte framtidens energikällor då dessa källor lär ta slut inom snar framtid.

Dem energikällorna som däremot är förnybara är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi (biobränslen).

För att kunna avgöra vilket som är framtidens energikälla/källor så måste vi veta fördelar och nackdelar med dem olika källorna.

Vindkraft släpper i princip inte ut någon koldioxid alls och har inga bränslekostnader. Däremot påverkar det de omgivande landskapet och ger upphov till buller. Vindkraft är beroende av att det blåser och har stora investeringskostnader. När man gjort folkomröstningar i kommuner om vindkraft ska användas så har många invånare sagt nej på grund av att det är ”fula” och förstör det fina med landskapen. Vindkraft förbrukar inte några av naturens begränsade resurser.

Biomassa är en stabil energikälla med geografiskt väl spridda tillgångar. Genom att använda biomassa så minskar man koldioxidutsläppen mycket, och hanteras biomassa på rätt sätt så är det koldioxidneutralt på sikt. Nackdelar med biomassan är att det är dyrt, för tillfället ännu dyrare än kärnkraftverk, kol och gas.

Vattenkraft medför i stort sätt inte några klimat- eller miljöpåverkade utsläpp och har heller inga bränslekostnader. Vattenkraft har lång och ekonomisk livslängd och ger en stabil elproduktion. Vattenkraftverk innebär stora ingrepp i landskapen och påverkar ekosystemet i vattendragen. Djurlivet i vattendragen blir sämre och skadas. Det krävs även stora investeringar för att bygga ett vattenkraftverk.

Solenergi är den bästa energin vi kan ha. Problemet med solenergi är att vi måste kunna lagra den, då solen inte lyser hela tiden. Solenergi är beroende av solen och tyvärr kan vi inte styra när solen ska lysa eller inte lysa. Man använder solceller som fångar upp solens energi. Man kan ha det på hustaken, på öppna landskap osv. som jag sett att man har i dem varma länderna. Skulle detta vara en framtidskälla så hade stora landskap behövts användas. Kostnaden innan har varit mycket stor för solceller men har börjat minska.

Dagens globala energisystem består till största delen av fossila energislag, trots att det finns stora potentialer av förnybar energi på planeten. Några få procent av Saharaöknens yta skulle räcka för att, med solinstrålningen som källa, producera lika mycket energi som vi människor använder totalt på jordklotet.

 

Sverige har vi goda förutsättningar för ett helt förnybart energisystem. Sverige är ett glesbefolkat land med god tillgång till bioenergi, vattenkraft och vindkraft. 


life is beautiful but you don't have a clue

2015-12-27
Ska jag vara ärlig, så det jag hatar allra mest är att vakna upp utan dig. 10 år senare och saknaden, tomheten, känns som den bara blir större.
Fan, tänk att få vakna på morgonen av att du väcker mig, har gjort frukost, inte gjort frukost, vi kanske börjar bråka direkt men fan vad det inte hade spelat någon roll. För Du hade varit där. Vi hade kunnat ha världens största bråk och jag hade bara stått och lett mot dig för fan du är ju här. Men istället är det en massa andra personer som är här som inte borde vara här. Och jag hatar att jag inte valt det. Att jag inte kunnat välja någonting av det här. "du kan välja att gå starkt ut det" jaaaa mmmm tjeeeeena, men vadfan gör man när man är bottnådd, 18 år och aldrig någonsin känt kärlek? Asså fatta att jag är trasig. Jag är inte värdelös men fan, det är så mycket som saknas. Och jag blir förfan bara äldre och allting bara blir värre.
Jag hade velat att du var med mig när jag fick mitt första jobb. Att du skulle varit med när jag berättade om mina betyg, när jag flög utomlands för första gången i mitt liv ensam.Jag vet att det inte är en dålig grej att leva livet, men livet går ju vidare utan dig. Jag gör allt detta utan dig och ingenting känns på riktigt. Det känns egentligen som detta inte hänt. Alltså ingenting känns verkligt. För kan fortfarande inte förstå hur allting är. Fan jag står här och är 18 år och det enda jag vill är att sova, gräva ner mig, dricka alldeles för mycket sen göra allting igen. Jag kan inte förklara hur död jag är inombords. Jag har mått dåligt många gånger innan i perioder, men detta är nog första gången på länge (eller första gången) som jag känt såhär. Att jag inte har någon kraft. Gud vad lite kraft jag har. Det är som att hela kroppen är sjuk, du är så utmattad psykiskt att kroppen säger nej. Jag har aldrig känt så innan. Jag orkar inget annat än att ligga i sängen. Jag kan inte plugga, inte för att jag inte kan det jag gör, utan för att min hjärna inte orkar. Som att allting jag gjort mot min kropp i dessa år börjar kännas. Och jag är så rädd att det ska ta dö på mig. Jag är så satans rädd m.

kkk

2015-12-15
 •  OM:
 • Kärnkraft- I ett kärnkraftverk klyver man atomer, vid denna fission bildas energi som sedan värmer upp vatten så att ånga bildas för att sedan driva en turbin som framställer energi. Kärnkraftverk är inte en förnybar resurs, dock producerar den inga växthusgaser. Kärnkraftverk måste ligga nära havet då det krävs otroligt mycket vatten för att driva ett verk, samtidigt så kostar det otroligt mycket pengar att skapa ett kärnkraftverk. Nackdel är även att man inte vet vart man ska göra av det radioaktiva avfallet som är radioaktivt i flera 100 år efter. Mer fördel är att det produceras otroligt mycket energi från ett kärnkraftverk tillskillnad från ex vindkraft.
 • Vattenkraft- I ett vattenkraftverk utvinns energin av strömmarna från vattnet. Strömmarna kan finnas i ett vattendrag men även kan man skapa konstgjorda vattendrag. Vattenkraft ligger då alltså oftast vid sjöar/dammluckor och är en förnybar energikälla då vatten alltid kommer finnas i vattnets naturliga kretslopp. Vattenkraft är negativt då det påverkar fiskarnas liv i sjöarna/dammarna, vilket gör att många fiskar blir rödlistade. Vattenkraft förstör fiskarnas/havets ekosytem. Vattenkraft är dyra att bygga men billiga i drift.
 • Vindkraft- Påverkar inte miljön och är förnybar samt relativt billig. Problemet är att det krävs otroligt många vindkraft för att framställa den sortens mängd energi som ett kärnkraftverk gör. Vindkraft behöver vara på ställen där det är mycket vind ex tomma ytor och vid/på havet. Vindkraft ger inga farliga utsläpp. Vissa människor tycker att vindkraft är ”fult” vilket gör att dem inte sätts upp var som helst.
 • Solceller-  Behövs vara där solen är då det är solen som ger energi. Förnybar källa men man har inget sätt att lagra solenergin på. Man tror att solen är framtiden energikälla. Ger inga föroreningar men är en stor kostnad. Vädret påverkar även effekten på hur mycket energi kan man få ut av det.
 • Kol- Användningen av kol är billig men dess utsläpp bidrar till den globala uppvärmningen vilket är ett stort problem, likaså att kol inte är förnybart. Kol eldar man som sedan skapar energi.
 • Olja- När olja förbränns bildas det koldioxid som ger klimatförändringar/naturkatastrofer. Den är inte förnybar och de finns risk för oljeutsläpp. Även olja är billigt.
 • Naturgas- Är en gasblandning som till mesta del består av metan. Effektivt bränsle som har mycket låga utsläpp. Förnybart, billigt.
 • Biogas- Det är billigt, 100% förnybart. Ger bränsle för fordon, värme och el. Påverkar ej koldioxidhalten i atmosfären vid förbränning.
 • Biobränsle- Biobränslen är förnybara bränslen som är producerade av levande organismer. Energin i biobränslena kallas bioenergi och är kemisk lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes. De största delarna i biomassan utgörs av cellulosa, stärkelse och socker.  Skillnaden mellan biobränslen och fossila bränslen vars energi i grunden också är kemisk bunden solenergi, är att fossila bränslen tar miljontals år för nybildning medans biomassa bildas ständigt. Detta bränsle ger övergödning och försurning men ger ändå en väldigt liten klimatpåverkan och är billigt. 

vvvv

2015-09-07

Svårt att älska

Som när någon drabbas av svårigheter och kroppen inte vill fast den inte vill annat än just det. Det är mil emellan och ett avsked som på stationer. Älska är det svåraste som finns, det kan inte bli lätt, aldrig, inte ens om det är månsken, inte ens om våren är nära. Det är för många detaljer, för många delar som ska stämma eller saknas, och någon gråter som ett oönskat barn och inte kan komma fram.

Thomas Tidholm

 

 

Den första meningen refererar jag till lite olika saker. Främst tänker jag på när livet är tungt, när man ligger i sängen och täcket känns lika tungt som hela världen. När man drabbas av svårigheter i livet som tar på ens psyke så hårt att t.om kroppen tappar styrka. När man känner djupt inom en att kroppen faktiskt inte heller vill. Det är inte bara jag och mina tankar som inte vill, kroppen vill inte heller stiga upp från sängen.

”Kroppen inte vill fast den inte vill annat än just det.” här tänker jag en attraktion till en annan människa. Att man inte vill känna, inte vågar ge sig in i leken som kallas kärlek men samtidigt vill man inget hellre än det. Kroppen vill känna närhet och passion, medan tankarna inte vill utsätta kroppen för det läget. För tänk allt som kan gå fel?


dsdgsd

2015-09-07

2. Jag anser att Sverige är ett kristet land då det är grund religionen i landet. Att är man troende i Sverige så är man med högsta sannolikhet kristen. Kristendomen är den största religionen i Sverige. På papper, så är jag kristen. Jag är döpt i kyrkan och har även genomfört en konfirmation. Men personligen, i mina tankar och min själ, så är jag inte kristen. Jag är mer åt ateist hållet, om jag ska behöva diskutera religion.

Dock tror jag otroligt mycket på ödet, men jag tycker inte att det har en religiös anknytning att man gör det. För mig är det inte det i alla fall. Det är det som är det ”jobbiga” med att diskutera religion och liknande saker, alla har så olika uppfattningar på vad som är vad.

Varför ska jag tro på Gud när jag kan tro på mig själv? Varför ska jag leva efter hans ordningar och regler när jag kan få erfarenheter av mina egna?


i didn't know how broken i was until every time i laughed i just wanted to cry.

2015-08-26
Det är inte förens man ligger i duschen gråtandes som man kommer på sig själv att nä, jag mår nog inte så bra som jag trodde. Det är inte förens man ligger i duschen och halvkalvar som man inser hur trasig man är. Hur ont det fortfarande gör efter 10 år. Att ingenting inombords är förändrat, det ekar fortfarande lika tomt som för 10 år sedan. Saknaden, minnena, det gör så in i helevetes jävla ont. Och det har de gjort i 10 år  nu.
10 år.
Helt jävla sinnessjukt, hur är det ens möjligt att det gått 10 år? Hur har jag kunnat stå ut i 10 år? Eller ja, det kan jag väl inte påstå. Har släppt så mycket sedan du försvann. 
 
Jag känner alltid hålet inom mig, tomheten. Det är det som är så sjukt. Kan vara hur glad som helst, och mitt i allt detta glada kan jag bryta ihop totalt. För att jag fortfarande känner tomheten inom mig. Fastän jag är glad. Så är jag så tom. Det är så hemsk känsla, för det får en å tro att jag aldrig kommer kunna vara glad och må bra utan att känna att något är fel. 
För det blev fel. Så mycket fel. 
Allt som är, det är bara fel fel fel. Världen är fel. 
 
Fyfan vad jag hatar det. Så många gånger jag önskat det hände mig istället. Jag känner mig inte hel. Jag känner mig aldrig hel. Och jag kan inte leva med att bara vara halv. Det har ju inte funkat dessa 10 åren. Jag behöver Dig tillbaka. Det är allt jag någonsin bett om. Allt och alla andra kan dra långt åt helvete. Dem betyder ingenting. Dem är ingenting för mig. Dem spelar ingen roll. Allt sånt e så jävla ytligt. 
 
Men med dig, du är ju mig. Och jag är dig. Vi är ett,en. Och det gör så ont i hela min kropp, mina celler mina organ allting bara svider. Det gör så jävla ont fysiskt. Du är allt, jag är ingen, du är aprilhimlen

natur

2015-08-25

Del 1 Naturkunskapen 10 frågor

 

1.       Källkritik är förmågan att kunna kritisera trovärdigheten i en informationskälla. Källkritik anses vara en vetenskaplig metod för att kunna bedöma vad som är trovärdigt av en uppgiftslämnare. Dem traditionella metoderna för källkritik är 4 st kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia. Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor? Vilka källor? Tendens = Finns det värderingar i informationen? Vems intresse företräds? Vad vill avsändaren egentligen? Ett sätt att tänka är: Vem säger vad till vem i vilket syfte och när?

2.       För att kunna undersöka ett problem behöver man ett systematiskt sökande efter kunskap eller förståelse för hur något är uppbyggt eller fungerar. Alltså du måste förstå vad problemet är. Även den information man samlar in måste analyseras och utväderas. Så för att undersöka ett problem måste du söka efter kunskap om problemet.

3.       Man måste veta hur man ska mäta dem olika sakerna man vill ha reda på. Ex är maten god? Hur ska du få reda på det? Då måste ni bestämma VAD som är gott. Räcker bara era åsikter? Man måste också bestämma som jag skrev att man måste veta VAD som är gott, annars uppfattar man olika. Var restaurangen fräsch? Ja men vad är fräscht då? Även över hur lång tid ni ska göra undersökningen/exprementen. Blir resultaten olika beroende på hur lång tid jag gör undersökningen?

4.       Annars får man ju inte reda på sina resultat. Man ska även göra dem noggrant annars kan det bli väldigt fel mätning. Även måste man mäta resultaten så att man kan jämföra då man kan få olika resultat och då måste man ju veta att man fått ett annat resultat annars vet man nt vad man gör fel och heller inte vad som behöver förbättras.


jag kan ångra ibland att vi fucka ur

2015-06-01
Vet att du inte är bra för mig, men tror jag behöver dig ändå

I can't tell you what it really is, I can just tell you what it feels like

2015-05-30
"I fell for this so many times
It's ridiculous
and still I stick with this,
I'm sick of this but in my sickness and addiction
you're addictive as they get
evil as they come vindictive as they make em
my friends keep asking me why I can't just walk away from
I'm addicted; to the pain, the stress, the drama
I'm drawn in so I guess imma mess cursed and blessed"
 
 

massmedier

2015-05-27

En orsak- att dem har stor makt är för att det är där vi får vår information, kunskap om olika saker, om världsnyheter, om svenska nyheter, om samhällsproblem, och globala problem. 

 • utan detta vart ska vi få vår information ifrån? Isåfall hade ju regeringen fått stå och hålla press konferenser hela dagarna långa för att vi ska kunna få reda på någonting. Massmedier är liksom en förlängningsarm av regeringen och dess information dem vet om. Vi måste liksom ha ett sätt för nyheter och annan info att nå ut till invånarna, det är därför massmedier skapats såattsäga.

 

En annan orsak- till att det är den tredje världsmakten är för att vi påverkas av alla denna information. vårt liv, vårt psyke. Att kunna påverka en annan människa är att kunna ha makt. 

Dem påverkar oss på många olika sätt.

Deras information kan påverka våra liv, genom att dem berättar att det är en lågkonjuktur i landet, eller att det lär utbryta krig i vårt land, osv. statsminister är död

eftersom den infon vi får påverkar oss, anpassa oss till infon.

påverkar oss på olika sätt, ex propaganda. reklam, hur vi lever och till vilka normer vi ska anpassa oss till. normerna kommer ju nt bara från ingenstans, utan allting kommer ju ifrån massmedier. 

ex nordkorea, deras massmedier är ju begränsade då regeringen bestämt vad invånarna ska få reda på. på så sätt påverkas dem ochså- genom att INTE få reda på nödvändig info. och nyheter. får ingen kunskap. ta del av kunskap massmedier— utbildningsfråga. kan dem strypa massmedierna i ett land, så att dem inte får ngn info, så kan dem även ge ut FEL info. 

 

Det borde ju finnas en gräns på hur mycket massmedierna får påverka oss negativt, ex alla dessa smala modeller i tidningar, bara dyra kläder på framsidorna- rentav normer. Men den gränsen är ju så hårfin. För börjar vi kritisera att dessa smala modeller med dyra märken påverkar unga tjejer negativt, så skulle man i princip få svaret tillbaka att ”detta är ju vårt jobb, det är så branschen går till”  ja men man måste ände tänka påverkar denna branschen människor negativt eller positivt? gör den mer skada än nytta? Visst för dig som är högt uppe i branschen och har en lön på 100 000 i månaden så påverkar de dig positvit, men hur påverkar det konsumenterna? Hur mkt nytta gör detta dem? För 1. de flesta har nt ens råd med dessa dyra kläder. 2. dem blir utseende besatta, vilket kan leda till en rad många sjukdomar. Känns lite som de kommer in att man måste ta hänsyn till andra här, lite mänskliga rättigheter. Visst skitbra att du får in 100 000 kr, men sen är det 500 000 som mår dåligt på din bekostnad. 

 

 

C.

 

Konsekvenser- med massmedier är ju att man kan påverkas negativt av det. Det är just de som är problemet, då massmedier är en envägskommunikation vilket gör att avsändaren inte får någon feedback. Och alla påverkas på olika vis, det är de som är de svåra när man ska sätta gränser. vissa påverkas jättemycket, vissa inte alls, och vissa blir påverkade undermedvetet alltså propaganda. 

Massmedier ska underlätta kommunikationen, men hur mycket gör de de? Det känns mer som att de blir en svårare kommunikation när avsändaren inte får någon feeback såattsäga, det blir ju liksom bara enväg. Ett perspektiv. 

Konsekvenser är ju också att vi invånare inte alltid på reda på allting. Långt ifrån. Ex med Sveriges försvar, vilka länder regeringen samarbetar med, vad som egentligen händer i riksdagen mellan alla partier, om dem samarbetar på något sätt osv. planerar olika saker som vi inte har en aning om. Jag menar hitler berättade ju aldrig att han skulle döda 6 miljoner judar. Han pratade ju bara om hur bra tyskland var och vilken framtid de landet hade. 

Lika väl som man kan ge INGEN info alls så kan man ge fel info också. Att man snedvrider ett perspektiv, att man tar olika ställningar i texter ocksåvidare. och där har vi ju regler som tryckfrihetsförordningen men hur ofta bryts inte den eller att man tänjer på gränserna? 

 

7. sista källan

2015-05-23
Min tredje källa är min lärare, Marie Nilsson. 
Hon är utbildad samhällslärare, vilket gör henne väldigt pålitlig då hon läst om detta ämne på högskolan. Även att hon är anställd på skolan bevisar att har kunskapen hon behöver inom området.
Marie brukar ha genomgångar med hjälp av powerpoints vilket gör det ännu enklare för oss elver att förstå samt ta noteringar. Hon har ett brett perspektiv gällande det mesta inom samhälle vilket gör att vi elever också börjar se genom dem perspektiven för att förstå alla delar, varför saker är som dem är just för att man har olika synvinklar.
Hon visar ofta hur sambandet mellan dåtid och nutid fungerar, vad som har gjort till att vissa saker är som dem är vilket jag tycker är otroligt viktigt för att man ska kunna förstå samhället. Annars vet man inte vad som har förbättrats, eller behöver förbättras, eller försämrats. Och då är det svårt att göra en utveckling. 
 
Frågar man henne om någonting så har hon alltid svar på tal, vilket jag tycker gör henne ännu mera trovärdig. Hade hon inte haft svar på häflten av våra frågor, varit osäker på det mesta, så hade jag tvekat mer på hennes trovädighet angående hennes kunskap och som lärare.
 
Det finns inte en enda lektion där hon inte vet vad vi ska göra. Marie har alltid allting planerat för varje lektion vilket visar tecken på engagemang, som många gånger sprider sig till eleverna. Att vi blir intresserade och desto mer intresserad man är av ett ämne desto enklare är det att få kunskap om det. 
Även att denna lärare är positiv till oss elever samt till arbetet vi gör, ger oss en trygghet att komma till hennes lektioner. På så sätt bygger man också ett förtroende för en människa. 
 
Jag tycker Marie är en utmärkt lärare och källa, med sitt humör på topp och sin otroliga kunskap så gör hon oss till mästerverk i klassrummet! 
 

7. källa nummer två

2015-05-22
Den andra källan jag använt är "Jobba med samhälle" en bok som är skriven av Lars Binkemo och har gett ut denna bok i samarbete med Sanoma utbildning. Jag sökte upp Sanoma utbildning och är en organisation som trycker olika slags läromedel med målet att det ska vara så individanpassat som möjligt. Dem ger ut läromedel till grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningar. 
 
Boken är anpassad för en samhällskurs som ligger på 50 gymnasiepoäng. På baksidan samt i förordet beskriver författaren vad boken innehåller och på vilket sätt han lagt upp all fakta. Man har delat in faktan i "fakta i block och kapitel" vilket betyder att den huvudsakliga faktainnehållet är indelat i större ämnesområden eller block. Varje block har olika färger på kanterna av sidorna så man ser ganska tydligt när det kommer ett nytt block.
Sedan har dem delat in faktan i "teman" då det i boken finns några teman som kan läsas ämnesövergripande. Och dem ämnena behandlas frågor som globalisering och rasism.
Till slut tillkommer det övningsuppgifter i slutet av boken, som är anpassat till varje block. Då beskriver författaren att dessa uppgifter är till för att repterera innehållet man läst och att utveckla förmågorna att återge, analysera och använda informationen. 
 
I förordet skriver även skribenten att han tycker det är viktigt att ha kunskap om samhället för att vi ska kunna förändra det, samt att de flesta samhällen är fantastiska trots sina fel och brister. 
Att skribenten skriver detta ger mig en känsla av engagemang. Skribenten verkar vara intresserad av det han skrivit om och visar sin åsikt att han även tycker det är viktigt som står i boken.
 
Boken har en sida där det står innehåll, vad kapitlena handlar om och på vilka sidor dem finns. Det som boken innehåller är människors livsvillkor, demokatri, Sveriges statsskick, Påverka-påverkas, Sverige i världen, Ekonomi, och Arbetsmarknad. Samt två olika teman och globalisering och rasism, frågor och övningar + bildförteckning och register. Boken har faktiskt väldigt många sidor där det står "referensmaterial" alltså vart dem fått sin fakta ifrån, vilket gjorde att jag kände att boken var ännu mera trovärdig. Att dem faktiskt ger ut ALLA sina källor och står för dem.
 
Jag tycker hur dem skriver i boken är utmärkt, då dem skriver på ett enkelt sätt, får fram vad dem vill ha sagt på ett enkelt sätt. Vilket gör det enklare för mig att förstå vad texterna handlar om samt att kunskapen fastnar lättare. Deras ordförråd är inte speciellt svårt, dem använder sig inte av svåra och komplicerade ord utan enkla meningsbyggnader. Dem skriver inte heller rent av bara fakta alltså att man bara listar upp en massa fakta, utan dem förklarar hur allting hänger ihop med varandra på ett smidigt sätt så att inte varje kapitel blir 20 sidor långt. Den förmågan är speciell. Att kunna få ut det man vill ha sagt utan att behöva skriva en roman för att det ska vara kraftfullt. Det tycker jag om! För det underlättar jättemycket för mig som läsare. För skriver skribenten komplicerat, så blir jag som läsare förvirrad och förstår inte vad som menas vilket kan göra att man slutar läsa och förblir utan kunskap.
 
Jag tycker boken är superbra för jag har lätt att förstå den, samt att skribenten verkade så engagerad i sitt förord vilket gjorde att man själv också kunde känna likadant. Ord är makt, så att säga.

källkritik

2015-05-22
Källkritik
 
Jag har använt mig utav 3 olika källor. Konsumentverket.se, min lärobok "Jobba med samhälle", samt min lärares undervisningar.
 
www.konsumentverket.se 
 
Konsumentverket jobbar för att förebygga att kunden åker illa ut när denne köper varor och tjänster. Då det finns massa olika lagar som gäller för försäljare samt kunden, vad kunden kan kräva av försjäljare osv. då det händer många gånger att försäljare försöker lura kunder till deras förtjänst. Alla dessa lagar och lite till finns på denna sida.
 
 
Konsumentverket är ägt av staten, där deras formella uppdrag och ansvarsområden bestäms av regeringen.
Konsumentverket har en sida som heter "Om oss" och där står det otroligt mycket information om själva organisationen, deras mål- vad dem vill bidra med, om hur du kontaktar dem, om press, om hur dem granskas som organisation- konsumentverket granskas som statlig myndighet både rättsligt och ekonomiskt då riksdagens ombudsmän kontrollerar myndigheter som dessa att de följer gällande lagar samt att medborgarna behandlas på rätt sätt.
Det står även om deras historia och värdegrund, att dem startades 1973 och hur dem har utvecklats sedan dess.
 
Dem berättar om sina samarbeten, att dem samarbetar med EU, olika konsumentbyråer, samt 40 olika andra myndigheter. Att sammarbeta med EU är ju en jättestor grej. Det är ingenting vilken organisation som helst gör, detta visar otroligt mycket på proffsionalitet. Dem skriver att konsumentverket inte styrs av en styrelse utan har stöd av ett insynsråd som utses av regeringen. Man märker på dessa sätt att konsumentverket är ägt av staten vilket betyder att det som står på denna sida ska vara profissionellt skrivit, och minst sagt sant. 
Har man frågor om konsumentverket, vad dem jobbar med osv. blir man hänvisad till ett telefonnummer. Om man vill anmäla någonting/registera så hänvisar dem till ett annat nummer. Vill man kontakta webbredaktionen så skriver man ett meddelande på sidan och skickar in, om något funkar dåligt på sidan etc.
Konsumentverket ligger i Karlstad och dem har en utförlig karta och vägbeskrivning för att man ska hitta dit. Just att dem har en så specifik beskrivning om hur du ska gå, vilka gator du ska förbi och vilken gata det är på ger en stor känsla av trovärdighet. 
Men det är även här man gör sina anmälningar, om något företag brytit mot en lag gällande försäljning av varor och tjänster. Det kan man ju säga är den största sannolikheten att denna sida är sann, att man kan göra denna sortens anmälningar till sidan. Men även att det påstår att regeringen har en stor fot i denna organisation. Hade dem inte haft det, och denna organisation hävdar det, så bryter dem mot olika sorters lagar och gör brott.
 
Sidan har även en flik där det står "jobba hos oss" där man kan skicka in ansökan om att få arbeta på denna myndighet. Dem skriver om att dem som arbetar där har hög kompetens, då många som är anställda där är jurister, juridiska rådgivare, kommunikatörer osv. det ger en känsla om att det är svårt att få jobb där, men att dem noga väljer ut vilka som får komma på arbetsintervju. På så sätt förstår man att dem som arbetar där är otroligt betydelsefulla för hela organisationen och att ens utbildningsbakgrund verkligen spelar roll vilket gör det hela otroligt seriöst.
 
Dem har även en helt egen flik för konsumentombudsmannen/ generaldirektören Gunnar Larsson, där dem ställer honom frågor på vad som är viktigt för honom angående organisationen. Där är även en bild på personen och dem underlättar verkligen för kunden som är inne på denna hemsida, genom att skriva såhär mycket om själva organisationen och om den person som är högst upp. Man blir inte så misstänksam på hemsidan som man hade blivit ifall det bara stod några rader om hemsidan. Detta ger verkligen en grund baserat på trovärdighet.
 
Konsumentverket anpassar även sin information till olika åldrar. Man finner under fliken "skola" skolmaterial anpassat till olika klasser, ex årskurs F-3, gymnasiet, årskurs 7-9 etc. Man kan även göra dem andra texterna på denna hemsida lättlästa och även få texterna upplästa för en. Även kan du ändra språk på texterna. Jag tycker detta är viktigt för att kunna tro på en hemsida, och dem har verkligen visat mig att dem tycker likadant! Sidan om en text har dem även förklarat vissa ord som kan vara svåra.
 
Att dem förklarar så bra som dem gör om sina mål, vad dem vill utveckla, vem det är som vill utveckla och har så mycket information om deras område får mig som läsare att tro på denna sida. Dem har övertygat mig helt och hållet.
 

fråga 7 makroekonomi

2015-05-22
7.
Jag ska nu rita/skriva upp en modell som kallas för makroekonomi. Det är en modell som visar hur ekonomin hänger ihop i landet, hur alla pengar går runt samt med utlandet. 
 
Låt oss säga du ska handla nya köksmöbler. 
 
Tänk dig en rund cirkel, högst upp på cirklen står det "Offentlig sektor", till höger står det "Företag", längst ner står det "Utlandet," i mitten "Banker" och till vänster om banker står "Hushåll". 
 
Du ska köpa nya köksmöbler, och av företagen får du lön alltså en inkomst. Men du har inte råd med köksmöblerna så du tar ett lån av banken där du behöver betala ränta. Med dessa lånepengar betalar du till företaget, och får möblerna för pengarna. 
Får du lön så måste du betala skatt, då en koppling mellan hushåll och den offentliga sektorn. Men även dem ger bidrag till hushållen, och rot/rut avdrag, barnbidrag osv. (skattreduktion på arbetskostnaden när man renoverar eller bygger om i hushållet.)
Företagen då? Dem måste också betala skatt! Tillbaka får även dem rot/rut avdrag.
Men företagen kanske köper in möblerna från andra länder vilket gör en koppling mellan företag och utland. Företagen får möbler och utlandet (det specifika landet) får pengar av företaget som köpt möblerna.
Sen kan i sin tur detta land köpt material till köksmöblerna från ett annat land, och då får det andra landet betalt medan de första landet får material ex. trä till köksmöblerna.
 
Och såhär fortsätter det, allting hänger ihop. Det är därför hög och låg konjukturer påverkar andra länder också, fast i en annan grad. Vilket jag skrev om i fråga 1.

fråga 5 och 6

2015-05-22

5.

Det finns en lag som gäller för när man handlar lösa saker, ex djur, bilar, kläder, möbler. Den lagen innebär att företaget inte får ge dig sämre villkor än vad som står i lagen. Lagen gäller alla varor, även begagnade och kallas för konsumentlagen.

 Ett ex. Om jag upptäcker att det är ett fel på tv jag köpt över nätet, så har jag rätt att:

-Kräva att få varan reparerad

- Kräva omleverans, att jag får en helt ny

-Kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet

-Häva köpet om felet är av stor betydelse för mig själv, vilket betyder att jag får pengarna tillbaka

-Hålla inne så mycket av betalningen som krävs  för att det ska fungera som säkerhet för mitt krav

 

Företaget ansvarar för fel som fanns på varan när du köpte den eller när den levererades till dig. Ett fel som visar sig inom sex månader antas ha funnits där från början om inte företaget kan bevisa att felet inte är permanent. Efter sex månader är det du som ska bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan, det vill säga att skadan fanns när den levererades till dig. Detta kallas så fint som sexmånadersregeln.

 

Företaget är inte ansvarig för fel som du har orsakat, till exempel om du inte har följt skötselanvisningar eller om du inte varit försiktig/ tagit hand om varan.

 

Som sagt man måste reklamera den felaktiga varan hos företaget inom en tid, att du kontaktar företaget och förklarar att det är ett fel och varför det är ett fel. Reklamerar man varan inom två månader efter att man köpt det så ska det inte vara några problem. Efter 3 år från du gjort köpet så har du förlorat din rätt att reklamera.

 

Om leverantören vill att du betalar för fraktavgiften fastän det inte står på deras hemsida, så kan man anmäla till Allmänna reklamationsnämnden som kostnadsfritt prövar tvister (när man är oense) mellan konsumenter och företag. Man ska då spara kvitto, mailkonversationer och andra bevis. Detta kan även prövas i en allmän domstol.

 

 

 

6.

Garanti betyder att säljaren ansvarar för varan du har köpt fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är upp till försäljaren om de vill erbjuda garanti eller inte och du ska få en skriftlig information om vad din garanti innebär.

Villkoren i garantin får inte påverka de rättigheter som du har enligt lag, som konsumentköplagen. Du har till exempel alltid 3 år på dig att reklamera en vara om den visar sig ha varit fel på från början.

 

Om varan jag köpt går sönder eller liknande under garantitiden har jag rätt att kräva:

-Att varan lagas

-Att få en annan vara istället

-Att få avdrag på priset

-Att köpet hävs

-Att få skadestånd

 

Man kan dock inte ställa alla krav på samma gång. Det vanligaste är att varan lagas eller att man får en annan vara istället. Säljaren har rätt att laga varan om det blir väldigt dyrt att ge mig en ny.

För att jag ska ha rätt att få dina pengar tillbaka måste felet vara väsentligt samt för att jag ska kunna kräva skadestånd ska den trasiga varan gett mig extra kostnader. Exempel att diskamaskinen går sönder och förstör mitt golv.

 

För att försäljaren ska slippa stå för garantin måste de bevisa att felet berott på:

-Att det skett en olycka efter att jag fått varan

-Att jag har använt den på ett onormalt sätt/ inte vårdat den

-Att jag struntat i skötsel-serviceanvisningarna.

 

Även om man inte har garanti så har man fortfarande 3 år på sig att reklamera sin vara, vilket är ganska lång tid. Och det kan krävas mycket bevis om du kommer efter två år och vill reklamera ex en klänning, eller ett par skor. Då det är saker som slits ut väldigt lätt, och efter två år så är det mesta inom denna kategorin slitet så att säga.

Men skulle det handla om större och dyrare saker ex en ny soffa, en ny diskmaskin, tvättmaskin så är du sämre skyddad om du inte har garanti på detta. Skulle din tvättmaskin gå sönder efter ett halvår och du inte har någon garanti så kan du inte få en ny, inte få den fixad och heller inte få pengar för extra kostnader. På så sätt förlorar kunden otroligt stort ifall denne inte har garanti på ett stort köp. Men handlar det om kläder och skor och andra saker som är billigare så förlorar du inte så mycket på att INTE ha garanti. Då det inte handlar om så mycket pengar. Men givetvis kan det känns tråkigt att man köpt en väska för 3000kr också har man ingen garanti på den ifall den skulle gå sönder. Skillnaden mellan garanti och reklamering är ju att garantin kan vara flera flera år, medan reklameringen alltid är 3 år. Och att försäljaren alltid har ett stort ansvar för att varan ska hålla dessa åren du har garantin. En försäljare som inte ger dig garanti har ju fortfarande ansvar för att din vara är rätt och fungerar, men inte i flera år.


ekonomi fråga 4

2015-05-22

4.

Jag lär vara utbildad kock när jag flyttar hemifrån, och i min ålder får man i snitt 21 300kr i lön per månad.

Efter skatten som dras av har jag 14 910kr kvar.

Nedanför kommer jag lista mina utgifter, fasta och rörliga kostnader.

Fasta:

Mat 1370 kr

Hemutrustning 390 kr

Hyra och el 4900 kr

Hemförsäkring 90 kr

Summa fasta kostnader: 6 750 kr

 

 

Rörliga:

Personlig hygien 100 kr

Kläder och skor ca 500 kr

Fritid/nöje 600 kr

Telefon/mobil 350 kr

Kollektiva lokalresor 500 kr

Medlemskap i fack och A-kassa 450 kr

Summa rörliga kostnader: 2 500 kr

 

Sammanlagt kostar mina utgifter 9 250 kr, vilket betyder att jag har 5660 kr kvar i månaden! Nu är detta bara på ett ungefär, jag kanske har högre betalning på hyran eller köper mer kläder/skor/ har mer fritid. Så ja absolut kan jag lägga undan pengar att spara. Om man lägger till kanske 600 kr till på nöje och fritid så har jag fortarande 5000 kr kvar. Då nöje och fritid är det jag kan tänka mig att lägga lite mer pengar på. Även kläder så om man lägger till 500 kr där så har jag 4 500 kr kvar. Det är ändå väldigt mycket. Jag tror jag har så mycket kvar för att de känns som att mina hyra är väldigt låg, men som sagt så kan dem rörliga kostnaderna ändras så vissa månader kanske jag inte har lika mycket kvar att spara!


ekonomi

2015-05-22

När man planerar sin budget är det bra att veta vad man har för utgifter. Fasta utgifter är något som vi får räkningar på, ex hyra, lån, telefon, försäkring och el. 

Konsumentverket gjorde en beräkning 2013 på vad det kostar för en kvinna/man att bo ensam, dem jämförde även med vad det kostar att bo hos föräldrarna när man är över 18.

Summan på hushållsutgifter aka. fasta utgifter ligger på 7790kr i månaden för en kvinna. Där har dem räknat hyra+el kostar 4900kr i månaden, hemutrustning 390 kr, alla måltider förutom lunchen inräknad 1370kr, förbrukningsvaror 100 kr, hemförsäkring 90kr och medier 940 kr. Dem har skrivit mobilen på 180kr, men eftersom detta är beräknat 2013 så har jag svårt att tro att det är samma nu angående det.

Vad som skiljer sig absolut mest pengamässigt om man bor hemma eller ensam är hyran+el samt hemutrustning. Hyran ligger bara på 1800kr när du bor hos föräldrarna, och hemutrustningen bara på 160kr.

 

Utöver detta har man rörliga kostnader, vilket betyder att vad dessa utgifter kostar varierar för månad till månad. Exempel på rörliga kostnader är kläder och skor, då det kanske inte är nödvändigt att handla nytt av detta varje månad. Fritiden alltså nöje, kan ju variera mycket. Ena månaden kanske du festar jättemycket, eller åker till en annan stad ja helt enkelt hittar på något roligt! Medan den andra månaden kanske du inte gör något mer än att vara hemma.  Dem räknar även in kollektiva lokalresor och personlig hygien. En månad kanske du väljer att åka buss överallt, den andra månaden är det finare väder vilket gör att du cyklar eller går till lokala ställen. Den personliga hygienen kan vara om du handlar en ny parfym, eller det nyaste schampo och balsam samt hårborste, deoderant och tandkräm/tandborste. Den totala summan för rörliga utgifter ligger på 4460kr i månaden, där det som kostar mest är uteluncher/fritid. Dem rörliga kostnaderna är likadana som för en som bor hos sina föräldrar. Den totala kostnaden för alla utgifter i snitt, som du ska betala med din inkomst, är 12 250kr i månaden för en kvinna som bor ensam.


Tidigare inlägg Nyare inlägg
Ladda ner en gratisdesign på www.designadinblogg.se/gratisdesign - allt om bloggdesign!
Vinn presentkort, helt gratis! - www.vinnpresentkort.nu
Spela poker, casino, bingo m.m online. Massor av bonusar på Bonusar inom Poker, Casino, Slots med mera - PokerCasinoBonus